Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

NN 44/2019 (30.4.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

886

Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine« br. 82/13, 148/13 i 115/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, OBLIKU I NAČINU REGISTRACIJE FARMI

Članak 1.

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (»Narodne novine« br. 96/15 i 101/18) u članku 3. stavku 1. točka r) briše se.

Dosadašnje točke s) i t) postaju točke r) i s).

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/08

Urbroj: 525-10/0249-19-1

Zagreb, 28. ožujka 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.