Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

NN 50/2019 (17.5.2019.), Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2019. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

978

Na temelju članka 15. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u vezi s člancima 5., 6. i 8. Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote (»Narodne novine«, broj 46/19), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O UPISU ULOVNIH RIBARSKIH PLOVILA KOJA OBAVLJAJU RIBOLOV PLIVARICOM TUNOLOVKOM U REGISTAR ULOVNIH BRODOVA ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) U 2019. GODINI

I.

Ovom Odlukom određuju se:

– popis plovila koja zadovoljavaju kriterije za upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a te su autorizirana za obavljanje gospodarskog ribolova na moru plivaricom tunolovkom,

– individualne kvote za ulov tune plivaricom tunolovkom po plovilima u 2019. godini.

II.

Pravo na upis u Registar ulovnih brodova ICCAT-a za ribolov tune plivaricom tunolovkom u 2019. godini, ostvaruju plovila s pripadajućim individualnim kvotama kako slijedi:

Red. brojIme/reg. oznaka plovilaCFR plovilaICCAT brojIndividualna kvota (t)
1.SARDINA IHRV000001579ATEU0HRV0013374,942
2.SARDINA IIHRV000003074ATEU0HRV00161116,164
3.PELAGOS IIHRV000003287ATEU0HRV0001757,533
4.MARLINHRV000002904ATEU0HRV0015631,827
5.KORNATHRV000003357ATEU0HRV0015316,313
6.NEPTUN IHRV000002313ATEU0HRV0013453,273
7.NEPTUN IIHRV000002589ATEU0HRV0014075,497
8.PONOSHRV000001148ATEU0HRV0005841,856
9.HRVATSKI USPJEHHRV000000742ATEU0HRV0000736,476
10.PREKOHRV000001680ATEU0HRV000213,477
11.TACOMAHRV000004925ATEU0HRV0016443,490
12.TULJAN DVAHRV000002903ATEU0HRV0015576,990
13.KALIHRV000001447ATEU0HRV0003745,700
14.CARICAHRV000004774ATEU0HRV0016355,584
15.EVAHRV000001485ATEU0HRV000499,292
16.OŠLJAK DVAHRV000000726ATEU0HRV0002011,586III.

Plovila iz točke II. ove Odluke autorizirana su za ribolov plavoperajne tune plivaricom tunolovkom od 26. svibnja 2019. godine do 15. srpnja 2019. godine odnosno do iskorištenja kvote, što god nastupi prije te će se na njih izdati Odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova plavoperajne tune za navedeno razdoblje.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-03/19-01/93
Urbroj: 525-13/1766-19-1
Zagreb, 8. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.