Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

NN 50/2019 (17.5.2019.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

977

Na temelju članka 9. stavka 4. Zakona o drvenastim kulturama kratkih ophodnji (»Narodne novine«, broj 15/18 i 111/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O STRUČNOM NADZORU UZGOJA DRVENASTIH KULTURA KRATKIH OPHODNJI

Članak 1.

U Pravilniku o stručnom nadzoru uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji (»Narodne novine«, broj 111/18 i 33/19) u članku 6. stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/34
Urbroj: 525-11/1060-19-3
Zagreb, 6. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.