Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II

NN 50/2019 (17.5.2019.), Rješenje o određivanju područja Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II

POLICIJSKA UPRAVA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA

971

Na temelju članka 12. stavka 2. Zakona o nadzoru državne granice (»Narodne novine« broj: 83/2013 i 27/16), a u svezi članka 7. Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza (»Narodne novine« broj: 150/04), Policijska uprava vukovarsko-srijemska donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU PODRUČJA STALNOG GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI PROMET PUTNIKA I ROBA U CESTOVNOM PROMETU PRINCIPOVAC II

Članak 1.

Područje Stalnog graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Principovac II pripada Općini Ilok u Vukovarsko-srijemskoj županiji, na granici s Republikom Srbijom, a nalazi se na Županijskoj cesti ŽC – 46040 (Ilok – Ljuba) te je po namjeni predviđen za odvijanje cestovnog prometa.

Članak 2.

Obuhvaća sjeverni dio k.č. broj 10 095/3, koji počinje na 550 metara od državne granice s Republikom Srbijom, nastavlja se na cijelu k.č. 10 095/2 i završava s južnim dijelom k.č. 10 095/1, kod početka poljskog puta s desne strane gledano u smjeru Iloka. Područje graničnog prijelaza je ukupne dužine 235 metra i širine 18 metara, dok mu ukupna površina s postojećom infrastrukturom iznosi 4 230 m².

Članak 3.

Područje graničnog prijelaza na kojem se obavlja granična kontrola obuhvaća jednu 1 i 1 izlaznu prometnu traku te 2 kontrolne kućice za obavljanje granične i carinske kontrole s pripadajućim elektrificiranim rampama. Navedeni prostor natkriven je metalnom nadstrešnicom. Uz izlaznu prometnu traku nalazi se zidani objekt s 2 prostorije za policijske službenike i službenike carine, kuhinjom i 2 sanitarna čvora. Na području graničnog prijelaza nalazi se i parkirni prostor za 7 osobnih i 1 teretno vozilo.

Članak 4.

Na prostoru graničnog prijelaza instalirani su uređaji video nadzora s ukupno 9 nadzornih kamera.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o određivanju područja Međunarodnog cestovnog graničnog prijelaza Principovac kota 208-II, PU vukovarsko-srijemska, broj: 511-15-01/1-1088/10-05 od 7. travnja 2006. godine (»Narodne novine« broj: 49/06).

Članak 6.

Ovo Rješenje stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-15-15/1-1079/8-2019.
Vinkovci, 10. svibnja 2019.

Načelnik Policijske uprave
mr. sc. Fabijan Kapular, v. r.