Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

NN 48/2019 (12.5.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Šibensko-kninske županije o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

935

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 56/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. svibnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GRANICA LUČKIH PODRUČJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju granica lučkih područja, klase: 342-21/19-01/1, urbroja: 2182/1-01-19-1, koju je donijela Županijska skupština Šiben­sko-kninske županije na sjednici održanoj 7. ožujka 2019. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Kaprije.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/161
Urbroj: 50301-27/20-19-2
Zagreb, 10. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.