Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik

NN 50/2019 (17.5.2019.), Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

967

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013 i 27/16), a u svezi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U ŽELJEZNIČKOM PROMETU TOVARNIK

Članak 1.

Područje Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u željezničkom prometu Tovarnik pripada Općini Tovarnik u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a nalazi se na prostoru Željezničkog kolodvora Tovarnik, na željezničkoj pruzi Vinkovci – Tovarnik – državna granica s Republikom Srbijom, te je po namjeni predviđen za odvijanje željezničkog prometa.

Članak 2.

Obuhvaća prostor od 5 kolosijeka za putnički i teretni promet za vrijeme dok se na tom prostoru zadržava vlak u međunarodnom prometu. Granični prijelaz nalazi se na dijelu k.č. 3508 Katastarske općine Tovarnik, koji zauzimaju radni kolosijeci, a oni se pružaju od 970. metra od državne granice s Republikom Srbijom do 1773. metra u dubinu državnog teritorija. Ukupna dužina područja graničnog prijelaza iznosi 803 metra, a širina 23 metra, dok je ukupna površina 18 469 m². Radna dužina svakog kolosijeka na granični prijelazu je: 1. kolosijek – 756 m, 2. kolosijek – 738 m, 3. kolosijek – 860 m, 4. kolosijek – 738 m i 5. kolosijek – 738 m.

Članak 3.

Na području graničnog prijelaza nalazi se: zgrada željezničkog kolodvora s čekaonicom i pratećim uredima HŽ-a, a u kojoj su smještene i prostorije granične policije, čvrsti zidani objekt gdje su smješteni djelatnici carine, metalni stupovi sa 28 rasvjetnih tijela, parkirališni prostor za osobna vozila iza zgrade željezničkog kolodvora i stup sa termovizijskom kamerom.

Članak 4.

Zbog potreba provođenja granične kontrole međunarodnih putničkih vlakova na relaciji Tovarnik – Vinkovci, infrastrukturu međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik čine i 2 prostorije za boravak policijskih službenika na Željezničkom kolodvoru Vinkovci i prostorija za boravak carinske službe, a koje su s direktnim izlazom na područje željezničkog kolodvora i pristupom kolosijecima i peronima za putnički promet.

Članak 5.

Željeznički kolodvor Vinkovci nalazi se u gradu Vinkovcima, na adresi Trg kralja Tomislava br. 3 i bez kolosijeka sama infrastruktura predviđenih objekata s nadstrešnicom iznosi površine 80,5 x 36,14 metara. Ukupan broj kolosijeka na samom kolodvoru je 18, od kojih je 13 u funkciji međunarodnog putničkog prometa.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog željezničkog graničnog prijelaza Tovarnik, PU vukovarsko-srijemska, broj: 511-15-01/1-5404/2-09 od 21. listopada 2009. godine (»Narodne novine« broj: 131/09).

Članak 7.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-15/1-1079/4-2019.
Vinkovci, 10. svibnja 2019.

Načelnik Policijske uprave
mr. sc. Fabijan Kapular, v. r.