Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik

NN 50/2019 (17.5.2019.), Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

966

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013 i 27/16), a u svezi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU TOVARNIK

Članak 1.

Područje Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Tovarnik pripada Općini Tovarnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na granici s Republikom Srbijom, a nalazi se na 72,4 km Državne ceste D 46 (Đakovo – Vinkovci – Tovarnik).

Članak 2.

Obuhvaća k.č. 3596/4 k.o. Tovarnik površine 35 128 m² i prostire se od državne granice s Republikom Srbijom u dubinu teritorija Republike Hrvatske na Državnoj cesti D 46 u dužini 430 m i širini u rasponu od 27 do 130 m.

Članak 3.

Prostor za obavljanje granične kontrole nad putničkim prometom natkriven je metalnom nadstrešnicom, a ukupni prostor za obavljanje granične kontrole obuhvaća 10 prometnih traka za prometovanje osobnih vozila i 4 prometna traka za prometovanje teretnih vozila. Uz prometne trakove nalazi se 8 kontrolnih kućica policije i carine za putnički promet s pripadajućim elektrificiranim rampama, te 4 kontrolne kućice za teretni promet, s pripadajućim elektrificiranim rampama. S obje strane prometnih traka nalazi se po 20 parkirnih mjesta za teretna i osobna vozila na ulazu i izlazu, te na ulazu 5 mjesta za službena vozila.

Članak 4.

Objekte graničnog prijelaza čine 2 čvrsta objekta graničnog prijelaza i to: sjeverni za potrebe policije, carine i međunarodnog otpremništva i južni za potrebe carine, a oba su pod metalnom nadstrešnicom. Izvan metalne nadstrešnice nalazi se objekt za detaljni pregled vozila te krajnje točke ulaza i izlaza na teretnim terminalima – vage.

Članak 5.

Na prostoru graničnog prijelaza instalirani su uređaji videonadzora s ukupno 43 nadzorne kamere.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Tovarnik, PU vukovarsko-srijemska, broj: 511-15-01/1-1088/6-05 od 10. svibnja 2005. godine (»Narodne novine« broj: 49/06).

Članak 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-15/1-1079/3-2019.
Vinkovci, 10. svibnja 2019.

Načelnik Policijske uprave
mr. sc. Fabijan Kapular, v. r.