Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«

NN 47/2019 (10.5.2019.), Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

926

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. svibnja 2019. donio je

ODLUKU

O OSNOVNIM OBILJEŽJIMA PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD
25 KUNA »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. – 30. SVIBNJA 2019.«

1. Hrvatska narodna banka izdaje u povodu obilježavanja 25. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna.

2. Prigodni optjecajni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u količini od 30.000 komada i u ukupnom iznosu od 750.000,00 kuna.

3. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna izrađen je od dvodijelne kovine. Jezgra novca izrađena je od slitine 92% bakra, 6% aluminija i 2% nikla, a prsten od slitine srebrnasta sjaja, koja se sastoji od 75% bakra i 25% nikla.

4. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima oblik pravilnog dvanaesterokuta, kojemu opisana kružnica ima promjer od 32 milimetra. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna ima masu od 12,75 grama. Jezgra ovog novca ima promjer od 18 milimetara i masu od 4,05 grama. Prsten ima unutarnji promjer od 18 milimetara i masu od 8,70 grama.

5. Na licu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna unutar jezgre kovanog novca nalazi se simbolični prikaz kovanog novca na kojemu se kružno uz rub nalazi 25 kružića koji simboliziraju 25 godina od uvođenja kune kao novčane jedinice u Republici Hrvatskoj. U sredini jezgre prikazana je brojčana oznaka »25.«, koja označuje redni broj obljetnice. Kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad jezgre, kružno, u gornjem dijelu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca, unutar prstena, ispisan je tekst »OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE«. Ispod jezgre, kružno, u donjem dijelu prigodnoga optjecajnoga kovanog novca, unutar prstena ispisani su datumi: »30. 5. 1994. – 30. 5. 2019.«. Na plohi prigodnoga optjecajnoga kovanog novca naizmjenični je prikaz dvadeset i pet polja koja simboliziraju grb Republike Hrvatske te dvadesetpetogodišnje razdoblje od uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske.

6. Na naličju prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna u središnjem dijelu jezgre kovanog novca nalazi se ispisana brojčana oznaka nominalne vrijednosti »25«, kroz konture brojčane oznake vidi se kuna zlatica okrenuta nadesno, a njezino je tijelo ukomponirano u brojčanu oznaku. Iznad brojčane oznake i prikaza kune zlatice prikaz je grba Republike Hrvatske. Lijevo, iznad brojčane oznake, na površini prstena kovanog novca položena je grančica hrasta lužnjaka s plodovima. Desno, iznad brojčane oznake, na prstenu kovanog novca, ispisan je natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«. Lijevo ispod brojčane oznake, unutar prstena kovanog novca, ispisan je naziv novčane jedinice »KUNA«. Desno ispod brojčane oznake, na površini prstena, položena je grančica lovora u cvatu.

7. Obod je prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna gladak.

8. Autor je idejnoga i likovnog rješenja Damir Mataušić, akademski kipar.

9. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 849/2019.
Zagreb, 7. svibnja 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.