Odluka o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj

NN 50/2019 (17.5.2019.), Odluka o imenovanju Vijeća za regionalni razvoj

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

963

Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 147/14, 123/17 i 118/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IMENOVANJU VIJEĆA ZA REGIONALNI RAZVOJ

I.

Ovom Odlukom imenuju se članovi Vijeća za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Vijeće).

II.

Članovima Vijeća imenuju se:

– mr. sc. Andrej Plenković, predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik Vijeća

– Gabrijela Žalac, ministrica nadležna za regionalni razvoj, zamjenica predsjednika

– Predrag Štromar, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar nadležan za prostorno uređenje, član i Dunja Magaš, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, zamjenica člana

– Tomislav Tolušić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar nadležan za ruralni razvoj, član i mr. sc. Marija Vučković, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za ruralni razvoj, zamjenica člana

– dr. sc. Zdravko Marić, ministar nadležan za financije, član i mr. sc. Ivana Jakir-Bajo, pomoćnica ministra nadležnog za financije i glavna državna rizničarka, zamjenica člana

– Darko Horvat, ministar nadležan za gospodarstvo i poduzetništvo, član i Nataša Mikuš Žigman, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za gospodarstvo i poduzetništvo, zamjenica člana

– Nada Murganić, ministrica nadležna za demografiju, članica i Marija Pletikosa, državna tajnica u ministarstvu nadležnom za demografiju, zamjenica članice

– Lovro Kuščević, ministar nadležan za upravu, član i Darko Nekić, državni tajnik u ministarstvu nadležnom za upravu, zamjenik člana

– prof. dr. sc. Blaženka Divjak, ministrica nadležna za znanost i obrazovanje, članica i dr. sc. Tome Antičić, državni tajnik u ministarstvu nadležnom za znanost i obrazovanje, zamjenik članice

– mr. sc. Marko Pavić, ministar nadležan za rad, član i Luka Rajčić, pomoćnik ministra nadležnog za rad, zamjenik člana

– mr. sc. Željko Uhlir, državni tajnik u ministarstvu nadležnom za prostorno uređenje, član i doc. dr. sc. Milan Rezo, pomoćnik ministra nadležnog za prostorno uređenje, zamjenik člana

– Kristina Bilić, pomoćnica ministrice nadležne za regionalni razvoj, članica i Katica Mišković, pomoćnica ministrice nadležne za regionalni razvoj, zamjenica članice

– Tajana Huzak, pomoćnica ministrice nadležne za regionalni razvoj, članica i mr. sc. Ana Odak, pomoćnica ministrice nadležne za regionalni razvoj, zamjenica članice

– Branka Juričev-Martinčev, predsjednica odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za regionalni razvoj, članica i Dragica Vranješ, članica odbora Hrvatskoga sabora nadležnog za regionalni razvoj, zamjenica članice

– Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županije, član i Darko Koren, župan Koprivničko-križevačke županije, zamjenik člana

– mr. sc. Valter Flego, župan Istarske županije, član i Igor Andrović, župan Virovitičko-podravske županije, zamjenik člana

– Marina Dujmović Vuković, ravnateljica Agencije za razvoj Zadarske županije Zadra nova, članica i Karolina Barilar, ravnateljica Zagorske razvojne agencije, zamjenica članice

– Ilija Cota, ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, član i dr. sc. Vilko Klasan, ravnatelj Javne ustanove regionalne razvojne agencije Karlovačke županije, zamjenik člana

– Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, član i Ivan Vrkić, gradonačelnik Grada Osijeka, zamjenik člana

– Andro Krstulović Opara, gradonačelnik Grada Splita, član i mr. sc. Vojko Obersnel, gradonačelnik Grada Rijeke, zamjenik člana

– Kristijan Jurjako, gradonačelnik Grada Cresa, član i Siniša Žulić, gradonačelnik Grada Buzeta, zamjenik člana

– Željko Turk, gradonačelnik Grada Zaprešića, član i Tomislav Rob, gradonačelnik Grada Belog Manastira, zamjenik člana

– Martin Baričević, načelnik Općine Jasenice, član i Božo Lasić, načelnik Općine Konavle, zamjenik člana

– Slavko Prišćan, načelnik Općine Rovišće, član i Marin Bosilj, načelnik Općine Sveti Ilija, zamjenik člana

– Mato Čičak, načelnik Općine Rugvica, član i Živko Bulat, načelnik Općine Unešić, zamjenik člana

– Zlatko Fumić, načelnik Općine Brinje, član i Ankica Zmaić, načelnica Općine Vrpolje, zamjenica člana

– Anđelko Nagrajsalović, načelnik Općine Sveti Juraj na Bregu, član i Darko Galić, načelnik Općine Privlaka, zamjenik člana

– mr. sc. Glorija Paliska, načelnica Općine Raša, članica i Sanja Udović, načelnica Općine Viškovo, zamjenica članice

– Ivica Mudrinić, predsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost, član i prof. dr. sc. Slavica Singer, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Osijeku, zamjenica člana

– prof. dr. sc. Anto Bajo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i znanstveni savjetnik na Institutu za javne financije, član

– izv. prof. dr. sc. Saša Drezgić, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član

– prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta u Osijeku, član.

Vijećem predsjedava predsjednik Vlade Republike Hrvatske, a u slučaju njegove odsutnosti čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za regionalni razvoj.

III.

Detaljnija pitanja vezano za način rada Vijeća propisana su Pravilnikom o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Vijeća za regionalni razvoj.

IV.

Zadužuje se središnje tijelo državne uprave nadležno za regionalni razvoj da o donošenju ove Odluke obavijesti članove Vijeća iz točke II. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/184
Urbroj: 50301-25/27-19-3
Zagreb, 16. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.