Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Rašku Ivanovu i Trifonu Pavlovu

NN 41/2019 (24.4.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića Rašku Ivanovu i Trifonu Pavlovu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

829

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića, za izniman doprinos u promicanju hrvatske znanosti i kulture u Republici Bugarskoj, te razvitku i unaprjeđenju odnosa između Republike Hrvatske i Republike Bugarske posebice na kulturnom i prosvjetnom planu, odlikuju se

RAŠKO IVANOV

TRIFON PAVLOV.

Klasa: 060-04/19-13-01
Urbroj: 71-06-04/4-19-01
Zagreb, 6. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.