Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini

NN 42/2019 (26.4.2019.), Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini

Ministarstvo poljoprivrede

866

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) i na temelju članka 5. stavka 1. Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18 i 35/19), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O AUTORIZACIJI PLOVILA ZA RIBOLOV IGLUNA (Xiphias Gladius) U 2019. GODINI

I.

Ovom Odlukom autoriziraju se plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2019. godini na temelju uvjeta i kriterija propisanih Pravilnikom o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius) (»Narodne novine«, br. 39/18 i 35/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

II.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) plutajućim parangalom ostvaruju sljedeća plovila sa individualnim kvotama po plovilu:

Redni brojCFRIme plovila/Reg.
oznaka plovila
Kvota za 2019. (kg)
1.HRV000000380MAJKA MARIJA600
2.HRV00000048420-CT2716
3.HRV000000905155-CT1916
4.HRV0000010028-TP1147
5.HRV000001028156-CT1608
6.HRV00000118212-KŽ1872
7.HRV000001347KRALJICA MIRA1076
8.HRV000001354563-VD2717
9.HRV00000148156-TG4546
10.HRV000002089MOJA IMOTA1245
11.HRV000002120212-TI845
12.HRV000002127215-KŽ2834
13.HRV00000247112-CT1168
14.HRV00001519021-KŽ7404
15.HRV0000158371586-BG630
16.HRV000015892172-CT1769
17.HRV0000160031103-ŠB996
18.HRV000016154999-VD958
19.HRV000016207182-KŽ4538
20.HRV000016231576-DB5024
21.HRV000017069198-SR1818


III.

Sukladno točki I. ove Odluke pravo na korištenje Državne kvote u ribolovu igluna (Xiphias gladius) panulom i odmetom po olimpijskom principu s ograničenjem ukupnog ulova po plovilu od 500 kg, ostvaruju sljedeća plovila:

Redni brojCFRReg. oznaka plovila
1.HRV0000000469-TT
2.HRV000000265675-VD
3.HRV000001347KRALJICA MIRA
4.HRV000001354563-VD
5.HRV000001609700-VD
6.HRV000001900151-MU
7.HRV000002089MOJA IMOTA
8.HRV000002120212-TI
9.HRV000003570755-VD
10.HRV000017080403-TI
11.HRV0000158661442-PU
12.HRV00001587945-SR
13.HRV0000169812440-PU
14.HRV000016109LIMINI
15.HRV0000161491463-BG
16.HRV000016155194-RG
17.HRV000016180941-ST
18.HRV000016207182-KŽ
19.HRV000016231576-DB
20.HRV0000168151417-ŠB


IV.

Plovila iz točaka II. i III. ove Odluke ribolov smiju obavljati sukladno odredbama Pravilnika od dana stupanja na snagu ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/19-01/2118

Urbroj: 525-13/1766-19-1

Zagreb, 16. travnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.