Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

NN 46/2019 (8.5.2019.), Dopuna Popisa kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike

Hrvatska ljekarnička komora

916

Na temelju članka 5. stavka 1. točke 3. i članka 34. stavka 1. točke 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine« 121/03, 35/08, 117/08) te članka 10. stavka 1. točke 4. i članka 19. stavka 1. točke 29. Statuta Hrvatske ljekarničke komore, Vijeće Komore je 12. travnja 2019. donijelo

DOPUNU POPISA

KOZMETIČKIH I DRUGIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA KOJIMA LJEKARNE MOGU OPSKRBLJIVATI KORISNIKE

1.

U Popisu kozmetičkih i drugih sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike (»Narodne novine«, broj 22/17, 96/18), u TABLICI II »DRUGA SREDSTVA ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA«, GRUPA D »OSTALO« dodaje se redni broj 9. koji glasi:

9.. »GlycanAge test«.

Klasa: 023-08/19-02/03
Urbroj: 330-02-19-3

Predsjednica Vijeća
Marija Vinković, mag. pharm., v. r.