Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

NN 41/2019 (24.4.2019.), Odluka o dodjeli priznanja Povelja Republike Hrvatske Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

835

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 24. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI PRIZNANJA

Povelja Republike Hrvatske, za izniman doprinos u očuvanju materinskog jezika u teškim i hrvatskom jezičnom identitetu nesklonim okolnostima, za osnaživanje svijesti o važnosti i ljepoti našega jezika kao povijesnog i suvremenog nacionalnog blaga neizmjerne vrijednosti, u povodu 70. obljetnice rada, dodjeljuje se

INSTITUTU ZA HRVATSKI JEZIK I JEZIKOSLOVLJE.

Klasa: 061-01/19-01/01
Urbroj: 71-06-04/4-19-01
Zagreb, 6. veljače 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.