Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 51/2019 (20.5.2019.), Odluka o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

984

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 40. sjednici održanoj 16. svibnja 2019. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista pomagala) koja sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13. i 137/13.) sadrži ortopedska i druga pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija, odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa, koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

Osnovna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Popis pomagala iz članka 7. stavka 3. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 025-04/19-01/120

Urbroj: 338-01-01-19-01

Zagreb, 16. svibnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

RBNove šifre
HZZO-a prema ISO 9999
Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaJedinična vrijednost u kn bez PDV-aStopa PDV-aJedinična vrijednost u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagala
do 7. godineod 7. do 18. godineiznad 18. godine
123456789101112131415161718192021


POPIS ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA

01PROTEZE ZA RUKE

Proteze za šaku i prste1061803010100Proteza za Bataljak šake i prste, kozmetička, plastična10012, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.2.232,505%2.344,13IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
2061803010200Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.4.132,505%4.339,13IISPPDPlastika, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
3061803010300Proteza za bataljak šake i prste, funkcionalna, mioelektronička-transkarpalna10012, 35NEkom.12 god3 god3 god40.375,005%42.393,75IISPPDMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Proteze za šaku (dezartikulacijski batrljak)4061806010400Proteza za šaku, kozmetička, plastična, gumena šaka10012, 35NEkom.11 god1,5 god3 god2.802,505%2.942,63IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
5061806010500Proteza za šaku, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.12 god3 god3 god7.980,005%8.379,00IISPPDMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
6061806010600Proteza za šaku, funkcionalna, mioelektronička-dezartikulacijska10012, 35NEkom.12 god3 god3 god43.428,635%45.600,06IISPPDMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Proteze za podlakticu (transradijalni bataljak)7061809010700Proteza za podlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka10012, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god.3.097,245%3.252,10IISPPDPlastika, guma, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
8061809010800Proteza za podlakticu, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.8.238,625%8.650,55IISPPDMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
9061809010900Proteza za podlakticu, funkcionalna, mioelektronička10012, 35NEkom.12 god3 god.3 god.45.884,125%48.178,33IISPPDMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Proteze za lakat (dezartikulacijski bataljak)10061812011000Proteza za lakat, kozmetička, plastična, gumena šaka10012, 35NEkom.11 god.1,5 god3 god6.650,955%6.983,50IISPPDPlastika, guma, metal, tekstil, svi moduli i materijali - originalni proizvod
11061812011100Proteza za lakat, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.13.683,805%14.367,99IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali - originalni proizvod
12061812011200Proteza za lakat, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.51.120,455%53.676,47IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali - originalni proizvod

Proteze za nadlakticu (transhumeralni bataljak)13061815011300Proteza za nadlakticu, kozmetička, plastična, gumena šaka10012, 35NEkom.11 god.1,5 god.3 god.6.857,125%7.199,98IISPPDPlastika, guma, tekstil, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
14061815011400Proteza za nadlakticu, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.13.537,505%14.214,38IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
15061815011500Proteza za nadlakticu, funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat 10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.52.694,945%55.329,69IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteze za rame (dezartikulacijski bataljak)16061818011600Proteza za rame, kozmetička, plastična, gumena šaka 10012, 35NEkom.11 god.1,5 god.3 god.7.968,605%8.367,03IISPPDPlastika, guma, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
17061818011700Proteza za rame, funkcionalna, mehanička10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.14.345,005%15.062,25IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
18061818011800Proteza za rame funkcionalna, hibridna, mioelektronička šaka i mehanički lakat10012, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.53.207,325%55.867,69IISPPDMetal - plastika, tekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Ležišta
Ležište proteze za šaku19061827011900Ležište proteze za šaku, mehaničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.2.630,555%2.762,08IISPPDPlastika, guma, svi materijali-originalni proizvod.
20061827012000Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, transkarpalne10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5.125,255%5.381,51IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
21061827012100Ležište proteze za šaku, mioelektroničke, dezartikulacijske10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5.211,705%5.472,29IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze za podlakticu22061827012200Ležište proteze za podlakticu, kozmetičke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.2.006,255%2.106,56IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
23061827012300Ležište proteze za podlakticu, mehaničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.2.769,055%2.907,50IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
24061827012400Ležište proteze za podlakticu, mioelektroničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5.284,025%5.548,22IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.


Ležište proteze za lakat25061827012500Ležište proteze za lakat, kozmetičke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.3.168,255%3.326,66IISPPDPlastika, materijali-originalni proizvod
26061827012600Ležište proteze za lakat, mehaničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god4.814,605%5.055,33IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod
27061827012700Ležište proteze za lakat, mioelektroničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.7.070,855%7.424,39IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod

Ležište proteze za nadlakticu28061827012800Ležište proteze za nadlakticu, kozmetičke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.3.319,805%3.485,79IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
29061827012900Ležište proteze za nadlakticu, mehaničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.5.015,355%5.266,12IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
30061827013000Ležište proteze za nadlakticu, mioelektroničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.1,5 god.7.365,525%7.733,80IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze za rame31061827013100Ležište proteze za rame, kozmetičke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.4.308,255%4.523,66IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
32061827013200Ležište proteze za rame, mehaničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.5.948,905%6.246,35IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
33061827013300Ležište proteze za rame, mioelektroničke10212, 35NEkom.16 mj.1 god.2 god.7.146,855%7.504,19IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Šaka34061824013401Kozmetička102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička šaka, 8S8, 8S9, 8S7, 8S6, 8S5, 8S412,35NEkom.11 god1,5 god3 god1.574,895%1.653,63ISSPPD, LJPjenasta gume, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
35061824013501Mehanička 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMehanička, Ottobock SE & Co. KGaAMehanička šaka, 8K2012, 35NEkom.11 god.3 god.3 god.2.081,715%2.185,80ISSPPD, LJMetal, guma, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
36061824013601Mioelektronička, standardna102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, standardna, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, standardna, 8E38=712, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.19.385,225%20.354,48ISSPPD, LJMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
37061824013701Mioelektronička, dječja102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, dječja, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, dječja, 8E5112, 35NEkom.12 god.3 god.
27.865,405%29.258,67ISSPPD, LJMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
38061824013801Mioelektronička, transkarpalna102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, transkarpalna, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička šaka, transkarpalna, 8E4412, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.23.692,245%24.876,85ISSPPD, LJMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
39061824013901Mioelektronička, dezartikulacijska102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaMioelektronička, dezartikulacijska, Ottobock SE & Co. KGaAMioelektronička, dezartikulacijska12, 35NEkom.12 god.3 god.3 god.20.294,725%21.309,46ISSPPD, LJMetal - plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Hvataljke i radni nastavci
Hvataljke40061827014001Hvataljka (standardna)102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHvataljka (standardna), Ottobock SE & Co. KGaAHvataljka šake (standardna), 10A1112, 35NEkom.1
2 god.3 god.2.959,205%3.107,16ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
41061827014100Hvataljka (za djecu) 10212, 35NEkom.12 god.

1.940,595%2.037,62ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
42061827014200Hvataljka (za mladež)10212, 35NEkom.1
2 god.
2.373,565%2.492,24ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
43061827014300Hvataljka (za radne aktivnosti)10212, 35NEkom.1
2 god.3 god.7.041,965%7.394,06ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
44061827014401Vezni element za pričvršćenje hvataljki 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVezni element za pričvršćenje hvataljki, Ottobock SE & Co. KGaAVezni element za pričvršćenje hvataljki šake, 10A4312, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.597,575%627,45ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Radni nastavci45061827014501Kuka 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKuka, Ottobock SE & Co. KGaAKuka, 10A312, 3, 45NEkom.1
2 god.3 god.170,565%179,09ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
46061827014601Obruč 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaObruč, Ottobock SE & Co. KGaAObruč, 10A412, 3, 45NEkom.1
2 god.3 god.363,785%381,97ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
47061827014701Okretni obruč 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOkretni obruč, Ottobock SE & Co. KGaAOkretni obruč, 10A812, 3, 45NEkom.1
2 god.3 god.747,855%785,24ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
48061827014801Hvataljka sa stezaljkom. 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHvataljka sa stezaljkom., Ottobock SE & Co. KGaAHvataljka sa stezaljkom., 10A212, 3, 45NEkom.1
2 god.3 god.1.397,905%1.467,80ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
49061827014901Vezni element za pričvrščenje radnog nastavka 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVezni element za pričvrščenje radnog nastavka, Ottobock SE & Co. KGaAVezni element za pričvrščenje radnog nastavka, 10V1512, 3, 45NEkom.1
2 god.3 god.2.113,185%2.218,84ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Zglobovi50061833015001Zglob lakta 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob lakta, Ottobock SE & Co. KGaAZglob lakta, 16X1212, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.2.323,465%2.439,63ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
51061833015101Zglob lakta, skeletni 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob lakta, skeletni, Ottobock SE & Co. KGaAZglob lakta, skeletni, 12R112, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.1.958,485%2.056,40ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
52061836015201Zglob ramena, skeletni 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob ramena, skeletni, Ottobock SE & Co. KGaAZglob ramena, skeletni, 12S712, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.2.090,005%2.194,50ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Potrošni dijelovi53061827015301Navlaka za bataljak podlaktice 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak podlaktice, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak podlaktice, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,175%48,48ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
54061827015302Navlaka za bataljak podlaktice 102IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak podlaktice, IVA obrtNavlaka za bataljak podlaktice, IVA obrt12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,175%48,48ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
55061827015303Navlaka za bataljak podlaktice 102UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak podlaktice, UniproxNavlaka za bataljak podlaktice, ST10-XX12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.46,175%48,48ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
56061827015401Navlaka za bataljak nadlaktice 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak nadlaktice, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak nadlaktice, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.47,025%49,37ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
57061827015402Navlaka za bataljak nadlaktice 102IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrtNavlaka za bataljak nadlaktice, IVA obrt12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.47,025%49,37ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
58061827015403Navlaka za bataljak nadlaktice 102UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak nadlaktice, UniproxNavlaka za bataljak nadlaktice, ST31-XX12, 3, 45NEkom.121 god.1 god.1 god.47,025%49,37ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
59061827015501Estetska rukavica 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaEstetska rukavica, Ottobock SE & Co. KGaAEstetska rukavica, 8S412, 3, 45NEkom.1

1 god.883,715%927,90ISSPPD, LJPVC, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
60061827015601Estetska rukavica (dječja)102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaEstetska rukavica (dječja), Ottobock SE & Co. KGaAEstetska rukavica (dječja), 8S612, 3, 45NEkom.16 mj.1god.
993,295%1.042,95ISSPPD, LJPVC, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
61061827015701Suspenzija za podlaktičnu protezu102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSuspenzija za podlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaASuspenzija za podlaktičnu protezu, 21A3612, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god398,695%418,62ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
62061827015801Suspenzija na nadlaktičnu protezu102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSuspenzija na nadlaktičnu protezu, Ottobock SE & Co. KGaASuspenzija za nadlaktičnu protezu, 21A3512, 3, 45NEkom.11 god.1,5 god.3 god.675,235%708,99ISSPPD, LJTekstil, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
63061827015901Silikonski uložak za protezu podlaktice102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak za protezu podlaktice, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak za protezu podlaktice, 14Y112, 3, 45NEkom.11 god.1 god.2 god.1.795,505%1.885,28ISSPPD, LJSilikon, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
64061827016001Silikonski uložak za protezu nadlaktice102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak za protezu nadlaktice, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak za protezu nadlaktice, 14Y112, 3, 45NEkom.11 god.1 god.2 god.1.795,505%1.885,28ISSPPD, LJSilikon, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
65061827016100Svornjak za silikonski uložak10212, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.125,245%131,50ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
66061827016201Bravica za silikonski uložak102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaBravica za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaABravica za silikonski uložak, 14A112, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.846,455%888,77ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
67061827016202Bravica za silikonski uložak102UniproxBauerfeindBravica za silikonski uložak, UniproxBravica za silikonski uložak, SHL3A-212, 3, 45NEkom.12 god.2 god.2 god.846,455%888,77ISSPPD, LJMetal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
68061827016301Kozmetički dio za nadlakticu102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetički dio za nadlakticu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetički dio za nadlakticu, 15K1, 15K312, 3, 45NEkom.16 mj.1 god.2 god.567,775%596,16ISSPPD, LJMoltopren, svi moduli i materijali-originalni proizvod.


Dijelovi za mioelekroničku protezu69062454056401Akumulator102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAkumulator, Ottobock SE & Co. KGaAAkumulator, 757B15145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.499,2825%1.874,10ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
70062454056501Elektrode102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektrode, Ottobock SE & Co. KGaAElektrode, 13E200145NEkom.12 god.2 god.2 god.4.823,455%5.064,62ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
71062454056601Kabel za elektrodu102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKabel za elektrodu, Ottobock SE & Co. KGaAKabel za elektrodu, 13E129145NEkom.12 god.2 god.2 god.276,725%290,56ISSPPD, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
02
PROTEZE ZA NOGE

Proteze za stopalo (djelomična amputacija)72062403020100Proteza za transmetatarzalni bataljak10012, 35NEkom.16 mj.8 mj.1 g3.344,905%3.512,15IISPPDPlastični materijali, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
73062403020200Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, kratka10012, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g3.251,565%3.414,14IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
74062403020300Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, plastična, pojačana ugljičnim vlaknima, duga 10012, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g3.576,715%3.755,55IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
75062403020400Proteza za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalnom pločom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g10.847,915%11.390,31IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu (transmaleolarni bataljak)76062403020500Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu, standardna 10012, 35NEkom.18 mj.1,5 g2 g4.220,575%4.431,60IISPPDPlastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
77062403020600Proteza za bataljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g12.255,005%12.867,75IISPPDPlastika, ugljična vlakna, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteze za potkoljenicu (transtibijalni bataljak)78062409020700Proteza za potkoljenicu, plastična, egzoskeletna, SACH stopalo 10012, 35NEkom.11 g1,5 g3 g6.640,505%6.972,53IISPPDPlastika, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
79062409020800Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo 10012, 35NEkom.11,5 g2 g3 g7.505,005%7.880,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
80062409020900Proteza za potkoljenicu, modulska, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g8.455,005%8.877,75IISPPDMetal - titan, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
81062409021000Proteza za potkoljenicu, modulska, čelik, SACH stopalo s elastičnom laminacijom od karbona 10412, 35NEkom.11,5 g2 g3 g12.255,005%12.867,75IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteze za koljeno (transgenikularni bataljak)
82062412021100Proteza za koljeno, modulska, čelik 10012, 35NEkom.11,5 g2 g3 g15.105,005%15.860,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
83062412021200Proteza za koljeno, modulska, koljeno s kočnicom, čelik 10012, 35NEkom.11,5 g2 g3 g15.675,005%16.458,75IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
84062412021300Proteza za koljeno, modulska, hidraulično koljeno, titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g19.598,745%20.578,68IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteze za natkoljenicu (transfemoralni bataljak)
85062415021400Proteza za natkoljenicu, drvena, koljeno s kočnicom, SACH stopalo 10012, 35NEkom.1

3 g11.875,005%12.468,75IISPPDMetal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
86062415021500Proteza za natkoljenicu, gerijatrijska, plastična-pjenasta, koljeno s kočnicom, SACH stopalo 10012, 35NEkom.1

3 g10.355,005%10.872,75IISPPDPlastika, pjena, metal, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
87062415021600Proteza za natkoljenicu, modulska, gerijatrijska, koljeno s kočnicom, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 10012, 35NEkom.1

3 g11.903,705%12.498,89IISPPDPlastika, metal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
88062415021700Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 10012, 35NEkom.11,5 g2 g3 g12.340,505%12.957,53IISPPDPlastika, metal, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
89062415021800Proteza za natkoljenicu, modulska, jednoosovinsko samokočeće koljeno, čelik, plastično ili drveno ležište, SACH stopalo 10012, 35NEkom.1
3 g3 g13.119,295%13.775,25IISPPDMetal, plastika, drvo, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
90062415021900Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom. stijenkom. (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g15.105,005%15.860,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
91062415022000Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom. stijenkom. (ISNY), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g17.005,005%17.855,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
92062415022100Proteza za natkoljenicu modulska, višeosovinsko koljeno, čelik, ležište s mekom. stijenkom. (CAT - CAM), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g17.575,005%18.453,75IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
93062415022200Proteza za natkoljenicu, modulska, višeosovinsko koljeno, titan, ležište s mekom. stijenkom.
(CAT-CAM), dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 103
12, 35NEkom.1
3 g3 g18.905,005%19.850,25IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Proteze za kuk (dezartikulacijski bataljak)94062418022300Proteza za kuk, modulska, čelik, jednoosovinsko koljeno, čelik, SACH stopalo 10312, 35NEkom.11,5 g2 g3 g17.955,005%18.852,75IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
95062418022400Proteza za kuk, modulska, titan, jednoosovinsko koljeno,titan, dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 10312, 35NEkom.1
3 g3 g21.755,005%22.842,75IISPPDMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.

Ležišta
Ležište proteze za bataljak stopala96062454022500Ležište proteze za bataljak po Lisfrancu ili Chopartu, sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 10212, 35NEkom.1
8. mj.1,5 g2.381,845%2.500,93IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu97062454022600Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1,5 g2.477,825%2.601,71IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
98062454022700Ležište proteze za bataljak po Pirogoffu ili Symeu sa stopalom od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 10212, 35NEkom.1
8 mj.1,5 g2.973,385%3.122,05IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze za potkoljenicu99062454022800Ležište proteze za potkoljenicu, plastično 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5.455,965%5.728,76IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
100062454022900Ležište proteze za potkoljenicu, plastično, pojačano ugljičnim vlaknima 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g6.122,895%6.429,03IISPPDPlastika, koža, svi materijali-originalni proizvod. Ugljična vlakana, ležište u punom kontaktu s bataljkom.. Svi materijali dermatološki testirani.
101062454023000Ležište proteze za potkoljenicu, modulsko 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5.831,205%6.122,76IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
102062454023100Ležište proteze za potkoljenicu, s natkoljeničnim dijelom 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g5.815,505%6.106,28IISPPDPlastika, koža, svi materijali-originalni proizvod.
103062454023200Privremeno ležište proteze za potkoljenicu 10112, 35NEkom.13 mj3 mj3 mj3.386,725%3.556,06IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod. Termoplastika.

Ležište proteze za koljeno104062454023300Ležište proteze koljena 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g6.692,895%7.027,53IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze za natkoljenicu105062454023400Ležište proteze za natkoljenicu drveno ili plastično 10212,35NEkom.16 mj8 mj1 g5.000,005%5.250,00IISPPDDrvo, metal, plastika, svi moduli i materijali - originalni proizvod.
106062454023500Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom. stijenkom. (ISNY) 10212, 35NEkom.1
8 mj.1 g5.852,575%6.145,20IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
107062454023600Ležište proteze za natkoljenicu, s mekom. stijenkom. u punom kontaktu, uzdužno ovalno (CAT - CAM) 10212, 35NEkom.1
8 mj.1 g5.852,575%6.145,20IISPPDPlastika, svi materijali-originalni proizvod.
108062454023700Privremeno ležište proteze za natkoljenicu 10112, 35NEkom.13 mj3 mj.3 mj3.929,945%4.126,44IISPPDDrvo, termoplastika, svi materijali-originalni proizvod.

Ležište proteze kuka109062454023800Ležište proteze kuka 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g8.665,195%9.098,45IISPPDPlastika, svi materijali - originalni proizvod.

Stopalo110062427023901SACH stopalo, standard 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSACH stopalo, standard, Ottobock SE & Co. KGaASACH stopalo, 1S90, 1S49, 1S66, 1S6712, 35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
111062427023902SACH stopalo, standard 102IB-EROtosSACH stopalo, standard, IB-ERSACH Foot12, 35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
112062427023903SACH stopalo, standard 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzSACH stopalo, standard, Streifeneder ortho production GmbhSACH stopalo, 30A512, 35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
113062427023904SACH stopalo, standard 102UniproxBauerfeindSACH stopalo, standard, UniproxSACH stopalo, F1-XX12, 35NEkom.11 g2 g2 g427,505%448,88ISSPPD, LJPlastika, drvo, guma, modul, originalni proizvod.
114062427024001Gerijatrijsko stopalo 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGerijatrijsko stopalo, Ottobock SE & Co. KGaAGerijatrijsko stopalo, 1G612, 35NEkom.1

2 g470,255%493,76ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
115062427024002Gerijatrijsko stopalo 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzGerijatrijsko stopalo, Streifeneder ortho production GmbhGerijatrijsko stopalo, 30A912, 35NEkom.1

2 g470,255%493,76ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
116062427024003Gerijatrijsko stopalo 102BlatchfordBauerfeindGerijatrijsko stopalo, BlatchfordSenior12, 35NEkom.1

2 g470,255%493,76ISSPPD, LJPjenasta guma, drvo, modul originalni proizvod.
117062427024101Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), Ottobock SE & Co. KGaADinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), 1D1012, 35NEkom.1
2 g2 g807,985%848,38ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
118062427024102Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), Streifeneder ortho production GmbHDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), 1D1012, 35NEkom.1
2 g2 g807,985%848,38ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
119062427024103Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102UniproxBauerfeindDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), UniproxDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), F20-XX12, 35NEkom.1
2 g2 g807,985%848,38ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
120062427024104Dinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost) 102BlatchfordBauerfeindDinamičko stopalo (za nižu i srednju aktivnost), BlatchfordSuperSACH12, 35NEkom.1
2 g2 g807,985%848,38ISSPPD, LJPlastika, guma, metal, modul originalni proizvod.
121062427024201Dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDinamičko stopalo (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaADinamičko stopalo (za visoko aktivne), 1D3512, 35NEkom.1
2 g2 g2.128,955%2.235,40ISSPPD, LJPlastika, ugljična vlakna, modul originalni proizvod.
122062427024202Dinamičko stopalo (za visoko aktivne) 102UniproxBauerfeindDinamičko stopalo (za visoko aktivne), UniproxLifecast Foot12, 35NEkom.1
2 g2 g2.128,955%2.235,40ISSPPD, LJPlastika, ugljična vlakna, modul originalni proizvod.
123062427024301Stopalo gibljivo u gležnju 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo gibljivo u gležnju, Ottobock SE & Co. KGaAStopalo gibljivo u gležnju, 1H3812, 35NEkom.1
2 g2 g1.045,005%1.097,25ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
124062427024302Stopalo gibljivo u gležnju 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzStopalo gibljivo u gležnju, Streifeneder GmbhStopalo gibljivo u gležnju, 30A15, 32A412, 35NEkom.1
2 g2 g1.045,005%1.097,25ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
125062427024401Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), 1A3012, 35NEkom.1
2 g2 g2.300,805%2.415,84ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
126062427024402Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102IB-EROtosStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), IB-ERSingle Axis Foot12, 35NEkom.1
2 g2 g2.300,805%2.415,84ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
127062427024403Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102UniproxBauerfeindStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), UniproxF50-XX12, 35NEkom.1
2 g2 g2.300,805%2.415,84ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
128062427024404Stopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne) 102College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo gibljivo u gležnju (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.TRUPER; TRIBUTE12, 35NEkom.1
2 g2 g2.300,805%2.415,84ISSPPD, LJMetal, drvo, guma, modul originalni proizvod.
129062427024501Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), 1E8112, 35NEkom.1
2 g3 g7.609,505%7.989,98ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
130062427024502Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102Freedom InnovationsOtosStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), Freedom InnovationsLP Symes LP200012, 35NEkom.1
2 g3 g7.609,505%7.989,98ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
131062427024503Stopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne) 102College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo od ugljičnih vlakana, za bataljak po Chopartu, Pirogoffu ili Symeu (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.Horizon12, 35NEkom.1
2 g3 g7.609,505%7.989,98ISSPPD, LJUgljična vlakna, modul originalni proizvod.
132062427024601Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), 1C20, 1C63-Triton Low Profile12, 35NEkom.1
2 g3 g9.995,805%10.495,59ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
133062427024602Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102Freedom InnovationsOtosStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Freedom InnovationsSierra FS1000; Highlander FS3000; Pacifica LP FS4000; Defender Pediatric FS300012, 35NEkom.1
2 g3 g9.995,805%10.495,59ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
134062427024603Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102UniproxBauerfeindStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), UniproxF60-XX, F70-XX12, 35NEkom.1
2 g3 g9.995,805%10.495,59ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
135062427024604Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102College Park Industries Inc.Karl DietzStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), College Park Industries Inc.Velocity; Soleus12, 35NEkom.1
2 g3 g9.995,805%10.495,59ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
136062427024701Stopalo za djecu 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo za djecu, Ottobock SE & Co. KGaAStopalo za djecu, 1K1012, 35NEkom.11 g2 g
384,755%403,99ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.
137062427024702Stopalo za djecu 102CentriBauerfeindStopalo za djecu, CentriStopalo za djecu, FC1003XX12, 35NEkom.11 g2 g
384,755%403,99ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.
138062427024703Stopalo za djecu 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzStopalo za djecu, Streifeneder ortho production30A2612, 35NEkom.11 g2 g
384,755%403,99ISSPPD, LJPjena, guma, drvo, modul originalni proizvod.

Zglobovi (koljeno i kuk)
Koljeno139062433024800Drveno koljeno 10212, 35NEkom.11,5 g2 g3 g2.561,555%2.689,63ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
140062433024901Drveno koljeno s kočnicom 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDrveno koljeno s kočnicom, Ottobock SE & Co. KGaADrveno koljeno s kočnicom, 3P412, 35NEkom.1
2 g3 g3.055,765%3.208,55ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
141062433024902Drveno koljeno s kočnicom 102CentriBauerfeindDrveno koljeno s kočnicom, CentriDrveno koljeno s kočnicom, 702xx12, 35NEkom.1
2 g3 g3.055,765%3.208,55ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
142062433025001Jednoosovinsko koljeno, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, čelik, 3R1712, 35NEkom.1
2 g3 g2.422,505%2.543,63ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
143062433025002Jednoosovinsko koljeno, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, čelik, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, čelik, 3A22/S12, 35NEkom.1
2 g3 g2.422,505%2.543,63ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
144062433025101Jednoosovinsko koljeno, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, titan, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, titan, 3A34/T12, 35NEkom.1
3 g3 g4.214,875%4.425,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
145062433025102Jednoosovinsko koljeno, titan 102CentriBauerfeindJednoosovinsko koljeno, titan, CentriJednoosovinsko koljeno, titan, 6079412, 35NEkom.1
3 g3 g4.214,875%4.425,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
146062433025201Gerijatrijsko koljeno 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGerijatrijsko koljeno, Ottobock SE & Co. KGaA3R4012, 35NEkom.1

3 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
147062433025202Gerijatrijsko koljeno 102IB-EROtosGerijatrijsko koljeno, IB-ERSingle Axis Knee w/ Manual Lock E4112, 35NEkom.1

3 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
148062433025203Gerijatrijsko koljeno 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzGerijatrijsko koljeno, Streifeneder ortho production GmbhGerijatrijsko koljeno, 3A40/A12, 35NEkom.1

3 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
149062433025204Gerijatrijsko koljeno 102UniproxBauerfeindGerijatrijsko koljeno, UniproxGerijatrijsko koljeno, JT0112, 35NEkom.1

3 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
150062433025301Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3R1712, 35NEkom.1
3 g3 g1.701,455%1.786,52ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
151062433025302Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3A17/S12, 35NEkom.1
3 g3 g1.701,455%1.786,52ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
152062433025303Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik 102UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, UniproxJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, čelik, JT02-ST12, 35NEkom.1
3 g3 g1.701,455%1.786,52ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
153062433025401Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, 3A33/T12, 35NEkom.1
3 g3 g2.983,955%3.133,15ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
154062433025402Jednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan 102UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, UniproxJednoosovinsko koljeno, s kočnicom, titan, JT02-TI12, 35NEkom.1
3 g3 g2.983,955%3.133,15ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
155062433025501Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinkso koljeno, samokočeće, čelik, 3R1512, 35NEkom.1
3 g3 g1.872,455%1.966,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
156062433025502Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102IB-EROtosJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, IB-ERSingle Axis Friction Knee, steel12, 35NEkom.1
3 g3 g1.872,455%1.966,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
157062433025503Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, smokočeće, čelik3A15/S12, 35NEkom.1
3 g3 g1.872,455%1.966,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
158062433025504Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik 102UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, samokočeće, čelik, UniproxJednoosovinsko koljeno, smokočeće, čelik JT05-ST12, 35NEkom.1
3 g3 g1.872,455%1.966,07ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
159062433025601Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, 3R4912, 35NEkom.1
3 g3 g4.009,955%4.210,45ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
160062433025602Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102IB-EROtosJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, IB-ERSingle Axis Friction Knee, titanium12, 35NEkom.1
3 g3 g4.009,955%4.210,45ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
161062433025603Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan3A49/T12, 35NEkom.1
3 g3 g4.009,955%4.210,45ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
162062433025604Jednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan 102UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan, UniproxJednoosovinsko koljeno, samokočeće, titan JT05-TI12, 35NEkom.1
3 g3 g4.009,955%4.210,45ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
163062433025701Višeosovinsko koljeno, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, čelik, 3R2012, 35NEkom.1
3 g3 g3.752,265%3.939,87ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
164062433025702Višeosovinsko koljeno, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzVišeosovinsko koljeno, čelik, Streifeneder ortho production GmbhVišeosovinsko koljeno, čelik, 3A20/S12, 35NEkom.1
3 g3 g3.752,265%3.939,87ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
165062433025801Višeosovinsko koljeno, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, titan, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, titan, 3R3612, 35NEkom.1
3 g3 g7.315,005%7.680,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
166062433025802Višeosovinsko koljeno, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzVišeosovinsko koljeno, titan, Streifeneder ortho production GmbhVišeosovinsko koljeno, titan, 3A36/T12, 35NEkom.1
3 g3 g7.315,005%7.680,75ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
167062433025901Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3R9512, 35NEkom.1
3 g3 g9.797,365%10.287,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
168062433025902Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzJednoosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbhJednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3A80012, 35NEkom.1
3 g3 g9.797,365%10.287,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
169062433025904Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102UniproxBauerfeindJednoosovinsko koljeno, hidraulično, UniproxJednoosovinsko koljeno, hidraulično, JT4012, 35NEkom.1
3 g3 g9.797,365%10.287,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
170062433026001Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R5512, 35NEkom.1
3 g3 g10.563,705%11.091,89ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
171062433026002Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Streifeneder ortho production GmbhVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3A200012, 35NEkom.1
3 g3 g10.563,705%11.091,89ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
172062433026004Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102UniproxBauerfeindVišeosovinsko koljeno, hidraulično, UniproxVišeosovinsko koljeno, hidraulično, JT3012, 35NEkom.1
3 g3 g10.563,705%11.091,89ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
173062433026101Koljeno za djecu, jednoosovinsko 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzKoljeno za djecu, jednoosovinsko, Streifeneder ortho production GmbhKoljeno za djecu, jednoosovinsko, 3K3112, 35NEkom.11,5 g1,5 g
4.089,755%4.294,24ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
174062433026201Koljeno za djecu, višeosovinsko 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKoljeno za djecu, višeosovinsko, Ottobock SE & Co. KGaAKoljeno za djecu, višeosovinsko, 3R6612, 35NEkom.1
1,5 g
2.698,385%2.833,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
175062433026202Koljeno za djecu, višeosovinsko 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzKoljeno za djecu, višeosovinsko, Streifeneder ortho production GmbhKoljeno za djecu, višeosovinsko, 3K6112, 35NEkom.1
1,5 g
2.698,385%2.833,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
176062433026203Koljeno za djecu, višeosovinsko 102CentriBauerfeindKoljeno za djecu, višeosovinsko, CentriKoljeno za djecu, višeosovinsko, FC10050012, 35NEkom.1
1,5 g
2.698,385%2.833,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.

Dezartikulacijsko koljeno177062433026301Dezartikulacijsko koljeno, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno , čelik, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, čelik, 3R2112, 35NEkom.11,5 g2g3 g6.081,695%6.385,77ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
178062433026302Dezartikulacijsko koljeno, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzDezartikulacijsko koljeno , čelik, Streifeneder ortho production GmbhDezartikulacijsko koljeno, čelik, 3A21/S12, 35NEkom.11,5 g2g3 g6.081,695%6.385,77ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
179062433026401Dezartikulacijsko koljeno, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno , titan, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, titan, 3R3012, 35NEkom.11,5g2g3 g8.830,965%9.272,51ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
180062433026402Dezartikulacijsko koljeno, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzDezartikulacijsko koljeno , titan, Streifeneder ortho production GmbhDezartikulacijsko koljeno, titan, 3A30/T12, 35NEkom.11,5g2g3 g8.830,965%9.272,51ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
181062433026501Dezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik, Streifeneder ortho production GmbhDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, čelik, 3A23/S12, 35NEkom.1
2 g3 g6.783,025%7.122,17ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
182062433026601Dezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan, Streifeneder ortho production GmbhDezartikulacijsko koljeno, s kočnicom, titan, 3A32/T12, 35NEkom.1
2 g3 g9.488,165%9.962,57ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
183062433026701Dezartikulacijsko koljeno, hidraulično 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDezartikulacijsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaADezartikulacijsko koljeno, hidraulično, 3R4612, 35NEkom.1
2 g3 g14.814,965%15.555,71ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.

Kukovi184062436026800Zglob kuka s kočnicom, čelik 10212, 35NEkom.1
2 g3 g2.720,805%2.856,84ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
185062436026901Zglob kuka, čelik 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzZglob kuka, čelik, Streifeneder ortho production GmbhZglob kuka, čelik, 7A412, 35NEkom.1
2 g3 g2.090,485%2.195,00ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
186062436026902Zglob kuka, čelik 102UniproxBauerfeindZglob kuka, čelik, UniproxZglob kuka, čelik, H3-ST12, 35NEkom.1
2 g3 g2.090,485%2.195,00ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
187062436027001Zglob kuka, titan 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzZglob kuka, titan, Streifeneder ortho production GmbhZglob kuka, titan, 7A512, 35NEkom.1
2 g3 g4.266,455%4.479,77ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
188062436027002Zglob kuka, titan 102UniproxBauerfeindZglob kuka, titan, UniproxZglob kuka, titan, H3-TI12, 35NEkom.1
2 g3 g4.266,455%4.479,77ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
189062436027101Zglob kuka, dječji 102Streifeneder ortho production GmbhKarl DietzZglob kuka, dječji, Streifeneder ortho production GmbhZglob kuka, dječji, 3K5112, 35NEkom.11,5 g2 g
4.455,505%4.678,28ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
03
POTROŠNI DIJELOVI ZA PROTEZE ZA NOGE

Navlake za bataljak190062454030101Kom.presijska navlaka za bataljak 105Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKom.presijska navlaka za bataljak, Ottobock SE & Co. KGaAKom.presijska navlaka za bataljak, 451F10, 451F1112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g99,025%103,97ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
191062454030102Kom.presijska navlaka za bataljak 105JuzoHospitalijaKom.presijska navlaka za bataljak, Juzo302212, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g99,025%103,97ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
192062454030201Navlaka za bataljak 106Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za bataljak, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za bataljak, 451F2, 451F312, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g54,385%57,10ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
193062454030202Navlaka za bataljak 106Streifeneder GmbHKarl DietzNavlaka za bataljak, Streifeneder GmbH25A11, 25A1612, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g54,385%57,10ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
194062454030203Navlaka za bataljak 106IVA obrtIVA obrtNavlaka za bataljak, IVA obrtIVA obrt12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g54,385%57,10ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
195062454030204Navlaka za bataljak 106MakarMakarNavlaka za bataljak, MakarNavlaka za bataljak Makar12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g54,385%57,10ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
196062454030205Navlaka za bataljak 106UniproxBauerfeindNavlaka za bataljak, UniproxNavlaka za bataljak, ST10-XX, ST31-XX, ST12-XX, ST52-XX, ST13-XX, ST23-XX, ST33-XX, ST41-XX, ST43-XX, ST62-XX, ST70-XX, ST71-XX, ST72-XX, ST73-XX, ST74-XX, ST75-XX, ST80-XX, ST81-XX, ST82-XX, ST89-XX, ST90-XX, ST91-XX12, 3, 45NEkom.do 121 g1 g1 g54,385%57,10ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
197062454030301Navlaka za navlačenje proteze 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNavlaka za navlačenje proteze, Ottobock SE & Co. KGaANavlaka za navlačenje proteze, OC156012, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g252,235%264,84ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
198062454030302Navlaka za navlačenje proteze 102Streifeneder GmbHKarl DietzNavlaka za navlačenje proteze, Streifeneder GmbH13A1/XS,S,M,L,XL12, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g252,235%264,84ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
199062454030303Navlaka za navlačenje proteze 102UniproxBauerfeindNavlaka za navlačenje proteze, UniproxEASY-XX12, 3, 45NEkom.do 41 g1 g1 g252,235%264,84ISSPPD, LJNerastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
200062454030401Gel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu, Ottobock SE & Co. KGaAGel navlaka za bataljak po Chopartu i Lisfrancu, 453D212, 3, 45NEkom.do 23.mj.6. mj.6. mj.280,255%294,26ISSPPD, LJGel.
201062454030501Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel navlaka za bataljak potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAGel navlaka za bataljak potkoljenice, 453D712, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
202062454030502Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102UniproxBauerfeindGel navlaka za bataljak potkoljenice, UniproxGel navlaka za bataljak potkoljenice, L35-XX12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
203062454030503Gel navlaka za bataljak potkoljenice 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzGel navlaka za bataljak potkoljenice, Streifeneder ortho production26A10; 26A20; 26A3012, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
204062454030601Gel koljenica-suspenzijska 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaGel koljenica-suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaAGel koljenica - suspenzijska, 453D712, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
205062454030602Gel koljenica-suspenzijska 102AlpsOtosGel koljenica-suspenzijska, AlpsReinforced Clearline12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
206062454030603Gel koljenica-suspenzijska 102UniproxBauerfeindGel koljenica-suspenzijska, UniproxG30-KS12, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
207062454030604Gel koljenica-suspenzijska 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzGel koljenica-suspenzijska, Streifeneder ortho production30L112, 3, 45NEkom.13.mj.6. mj.6. mj.227,015%238,36ISSPPD, LJGel.
208062454030701Elastična koljenica suspenzijska 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElastična koljenica suspenzijska, Ottobock SE & Co. KGaAElastična koljenica suspenzijska, 452K712, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g93,755%98,44ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
209062454030702Elastična koljenica suspenzijska 102JuzoHospitalijaElastična koljenica suspenzijska, Juzo351112, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g93,755%98,44ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.
210062454030703Elastična koljenica suspenzijska 102Streifeneder GmbHKarl DietzElastična koljenica suspenzijska, Streifeneder GmbH20A112, 3, 45NEkom.11 g1 god.1 g93,755%98,44ISSPPD, LJRastezljiva tekstilna vlakna, mogućnost pranja.

Ulošci za proteze211062454030800Meki uložak proteze za potkoljenicu 10212, 3, 45NEkom.16 mj.8 mj.1 g1.411,435%1.482,00IISPPDPlastične mase, svi materijali originalni proizvod.
212062454030900Meki uložak proteze za koljeno 10212, 3, 45NEkom.16 mj.8 mj.1 g1.539,805%1.616,79IISPPDPlastične mase, svi materijali originalni proizvod.
213062454031001Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak proteze za potkoljenicu, 6Y4012, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
214062454031002Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102AlpsOtosSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, AlpsThermoliner TFDT-312, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
215062454031003Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102Streifeneder GmbHKarl DietzSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, Streifeneder GmbH1S312, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
216062454031004Silikonski uložak proteze za potkoljenicu 102UniproxBauerfeindSilikonski uložak proteze za potkoljenicu, UniproxL20-XX, L03-XX12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
217062454031101Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, Ottobock SE & Co. KGaASilikonski uložak proteze za natkoljenicu, 6Y8012, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
218062454031102Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102AlpsOtosSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, AlpsThermoliner TFDT-612, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.
219062454031103Silikonski uložak proteze za natkoljenicu 102Streifeneder GmbHKarl DietzSilikonski uložak proteze za natkoljenicu, Streifeneder GmbH1S112, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.615,955%1.696,75ISSPPD, LJSilikon, svi materijali originalni proizvod.

Drugi potrošni dijelovi220062454031201Svornjak za silikonski uložak 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSvornjak za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaASvornjak za silikonski uložak, 6Y1312, 3, 45NEkom.1
1 g1 g212,905%223,55ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
221062454031202Svornjak za silikonski uložak 102IB-EROtosSvornjak za silikonski uložak, IB-ERShuttle Lock screw E7012, 3, 45NEkom.1
1 g1 g212,905%223,55ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
222062454031203Svornjak za silikonski uložak 102AlpsOtosSvornjak za silikonski uložak, AlpsALPS Lock with Pyramid S498PS; ALPS Lock Flat Bottom S496S12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g212,905%223,55ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
223062454031204Svornjak za silikonski uložak 102Streifeneder GmbHKarl DietzSvornjak za silikonski uložak, Streifeneder GmbH60S212, 3, 45NEkom.1
1 g1 g212,905%223,55ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
224062454031205Svornjak za silikonski uložak 102UniproxBauerfeindSvornjak za silikonski uložak, UniproxE-SHL04, E-SHL05, E-SHL2, E-SHL3, SHL17, SHL1812, 3, 45NEkom.1
1 g1 g212,905%223,55ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
225062454031301Bravica za silikonski uložak 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaBravica za silikonski uložak, Ottobock SE & Co. KGaABravica za silikonski uložak ,6A2012, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.026,005%1.077,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
226062454031302Bravica za silikonski uložak 102IB-EROtosBravica za silikonski uložak, IB-ERShuttle Lock E7012, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.026,005%1.077,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
227062454031303Bravica za silikonski uložak 102AlpsOtosBravica za silikonski uložak, AlpsALPS Lock with Pyramid S498PB ; ALPS Lock Flat Bottom S496B12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.026,005%1.077,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
228062454031304Bravica za silikonski uložak 102Streifeneder GmbHKarl DietzBravica za silikonski uložak, Streifeneder GmbHStreifeneder GmbH12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.026,005%1.077,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
229062454031305Bravica za silikonski uložak 102UniproxBauerfeindBravica za silikonski uložak, UniproxSHL2, SHL4B, SHL1, SHL4A, SHL5B, SHL3A-212, 3, 45NEkom.1
1 g1 g1.026,005%1.077,30ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
230062454031401Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, Ottobock SE & Co. KGaAModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, 4R7212, 3, 45NEkom.1
2 g2 g215,465%226,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
231062454031402Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102Streifeneder GmbHKarl DietzModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, Streifeneder GmbH12A5, 12A3, 12A712, 3, 45NEkom.1
2 g2 g215,465%226,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
232062454031403Modulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena 102UniproxBauerfeindModulski dio za vezu natkoljeničnog ležišta i koljena, UniproxA-37XX12, 3, 45NEkom.1
2 g2 g215,465%226,23ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
233062454031501Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička spužva, navlaka za protezu, 6R8, 6R6, 3R6, 3S2712, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g589,955%619,45ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
234062454031502Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107IB-EROtosKozmetička spužvasta navlaka za protezu, IB-ERBK Foam Cover E67 ; DK Foam Cover E6812, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g589,955%619,45ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
235062454031503Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107Streifeneder GmbHKarl DietzKozmetička spužvasta navlaka za protezu, Streifeneder GmbH60A8, 60A7, 60A4212, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g589,955%619,45ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
236062454031504Kozmetička spužvasta navlaka za protezu 107UniproxBauerfeindKozmetička spužvasta navlaka za protezu, UniproxKS21, KS20, KS02-XX, KS03-XX, KS04-XX, KS05-XX, KS06-XX, KS07-XX12, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g589,955%619,45ISSPPD, LJMoltopren, modul originalni proizvod.
237062454031601Kozmetička čarapa za protezu 107Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKozmetička čarapa za protezu, Ottobock SE & Co. KGaAKozmetička čarapa za protezu, 99B16, 99B14,99B14=HE12, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g51,535%54,11ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
238062454031602Kozmetička čarapa za protezu 107Streifeneder GmbHKarl DietzKozmetička čarapa za protezu, Streifeneder GmbH20A16, 20A14, 20A14/412, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g51,535%54,11ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
239062454031603Kozmetička čarapa za protezu 107UniproxBauerfeindKozmetička čarapa za protezu, UniproxKS41-XX, KS42-XX, KS45-XX12, 3, 45NEkom.do 26 mj.1 g1 g51,535%54,11ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
240062454031701Vijak za stopalo, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVijak za stopalo, čelik, Ottobock SE & Co. KGaAVijak za stopalo, čelik, 2D612, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,585%18,46ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
241062454031702Vijak za stopalo, čelik 102IB-EROtosVijak za stopalo, čelik, IB-ErSach Foot Adapter Screw E01S-M10S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,585%18,46ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
242062454031703Vijak za stopalo, čelik 102Streifeneder GmbHKarl DietzVijak za stopalo, čelik, Streifeneder GmbH16A2/E1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g17,585%18,46ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
243062454031801Vijak za stopalo, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVijak za stopalo, titan, Ottobock SE & Co. KGaAVijak za stopalo, titan, 2D712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g125,405%131,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
244062454031802Vijak za stopalo, titan 102IB-EROtosVijak za stopalo, titan, IB-ERSach Foot Adapter Screw E01T-M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g125,405%131,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
245062454031803Vijak za stopalo, titan 102Streifeneder GmbHKarl DietzVijak za stopalo, titan, Streifeneder GmbH16A6/E1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g125,405%131,67ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
246062454031901Spojnica za stopalo, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojnica za stopalo, čelik, Ottobock SE & Co. KGaASpojnica za stopalo, čelik, 2D612, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g187,255%196,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
247062454031902Spojnica za stopalo, čelik 102IB-EROtosSpojnica za stopalo, čelik, IB-ERSach Foot Adapter E01S-M10S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g187,255%196,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
248062454031903Spojnica za stopalo, čelik 102Streifeneder GmbHKarl DietzSpojnica za stopalo, čelik, Streifeneder GmbH16A2/M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g187,255%196,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
249062454031904Spojnica za stopalo, čelik 102UniproxBauerfeindSpojnica za stopalo, čelik, UniproxE-F0212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g187,255%196,61ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
250062454032001Spojnica za stopalo, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojnica za stopalo, titan, Ottobock SE & Co. KGaASpojnica za stopalo, titan, 2D712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g443,755%465,94ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
251062454032002Spojnica za stopalo, titan 102IB-EROtosSpojnica za stopalo, titan, IB-ERSach Foot Adapter E01T-M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g443,755%465,94ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
252062454032003Spojnica za stopalo, titan 102Streifeneder GmbHKarl DietzSpojnica za stopalo, titan, Streifeneder GmbH16A6/M1012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g443,755%465,94ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
253062454032004Spojnica za stopalo, titan 102UniproxBauerfeindSpojnica za stopalo, titan, UniproxE-F0412, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g443,755%465,94ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
254062454032101Cijevna spojnica, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijevna spojnica, čelik, Ottobock SE & Co.KGaACijevna spojnica, čelik, 4R2112, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g272,755%286,39ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
255062454032102Cijevna spojnica, čelik 102IB-EROtosCijevna spojnica, čelik, IB-ERTube Clamp Adapter E07S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g272,755%286,39ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
256062454032103Cijevna spojnica, čelik 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijevna spojnica, čelik, Streifeneder GmbH11A11/S12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g272,755%286,39ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
257062454032104Cijevna spojnica, čelik 102UniproxBauerfeindCijevna spojnica, čelik, UniproxA1-ST12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g272,755%286,39ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
258062454032201Cijevna spojnica, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijevna spojnica, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijevna spojnica, titan, 4R5212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g677,165%711,02ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
259062454032202Cijevna spojnica, titan 102IB-EROtosCijevna spojnica, titan, IB-ERTube Clamp Adapter E07T12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g677,165%711,02ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
260062454032203Cijevna spojnica, titan 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijevna spojnica, titan, Streifeneder GmbH11A11/T12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g677,165%711,02ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
261062454032204Cijevna spojnica, titan 102UniproxBauerfeindCijevna spojnica, titan, UniproxA1-TI12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g677,165%711,02ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
262062454032301Cijev kratka, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev kratka, čelik, Ottobock SE & Co. KGaACijev kratka, čelik, 2R212, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g309,515%324,99ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
263062454032302Cijev kratka, čelik 102IB-EROtosCijev kratka, čelik, IB-ERTube Assembly E02S-A12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g309,515%324,99ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
264062454032303Cijev kratka, čelik 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijev kratka, čelik, Streifeneder GmbH15A3/S20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g309,515%324,99ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
265062454032304Cijev kratka, čelik 102UniproxBauerfeindCijev kratka, čelik, UniproxA3-ST20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g309,515%324,99ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
266062454032401Cijev kratka, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev kratka, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijev kratka, titan, 2R3712, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g553,195%580,85ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
267062454032402Cijev kratka, titan 102IB-EROtosCijev kratka, titan, IB-ERTube Assembly E05T-A12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g553,195%580,85ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
268062454032403Cijev kratka, titan 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijev kratka, titan, Streifeneder GmbH15A4/T44512, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g553,195%580,85ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
269062454032404Cijev kratka, titan 102UniproxBauerfeindCijev kratka, titan, UniproxA3-TI20012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g553,195%580,85ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
270062454032501Cijev duga, čelik 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev duga, čelik, Ottobock SE & Co. KGaACijev duga, čelik, 2R312, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g331,745%348,33ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
271062454032502Cijev duga, čelik 102IB-EROtosCijev duga, čelik, IB-ERTube Assembly E05S-B12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g331,745%348,33ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
272062454032503Cijev duga, čelik 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijev duga, čelik, Streifeneder GmbH15A3/S40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g331,745%348,33ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
273062454032504Cijev duga, čelik 102UniproxBauerfeindCijev duga, čelik, UniproxA3-ST40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g331,745%348,33ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
274062454032601Cijev duga, titan 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaCijev duga, titan, Ottobock SE & Co. KGaACijev duga, titan, 2R3812, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g584,825%614,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
275062454032602Cijev duga, titan 102IB-EROtosCijev duga, titan, IB-ERTube Assembly E05T-B12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g584,825%614,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
276062454032603Cijev duga, titan 102Streifeneder GmbHKarl DietzCijev duga, titan, Streifeneder GmbH15A4/T44512, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g584,825%614,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
277062454032604Cijev duga, titan 102UniproxBauerfeindCijev duga, titan, UniproxA3-TI40012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g584,825%614,06ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
278062454032701Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, Ottobock SE & Co. KGaANožni zglobni dio (maleol) za stopalo, 2K3412, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g175,285%184,04ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
279062454032702Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102Streifeneder GmbHKarl DietzNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, Streifeneder GmbH
12, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g175,285%184,04ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
280062454032703Nožni zglobni dio, (maleol), za stopalo 102UniproxBauerfeindNožni zglobni dio, (maleol), za stopalo, UniproxE-F2012, 3, 45NEkom.12 g2 g2 g175,285%184,04ISSPPD, LJDrvo, modul originalni proizvod.
281062454032800Pojas za suspenziju proteze potkoljenice 10212, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g266,485%279,80ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
282062454032901Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPojas za suspenziju proteze natkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAPojas za suspenziju proteze natkoljenice, 21B3712, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g312,845%328,48ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
283062454032902Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzPojas za suspenziju proteze natkoljenice, Streifeneder ortho production300A112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g312,845%328,48ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
284062454033000Pojas za suspenziju proteze natkoljenice 10212, 3, 45NEkom.1
1,5 g2 g958,975%1.006,92ISSPPD, LJTekstil, modul originalni proizvod.
285062454033101Vakuum ventil 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil, 21Y9612, 3, 45NEkom.1
1 g1 g57,205%60,06ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
286062454033102Vakuum ventil 102Streifeneder GmbHKarl DietzVakuum ventil, Streifeneder GmbH6P3412, 3, 45NEkom.1
1 g1 g57,205%60,06ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
287062454033103Vakuum ventil 102UniproxBauerfeindVakuum ventil, UniproxV0212, 3, 45NEkom.1
1 g1 g57,205%60,06ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
288062454033201Vakuum ventil s cijevi 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil s cijevi, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil s cijevi, 21Y9412, 3, 45NEkom.1
1 g1 g111,155%116,71ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
289062454033202Vakuum ventil s cijevi 102Streifeneder GmbHKarl DietzVakuum ventil s cijevi, Streifeneder GmbHVakuum ventil s cijevi, 21Y9412, 3, 45NEkom.1
1 g1 g111,155%116,71ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
290062454033203Vakuum ventil s cijevi 102UniproxBauerfeindVakuum ventil s cijevi, UniproxV1812, 3, 45NEkom.1
1 g1 g111,155%116,71ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
291062454033301Vakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom. 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom., Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom., 21Y10512, 3, 45NEkom.1
1 g1 g223,155%234,31ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
292062454033302Vakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom. 102UniproxBauerfeindVakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom., UniproxVakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom., V1312, 3, 45NEkom.1
1 g1 g223,155%234,31ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
293062454033303Vakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom. 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzVakuum ventil za ležište s mekom. stijenkom., Streifeneder ostho production6P20/T12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g223,155%234,31ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
294062454033401Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice, Ottobock SE & Co. KGaAVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice, 21Y9712, 3, 45NEkom.1
1 g1 g347,055%364,40ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
295062454033402Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice 102UniproxBauerfeindVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice, UniproxVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice, V2212, 3, 45NEkom.1
1 g1 g347,055%364,40ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
296062454033403Vakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzVakuum ventil s cijevi, za ležište s mekom. stijenkom. i za vakumsko ležište potkoljenice, Streifeneder ortho production6P25/L12, 3, 45NEkom.1
1 g1 g347,055%364,40ISSPPD, LJPlastika, guma, modul originalni proizvod.
297062454033501Spojna pločica za kozmetiku 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSpojna pločica za kozmetiku, Ottobock SE & Co. KGaASpojna pločica za kozmetiku, 2R1412, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g37,715%39,60ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
298062454033502Spojna pločica za kozmetiku 102IB-EROtosSpojna pločica za kozmetiku, IB-ERE-60 MIKA12, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g37,715%39,60ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
299062454033503Spojna pločica za kozmetiku 102UniproxBauerfeindSpojna pločica za kozmetiku, UniproxE-F1912, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g37,715%39,60ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
300062454033504Spojna pločica za kozmetiku 102Streifeneder ortho production GmbHKarl DietzSpojna pločica za kozmetiku, Sterifeneder ortho production29A112, 3, 45NEkom.11 g1 g1 g37,715%39,60ISSPPD, LJPlastika, modul originalni proizvod.
04ORTOZE
Ortoze za ruku
Ortoze za prste, ručni zglob i šaku
301060603040101Ortoza za prst, stabilizacijska 108OssurDelko, BauerfeindOrtoza za prst, stabilizacijska, OssurStack Splints12,35NEkom.11 g2 g2 g36,425%38,24ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
302060603040102Ortoza za prst, stabilizacijska 108OrtomobilRothmedOrtoza za prst, stabilizacijska, OrtomobilOrtoza za prst, chrisofix12,35NEkom.11 g2 g2 g36,425%38,24ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
303060603040103Ortoza za prst, stabilizacijska 108medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za prst, stabilizacijska, medi GmbH & Co. KGProtect.Finger stax12,35NEkom.11 g2 g2 g36,425%38,24ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
304060603040104Ortoza za prst, stabilizacijska 108Orthoservice AGOtosOrtoza za prst, stabilizacijska, Orthoservice AGStax12,35NEkom.11 g2 g2 g36,425%38,24ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
305060603040105Ortoza za prst, stabilizacijska 108Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za prst, stabilizacijska, Herdegen SNCArtifix; Frog splint; Mallet finger splint; Artifix+12,35NEkom.11 g2 g2 g36,425%38,24ISSP, LJPlastika. Gotov proizvod.
306060603040201Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska 109BortSimBexOrtoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska, BortBort MobiDig Extension Finger Splint 112510 ; Bort MobiDig Flexion Finger Splint 11256012,35NEkom.11 g2 g2 g189,055%198,50ISSP, LJPlastika, tekstil, gumene trake. Gotov proizvod.
307060603040202Ortoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska 109PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za prst, dinamička, fleksijska ili ekstenzijska, PRIM S.A.C1; C212,35NEkom.11 g2 g2 g189,055%198,50ISSP, LJPlastika, tekstil, gumene trake. Gotov proizvod.
308060613040301Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BuracaDelkoOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BuracaDE-2708x ; DE-2717x ; DE-2718x ; DE-2727x ; DE-2728x ; DE-2737x ; DE-2738x12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
309060613040302Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110OssurDelko, BauerfeindOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OssurForm Fit Wrist brace ; Simpla Wrist brace ; Universal wrist brace ; Form Fit Thumb Spica Wrist ; Universal Thumb Spica ; Universal Thumb Splint ; Universal Neoprene Thumb Support12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
310060613040303Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock; 4145,4025,408512, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
311060613040304Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110OrtomobilRothmedOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OrtomobilOrtoza za ručni zglob i/ili palac, chrisofix12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
312060613040305Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, PRIM S.A.4.2,4.1,5.1,5.2,12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
313060613040306Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BauerfeindRHIZOLOC12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
314060613040307Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, medi GmbH & Co.KGMedi Wrist support ; Medi thumb support ; Rhizomed ; Manumed ; Manumed T ; Manumed active12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
315060613040308Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 840 ; S 84112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
316060613040309Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BaskoEgeriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BaskoHandgelenkorthese mit Fingerauflage12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
317060613040310Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110BortSimBexOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, BortBort SellaDur 10540012, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
318060613040311Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Orthoservice AGOtosOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, OrthoserviceDaumfix ; Polfix12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
319060613040312Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Lohmann&RauscherCellacare Rhizocast izvedba lijevo i desno vel. < 17, 17-24, > 2412, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
320060613040313Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110ThuasneFokus MedicalOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, ThuasneLIGAFLEX CLASSIC ; LIGAFLEX IMMO (ortoza za koljeno)12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
321060613040314Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, GLO s.r.l.605, 605LR12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
322060613040315Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Streifeneder GmbhKarl DietzOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Streifeneder Gmbh136T1, 136T2, 191P50, 191P60, 191P51, 19156112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
323060613040316Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Nova ortopedijaOZR-P12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
324060613040317Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, EgeriaRS00112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
325060613040318Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, Herdegen SNCWrist imobilizer universal; Wristex; Wristex+; Handix thumb spica splint12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
326060613040319Ortoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična 110GibaudMevjemaOrtoza za ručni zglob i/ili palac, stabilizacijska, plastična, GibaudManugib®tendinitis; Manugib®basal thumb arthritis imobilisation brace; Manugib®basal thumb arthritis function brace; Manugib®de quervain; Manugib®trauma wrist-thumb; Manugib®injury wrist; Manugib®trauma wrist-long; Wrist brace attack12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g173,145%181,80ISSP, LJPlastika/metal, s čičak trakom.. Gotov proizvod.
327060612040401Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110OssurDelko, BauerfeindOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, OssurExoform Wrist12,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
328060612040402Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, 28P44, 50P10, 50P1112,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
329060612040403Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, PRIM S.A2.1,2.212,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
330060612040404Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, BauerfeindMANULOC12,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
331060612040405Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110BaskoEgeriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, BaskoCock-up Handgelenkorthese mit Fingerauflage12,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
332060612040406Ortoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza za ručni zglob i šaku, stabilizacijska, plastična, EgeriaRS00212,35NEkom.11 g2 g2 g450,005%472,50IS/ISPPDPlastika s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
333060612040501Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110BuracaDelkoOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, BuracaDE-2301x ; DE-2302x ; DE-2313x12,35NEkom.11 g2 g2 g1.530,005%1.606,50IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
334060612040502Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, 28P4012,35NEkom.11 g2 g2 g1.530,005%1.606,50IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
335060612040503Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110OrtexEgeriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, OrtexAuxiliary and rehabilitation brace of wrist and hand12,35NEkom.11 g2 g2 g1.530,005%1.606,50IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
336060612040504Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, Streifeneder Gmbh193P8, 193P912,35NEkom.11 g2 g2 g1.530,005%1.606,50IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
337060612040505Ortoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična 110EgeriaEgeriaOrtoza sa ručni zglob i šaku, zglobna, plastična, EgeriaRS00312,35NEkom.11 g2 g2 g1.530,005%1.606,50IS/ISPPDPlastika/metal s čičak trakom.. Izrada po sadrenom odljevu.
338060603040601Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111BuracaDelkoOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, BuracaDE-2305x ; DE-2304x ; DE-2316x ; DE-2315x ; DE-2307x ; DE-2306x12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g500,005%525,00IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
339060603040602Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, PRIM S.A.C.4,C.5,C.8,C.6, C.6A, C9, C 10, C 1112, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g500,005%525,00IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.
340060603040603Ortoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska 111Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, Karl Dietz KijevoOrtoza za razgibavanje prstiju, fleksijska ili ekstenzijska, Kal Dietz12, 3, 65NEkom.11 g2 g2 g500,005%525,00IS/ISPPDPlastika, metal, čičak traka, guma. Modularna prilagodba.

Ortoze za lakat341060615040700Ortoza za lakat, stabilizacijska, plastična 11212,35NEkom.11 g2 g2 g1.710,005%1.795,50IISPPDPlastika, čičak traka. Izrada po sadrenom odljevu.
342060618040800Ortoza za lakat i ručni zglob, zglobna, plastična 11312,35NEkom.11 g2 g2 g1.919,005%2.014,95IISPPDPlastika, metal, čičak traka. Izrada po sadrenom odljevu.

Ortoze za lakat i rame343060624040901Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OssurDelko, BauerfeindOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OssurSling & Swathe ; Premium Shoulder Immobiliser12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
344060624040902Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, 50A912,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
345060624040903Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, BauerfeindOMOTRAIN12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
346060624040904Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114NIKEBAUERFEINDOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, NikePC12212,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
347060624040905Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, medi GmbH & Co. KGMedi shoulder sling ; Omomed ; Protect.SIS ; Medi arm sling12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
348060624040906Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OrtexEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OrtexFixation shoulder-joint braces12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
349060624040907Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114OrthopomEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, OrthopomSling for the shoulder joint-dessault12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
350060624040908Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114BortSimBexOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, BortBort OmoStabil 12120012,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
351060624040909Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Orthoservice AGOtosOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Orthoservice AGShouldfix12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
352060624040910Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Lohmann&RauscherCellacare Gilchrist vel. S,M,L,XL ; Cellacare Gilchrist Easy vel. S,M,L,XL12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
353060624040911Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, GLO s.r.l.401, 401T, 401Junior, 41512,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
354060624040912Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Streifeneder GmbH130T212,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
355060624040913Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, PRIM. S.A.444212,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
356060624040914Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, Nova ortopedijaMITELA-RAME12,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.
357060624040915Ortoza za rame i lakat, stabilizacijska 114EgeriaEgeriaOrtoza za rame i lakat, stabilizacijska, EgeriaORL00112,35NEkom.1
2 g2 g279,945%293,94ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Gotov proizvod.

Ortoze za noge
Ortoza za nožni zglob i stopalo358061206041000Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, individualna 11512,35NEkom.16 mj1 g2 g1.534,255%1.610,96IISPPDPlastika, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu
359061206041101Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OssurAirform Universal inf. Stirrup Ankle Brace ; Airform Stirrup Ankle Brace ; Form Fit Foam ankle Brace ; Gel Ankle Brace ; Game Day12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
360061206041102Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BuracaDelkoOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BuracaDE-3201x ; DE-3202x Air12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
361061206041103Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, 7175,50S912,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
362061206041104Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Prima-protetikaRothmedOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Prima protetikaOrtoza za nožni zglob i stopalo, PPJ-2312,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
363061206041105Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, PRIM S.A.NA540,NA50012,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
364061206041106Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BauerfeindAIRLOC ; MALLEOLOC12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
365061206041107Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, medi GmbH & Co. KGM.step (standard) ; M.step (athletic) ; M.step (paediatric) ; Protect ankle air foam ; Protect.ankle lace up12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
366061206041108Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116REBOLENova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, ReboleORTOZA ZA NOŽNI ZGLOB, art. 6100, ORTOZA ZA NOŽNI ZGLOB, art. 620012,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
367061206041109Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OrtexEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OrthexTalar joint brace12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
368061206041110Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116OrthopomEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, OrthopomPlastic ankle ortheses12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
369061206041111Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116BortSimBexOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, BortBort Stabilo Ankle Support 11410012,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
370061206041112Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Orthoservice AGOtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Orthoservice AGAIRFIX ; O.S.C. Active12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
371061206041113Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Lohmann&RauscherCellacare Malleo, vel. 1-612,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
372061206041114Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116ThuasneFokus MedicalOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, ThuasneLIGACAST GEL12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
373061206041115Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, GLO s.r.l.642, 640, 65012,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
374061206041116Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, Karl Dietz12,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
375061206041117Ortoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem 116EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, stabilizacijska, s plastičnim pojačanjem, EgeriaONZ00612,35NEkom.11 g1 g1 g342,005%359,10IS/ISPPDPlastika s ili bez pojačanja, elastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Mogućnost individualne prilagodbe. Uloživa u standardnu obuću.
376061206041201Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117BuracaDelkoOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, BuracaDE-3351 ; DE-3352 ; DE-3355 ; DE-3356 ;12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
377061206041202Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, OssurAfo Leaf Spring12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
378061206041203Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, 28U912, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
379061206041204Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117BaskoEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, BaskoPeroneusorthese12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
380061206041205Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Orthoservice AGOtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Orthoservice AGAFO Light12, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
381061206041206Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Lohmann&RauscherCellacare Malleo Akut, izvedba lijevo i desni, vel. 1 i 212, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
382061206041207Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, PRIM. S.A.D81,D82, NA410,NA40012, 3, 65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
383061206041208Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, medi GmbH & Co. KGProtect Ankle Foot Orthosis12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
384061206041209Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, EgeriaONZ00712,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
385061206041210Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117MDH sp.z.o.o.PAR MAR, Nova ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, MDH sp.z.o.o.AFO-Fit foot drop orthosis12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
386061206041211Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Herdegen SNCMOV+Foot drop splint12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
387061206041212Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117GibaudMevjemaOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, GibaudGibortho®thermoplastic dropfoot brace12,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
388061206041213Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna 117Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, Streifeneder GmbH194P1, 194P2, 197P112,3,65NEkom.18 mj1 g2 g256,505%269,33IS/ISP, LJPlastična, gotov proizvod, bez cipele - uloživa u standardnu obuću. Uz individualnu prilagodbu.
389061206041310Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Bauerfeind12,35NEkom.1

2 g891,105%935,66IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.
390061206041311Ortoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri 117Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, peronealna, izrađena po mjeri, Karl Dietz12,35NEkom.1

2 g891,105%935,66IISPPDMetal, plastika, pleteni tekstil. Čelična, spojena s cipelom, izradba po mjeri.
391061206041400Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna 11712,35NEkom.18 mj1 g2 g2.500,005%2.625,00IISPPDPlastična, izrada po sadrenom odljevu.
392061206041501Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117OssurDelko, BauerfeindOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, OssurAfo Light ; AFO Dynamic12,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
393061206041502Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, 28U1112,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
394061206041503Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Allard int.OtosOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Allard int.ToeOFF12,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
395061206041504Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Streifeneder GmbH197P4 Pero Max12,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
396061206041505Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Karl Dietz KijevoOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, Karl Dietz12,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
397061206041506Ortoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička. 117EgeriaEgeriaOrtoza za nožni zglob i stopalo, od ugljičnih vlakana, dinamička, EgeriaONZ00412,35NEkom.1

3 g2.479,505%2.603,48IS/ISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po mjeri.
398061206041600Ortoza za nožni zglob i stopalo, zglobna 11712,35NEkom.1

3 g3.515,005%3.690,75IISPPDOd ugljičnih vlakana, izrada po sadrenom odljevu, uloživa u standardnu obuću.

Ortoze za koljeno399061209041701Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OssurDelko, BauerfeindOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OssurInnovator ; Innovator DLX Cool ; Rehab12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
400061209041702Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118BuracaDelkoOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, BuracaDE-3195x12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
401061209041703Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrtomobilRothmedOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrtomobilOrtoza za stabilizaciju koljena OM-40212,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
402061209041704Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, PRIM S.A.CROM 6N,CROM 4C, CROM 6L, 221, TL 13, TL 1512,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
403061209041705Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118NIKEBAUERFEINDOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, NikePE56612,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
404061209041706Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, medi GmbH & Co. KGProtect ROM; Protect ROM cool; Medi ROM short; Medi ROM long; Medi ROM cool short; Medi ROM cool long; Medi ROM cool delux; Protect.Co12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
405061209041707Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118REBOLENova ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, RebolePOST-OPERACIJSKA KOLJENSKA ORTOZA art. 5300, 4-UPORIŠNA ORTOZA ZA KOLJENO art. 540012,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
406061209041708Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118BaskoEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, BaskoE-ROM Knieorthese12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
407061209041709Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrtexEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrtexFixation knee-joint splint with pre-determined movement12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
408061209041710Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118OrthopomEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, OrthopomSplint for the fixation of the knee joint12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
409061209041711Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Orthoservice AGOtosOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Orthoservice AGNeocomfort ; Neoactive12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
410061209041712Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Lohmann&RauscherCellacare Genucast vel. S-XXL ; Cellacare Genucast Modular vel. 1-312,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
411061209041713Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118ThuasneFokus MedicalOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, ThuasneLIGAFLEX EVOLUTION ROM ; LIGAFLEX IMMO12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
412061209041714Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, GLO s.r.l.GL 36, GL 36 junior, GL 45, GL 3412,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
413061209041715Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Streifeneder GmbH150R3, 135T312,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
414061209041716Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Ottobock SE & Co. KGaA8357N, 8359N, 806612,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
415061209041717Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118EgeriaEgeriaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, EgeriaOK00112,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
417061209041719Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Herdegen SNCGenucare Rom12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418061209041720Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118GibaudMevjemaOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, GibaudGenugib® Poly-C12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.
418a061209041721Ortoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga 118PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za stabilizaciju koljena, zglobna, duga, Prim S.A.RS-3000 E-Sense12,3,85NEkom.1
2 g2 g612,365%642,98ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Metal, šine, mogućnost ograničenja pokreta fleksije i ekstenzije. Gotov proizvod.

Ortoze za kuk419061215041701Varijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO) 288Allard Int.OtosVarijabilna abdukcijska ortoza za kuk (VAHO), Allard Int.SWASH Original (klasični model) izvedba 115 stupnjeva (veličina 1-4); SWASH Low Profile (niski profil) izvedba 115 stupnjeva (veličina 1-6); SWASH Original (klasični model) izvedba 125 stupnjeva (veličina 1-4); SWASH Low Profile (niski profil) izvedba 125 stupnjeva (veličina 1-6)12,39NEkom.12 god3 god
7.680,955%8.065,00IS/ISPPDPelvični dio podstavljen abdominalnim jastučićima, manžete za natkoljenicu s mekanim umetcima, lateralni držači, mogućnost skidanja jastučića radi pranja.
420061215041801Remenčići po Pavliku 119Prima-protetikaRothmedRemenčići po Pavliku, Prima-protetikaRemenčići po Pavliku PPJ-630125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
421061215041802Remenčići po Pavliku 119PRIM. S.A.Karl DietzRemenčići po Pavliku, PRIM S.A.114, 115125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
422061215041803Remenčići po Pavliku 119OtosOtosRemenčići po Pavliku, OtosRemenčići po Pavliku125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
423061215041804Remenčići po Pavliku 119Streifeneder GmbHKarl DietzRemenčići po Pavliku, Streifeneder GmbH130T20/23/19125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
424061215041805Remenčići po Pavliku 119Nova ortopedijaNova ortopedijaRemenčići po Pavliku, Nova ortopedijaKA-2125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
425061215041806Remenčići po Pavliku 119EgeriaEgeriaRemenčići po Pavliku, EgeriaODK003125NEkom.16 mj

346,285%363,59ISSP, LJKoža, tekstil, metal. Gotov proizvod.
426061215041901Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120BuracaDelkoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, BuracaDE-3061x125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
427061215041902Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, PRIM S.A.C29, C30125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
428061215041903Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Karl Dietz KijevoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Karl Dietz125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
429061215041904Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, Nova ortopedijaKA-1125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
430061215041905Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120EgeriaEgeriaOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska, EgeriaODK001125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
431061215041906Ortoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska 120TecnowayDelkoOrtoza za dječji kuk, abdukcijska, stabilizacijska,DelkoOrtoza za kuk po Hilgeraineru B-500D125NEkom.16 mj

330,895%347,43ISSP, LJPlastika, metal, tekstil, čičak traka. Gotov proizvod.
432061215042000Atlanta ortoza 121125NEkom.11 g

3.258,505%3.421,43IISPPDPlastika, metal, čičak traka.


Ortoze za koljeno, nožni zglob i stopalo (KAFO)


433061212042101Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122BaskoEgeriaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, BaskoKnie-KnochelFussorthese aus Polypropylene12,35NEkom.11 g1 g2 g3.501,005%3.676,05II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
434061212042102Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Karl Dietz KijevoOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, Karl Dietz12,35NEkom.11 g1 g2 g3.501,005%3.676,05II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
435061212042103Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna 122EgeriaEgeriaOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, EgeriaKNZS00112,35NEkom.11 g1 g2 g3.501,005%3.676,05II/SSPPDPlastika, metal, čičak traka, tekstil, zglob koljena.
436061212042201Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna 123Karl Dietz KijevoKarl DietzOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Karl Dietz KijevoOrtoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, zglobna, individualna, Karl Dietz12,35NEkom.11 g1 g3 g5.320,005%5.586,00II/SSPPDOrtoza od ugljičnih vlakana, metal, čičak traka, po sadrenom odljevu.
437061212042300Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, individualna 12212,35NEkom.11 g1 g2 g4.870,005%5.113,50IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
438061212042400Ortoza za koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna 12412,35NEkom.11 g1 g3 g6.521,055%6.847,10IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.


Ortoze za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo (HKAFO)


439061218042500Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna 12512,35NEkom.16 mj8-12 mj2 g7.030,005%7.381,50IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
440061218042600Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, dvozglobna, individualna 12212,35NEkom.1

3 g8.224,155%8.635,36IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
441061218042700Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna 12512,35NEkom.16 mj8-12 mj2 g8.075,005%8.478,75IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
442061218042800Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, trozglobna, individualna 12212,35NEkom.1

3 g12.340,505%12.957,53IISPPDUgljična vlakna, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.
443061218042900Ortoza za kuk, koljeno, nožni zglob i stopalo, recipročna 12212,35NEkom.11 g2 g3 g17.697,965%18.582,86IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.

Dijelovi za ortoze444061230043001Stremen 126Streifeneder GmbHKarl DietzStremen, Streifeneder GmbH131T3, 131T6145NEkom.12 g2 g2 g180,165%189,17ISSP, LJMetal.
445061230043002Stremen 126Nova ortopedijaNova ortopedijaStremen, Nova ortopedijaS-3145NEkom.12 g2 g2 g180,165%189,17ISSP, LJMetal.
446061227043101Zglob kuka 127Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZglob kuka, Ottobock SE & Co. KGaAZglob kuka, 17H32145NEkom.12 g2 g2 g598,505%628,43ISSP, LJPlastika - metal.
447061227043102Zglob kuka 127Streifeneder GmbHKarl DietzZglob kuka, Streifeneder GmbH19P1, 18P1145NEkom.12 g2 g2 g598,505%628,43ISSP, LJPlastika - metal.
448061227043103Zglob kuka 127Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob kuka, Nova ortopedijaZ-3145NEkom.12 g2 g2 g598,505%628,43ISSP, LJPlastika - metal.
449061224043201Zglob koljena 128Streifeneder GmbHKarl DietzZglob koljena, Streifeneder GmbH225P40145NEkom.12 g2 g2 g416,395%437,21ISSP, LJPlastika - metal.
450061224043202Zglob koljena 128Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob koljena, Nova ortopedijaZ-2145NEkom.12 g2 g2 g416,395%437,21ISSP, LJPlastika - metal.
451061221043301Zglob gležnja 129Streifeneder GmbHKarl DietzZglob gležnja, Streinefender GmbH22P38145NEkom.12 g2 g2 g359,105%377,06ISSP, LJPlastika - metal.
452061221043302Zglob gležnja 129Nova ortopedijaNova ortopedijaZglob gležnja, Nova ortopedijaZ-1145NEkom.12 g2 g2 g359,105%377,06ISSP, LJPlastika - metal.
453061230043401Tračnica (šina), metalna 130Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaTračnica (šina), metalna, Ottobock SE & Co. KGaATračnica (šina), metalna, 17B39145NEkom.12 g2 g2 g261,905%275,00ISSP, LJMetal.
454061230043402Tračnica (šina), metalna 130Streifeneder GmbHKarl DietzTračnica (šina), metalna, Streifeneder GmbH21P43145NEkom.12 g2 g2 g261,905%275,00ISSP, LJMetal.
455061230043403Tračnica (šina), metalna 130Nova ortopedijaNova ortopedijaTračnica (šina), metalna, Nova ortopedijaTM145NEkom.12 g2 g2 g261,905%275,00ISSP, LJMetal.
456061230043501Tračnica (šina), plastična 131Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaTračnica (šina), plastična, Ottobock SE & Co. KGaATračnica (šina), plastična, 17K48145NEkom.12 g2 g2 g255,555%268,33ISSP, LJPlastika.
457061230043502Tračnica (šina), plastična 131Streifeneder GmbHKarl DietzTračnica (šina), plastična, Streifeneder GmbH21P49145NEkom.12 g2 g2 g255,555%268,33ISSP, LJPlastika.

Ortoze za kralježnicu (trup)Ortoze za vratnu kralježnicu


458060312043701Ortoza za vratnu kralježnicu 133BuracaDelkoOrtoza za vratnu kralježnicu, BuracaDE-1001x ; DE-1002x12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
459060312043702Ortoza za vratnu kralježnicu 133Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralježnicu, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za vratnu kralježnicu, 50C3012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
460060312043703Ortoza za vratnu kralježnicu 133Prima-ProtetikaRothmedOrtoza za vratnu kralježnicu, Prima-ProtetikaOrtoza za vratnu kralj., kruta, PPF-7412, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
461060312043704Ortoza za vratnu kralježnicu 133PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, PRIM S.A.E 41, E 42, E12012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
462060312043705Ortoza za vratnu kralježnicu 133NIKEBAUERFEINDOrtoza za vratnu kralježnicu, NikeNK70212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
463060312043706Ortoza za vratnu kralježnicu 133medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za vratnu kralježnicu, medi GmbH & Co. KGProtect.Collar soft with bar12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
464060312043707Ortoza za vratnu kralježnicu 133LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepOrtoza za vratnu kralježnicu, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 86012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
465060312043708Ortoza za vratnu kralježnicu 133OrtexEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, OrtexBrace collar with an enhanced rear part12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
466060312043709Ortoza za vratnu kralježnicu 133OtosOtosOrtoza za vratnu kralježnicu, OtosOrtoza za vratnu kralježnicu12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
467060312043710Ortoza za vratnu kralježnicu 133Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za vratnu kralježnicu, Lohmann&RauscherCellcare Cervical vel. 6,8,1012, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
468060312043711Ortoza za vratnu kralježnicu 133GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, GLO s.r.l.204, 204A, 204CM12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
469060312043712Ortoza za vratnu kralježnicu 133Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, Nova ortopedijaCO-212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
470060312043713Ortoza za vratnu kralježnicu 133TecnowayDelkoOrtoza za vratnu kralježnicu, TecnowaySchanzov ovratnik-tvrdi12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
471060312043714Ortoza za vratnu kralježnicu 133EgeriaEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, EgeriaOVKK00112, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
472060312043715Ortoza za vratnu kralježnicu 133MDH sp.z.o.o.PAR MAROrtoza za vratnu kralježnicu, MDH sp.z.o.o.NT-BAC PLUS collar12, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
473060312043716Ortoza za vratnu kralježnicu 133Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, Herdegen SNCC312, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
474060312043717Ortoza za vratnu kralježnicu 133GibaudMevjemaOrtoza za vratnu kralježnicu, GibaudGibortho®modular neck collars C212, 6,7,305NEkom.11 g2 g2 g71,105%74,66ISSP, LJOrtoza za vratnu kralježnicu, kruta ili polukruta. Gotov proizvod.
475060312043801Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134BuracaDelkoOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), BuracaDE-1011x12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
476060312043802Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134OssurDelko, BauerfeindOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), OssurPhiladelphia Tracheotomy Collar12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
477060312043803Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za vratnu kralježnicu (Philadelphia), 50C4012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
478060312043804Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134NIKEBAUERFEINDOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), NikeNK70712, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
479060312043805Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), medi GmbH & Co. KGProtect.collar tracheo/philadelphia12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
480060312043807Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134REBOLENova ortopedijaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), ReboleKRUTA VRATNA ORTOZA art.1300/140012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
481060312043808Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134OrtexEgeriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), OrtexNeck collar PHILADELPHIA12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
482060312043809Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134BaskoEgeriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), BaskoTracheotomy-Cervicalorthese12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
483060312043810Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Orthoservice AGOtosOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), orthoservice AGCervistable12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
484060312043811Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Lohmann&RauscherCellcare Cervical Plus vel. 6,8,1012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
485060312043812Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), PRIM S.A.96112, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
486060312043813Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Ottobock SE & Co. KGaASmartspine Universal Collar-50C9112, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
487060312043814Ortoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia) 134Herdegen SNCPlasting ortopedijaOrtoza za vratnu kralješnicu (Philadelphia), Herdegen SNCPhiladelphia Cervical Collar12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g204,125%214,33ISSP, LJPlastika, čičak traka, spužva, koža. Kruta. Gotov proizvod.
488060312043901Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135OssurDelko, BauerfeindOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalnaPhiladelphia + Stabilizer12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g641,255%673,31ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
489060312043902Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, PRIM S.A.E 4512, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g641,255%673,31ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
490060312043903Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135BaskoEgeriaOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, BaskoStabilisator fuer Tracheotomy-Cervicalorthese12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g641,255%673,31ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
491060312043904Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, GLO s.r.l.204/LI, 204/MA12, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g641,255%673,31ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.
492060312043905Ortoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna 135ReboleNova ortopedijaOrtoza za vratnu kralježnicu, cervikotorakosternalna, ReboleCTLS ORTOZA art.150012, 3, 6,305NEkom.11 g2 g2 g641,255%673,31ISSP, LJPlastika, metal, spužva, čičak traka, podesiva. Gotov proizvod.

Ortoze za vratnu, prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu

493060318044000Millwaukee ortoza, korektivna, CTLSO 136125NEkom.11 g2 g
4.655,005%4.887,75IISPPDMetal, plastika, koža, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu.

Ortoze za prsnu i slabinskokrižnu kralježnicu

494060309044101Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BuracaDelkoPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, BuracaDE-1136x; DE-1136 Spinotec12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
495060309044102Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, Ottobock SE & Co. KGaAPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, 1070, 600512,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
496060309044103Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137PRIM. S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, TLSO, PRIM S.A.544, 543,437,13712,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
497060309044104Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BAUERFEINDBAUERFEINDPotporno-rasteretna ortoza, BauerfeindDORSOTRAIN12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
498060309044105Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137medi GmbH & Co.KGRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, medi GmbH & Co. KGProtect.Dorsofix ; Spinomed12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
499060309044106Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137REBOLENova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, ReboleTLSO, TORAKO-LUMBALNI STEZNIK art. 340012,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
500060309044107Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137BaskoEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, BaskoImprove-Rueckenstuetzbandage12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
501060309044108Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OrtexEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, OrtexLumbar orthosis-TL elastic support12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
502060309044109Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OrthopomEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, OrthopomNeoprene loins band with double draw and splints12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
503060309044110Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Orthoservice AGOtosPotporno-rasteretna ortoza, Orthoservice AGL.E.M. 1036 ; SPINE UP12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
504060309044111Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137OtosOtosPotporno-rasteretna ortoza, OtosPotporno-rasteretna ortoza za kralježnicu TLSO12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
505060309044112Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137GLO s.r.lKarl DietzPotporno-rasteretna ortoza, GLO s.r.l.546/SPT, 547/SP, 549/SPT, 55012,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
506060309044113Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Streifeneder GmbHKarl DietzPotporno-rasteretna ortoza, Streifeneder s.r.l.40R1, 41R112,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
507060309044114Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137Nova ortopedijaNova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, Nova ortopedijaTLSO-112,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
508060309044115Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137TecnowayDelkoPotporno-rasteretna ortoza, TecnowaySpinotec12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
509060309044116Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137EgeriaEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, EgeriaOPSK00112,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
510060309044117Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, Prim S.A.6032/6032G; 6033/6033G; 6037/6037G12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
511060309044118Potporno-rasteretna ortoza, TLSO 137MDH sp.z.o.o.PAR MARPotporno-rasteretna ortoza, MDH sp.z.o.o.Spincare High Plus12,3,305NEkom.1
1 g2 g896,005%940,80ISSP, LJElastično tkanje koje lokalno ne povisuje temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
512060309044201Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138BuracaDelkoOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, BuracaDE-1100x12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
513060309044202Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, 28R14012, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
514060309044203Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138OrtomobilRothmedOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, OrtomobilOrtoza za kalježnicu, Jewett12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
515060309044204Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, PRIM S.A.C 35,C35PLUS, C3712, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
516060309044205Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138NIKEBAUERFEINDOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, NikeNK3912, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
517060309044206Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138medi GmbH & Co.KGRozi StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, medi GmbH & Co. KGMedi 3C ; Medi 4C flex12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
518060309044207Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Orto StepOrto StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Orto StepOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
519060309044208Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138REBOLENova ortopedijaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, ReboleORTOZA ZA KRALJEŽNICU (TLSO) art. 3200 (3100)12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
520060309044209Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138BaskoEgeriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, BaskoHyperextensionsorthese mit variablem Beckenbuegel12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
521060309044210Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Othoservice AGOtosOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Othoservice AG35 Acqua plus12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
522060309044211Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, GLO s.r.l.AZP14012, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
523060309044212Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Streifeneder GmbH20R20, 20R25, 25R2012, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
524060309044213Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, Nova ortopedijaTLSO-212, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
525060309044214Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138TecnowayDelkoOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, TecnowayJewet T35BS/T35EVZ, Jewet T36PB/T36EVZ, Jewet T37PB/T37EVZ, Jewet T35ABS, Jewet T36APB, Jewet T38BS, Jewet T45BS, Jewet T45ABS, Jewet T48BS, T400C, T410C12, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
526060309044215Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138PRIM S.A.Karl DietzOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, PRIM S.A.C3212, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g934,945%981,69ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
526a060309044217Ortoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett 138EgeriaEgeriaOrtoza za kralježnicu, trouporišna, hiperekstenzijska, Jewett, EgeriaJewett Brace OL-HE00112, 3, 6,305NEkom.1
1 g2 g841,455%883,52ISSP, LJPlastika, metal. Gotov proizvod. Mogućnost prilagodbe.
528060309044300Ortoza po Cheneau, korektivna 13912,35NEkom.18 m1 g
4.560,005%4.788,00IISPPDPlastika, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
529060309044400Ortoza, polivalvularna, sa zdjeličnom košarom, korektivna, TLSO 13912,35NEkom.18 mj1 g
5.367,505%5.635,88IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
530060309044500Ortoza po Becker-Gschwendu, korektivna, TLSO 14012,35NEkom.18 mj1 g
3.297,785%3.462,67IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.

Ortoze za slabinskokrižnu kralježnicu

531060306044601Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BuracaDelkoPotporno-rasteretna ortoza, LSO, BuracaDE+1178x ; DE-1179x ; DE-1189x12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
532060306044602Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OssurDelko, BauerfeindPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OssurForm Fit Advance Back Support ; Airform Inf. Back Support ; Thera Back Back Support ; Tri Back Back Support ; Assist & Extra12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
534060306044604Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137PRIM. S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, PRIM S.A.550,523S,523,13412,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
535060306044605Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BAUERFEINDBAUERFEINDPotporno-rasteretna ortoza, LSO BauerfeindLORDOLOC12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
536060306044606Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137medi GmbH & Co.KGRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, LSO, medi GmbH & Co. KGLumbamed basic ; Lumbamed plus ; Lumbamed stabil ;12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
537060306044607Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlRozi StepPotporno-rasteretna ortoza, LSO, LUROPAS del dottor Molinari & C.SrlS 60712,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
538060306044608Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137BaskoEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, BaskoImprove-
-Rueckentuetzbandage,
LSO
12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
539060306044609Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OrthopomEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OrthopomLoins band-three matal reinforcement12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
540060306044610Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OrtexEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OrtexLumbar brace Lumbosacral-LS12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
541060306044611Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137OtosOtosPotporno-rasteretna ortoza, LSO, OtosPotporno-rasteretna ortoza za kralježnicu LSO12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
542060306044612Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Othoservice AGOtosPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Othoservice AGLITE-CROSS12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
543060306044613Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Lohmann & RauscherLohmann & RauscherPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Lohmann&RauscherCellacare Lumbal F/M vel. 1-5 ; Cellacare Dotop F/M vel. 1-512,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
544060306044614Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137ThuasneFokus MedicalPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Fokus MedicalLOMBACROSS12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
545060306044615Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137GLO s.r.lKarl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, GLO s.r.l.542, 548, 548C, 52312,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
546060306044616Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Nova ortopedijaNova ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Nova ortopedijaLSO-112,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
547060306044617Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137EgeriaEgeriaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, EgeriaOSK00112,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
548060306044618Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137PRIM S.A.Karl DietzPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Prim S.A.995/995G; 996/996G12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
549060306044619Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137MDH sp.z.o.o.PAR MARPotporno-rasteretna ortoza, LSO, MDH sp.z.o.o.LS support; Lumbo Medical; Lumbo Medical Light; Lumbo Medical Pro12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
550060306044620Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137Herdegen SNCPlasting ortopedijaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, Herdegen SNCAeroflex; Dorsaflex; Omnix Alto; Dorsagrip; Omni Flex12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
551060306044621Potporno-rasteretna ortoza, LSO 137GibaudMevjemaPotporno-rasteretna ortoza, LSO, GibaudLombogib®maternity; Lombogib®underwear; Lombogib®reactive; Lombogib®dual action; Lombogib®arthrose; Gibortho®lumbar support belts12,3,305NEkom.1
1 g2 g459,905%482,90ISSP, LJElastično tkanje koje ne povisuje lokalno temperaturu kože. Pojačanje. Plastika. Čičak traka. Gotov proizvod.
552060306044701Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138PRIM. S.A.Karl DietzOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, PRIM S.A.2355OP12, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
553060306044702Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138BAUERFEINDBAUERFEINDOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, BauerfeindLUMBOLOC12, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
554060306044704Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138REBOLENova ortopedijaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, ReboleLS - LUMBALNA ORTOZA POJAČANA art. 330012, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
555060306044705Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138BortSimBexOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, BortBort Vario Back Support with Pad 11261012, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
556060306044706Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138OtosOtosOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, OtosOrtoza za imobilizaciju slabinsko križne kralježnice12, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
557060306044707Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Othoservice AGOtosOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Othoservice AGL.E.M. 108012, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
558060306044708Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Lohmann & RauscherLohmann & RauscherOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Lohmann&RauscherCellacare Dorsal vel. 1-512, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
559060306044709Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138ThuasneFokus MedicalOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, ThuasneLOMBACROSS12, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
560060306044710Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138GLO s.r.lKarl DietzOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, GLO s.r.l.532, 520, H.32, 530 H, 52812, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
561060306044711Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Streifeneder GmbHKarl DietzOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Streifeneder GmbH15B1, 14B112, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
562060306044712Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138Nova ortopedijaNova ortopedijaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, Nova ortopedijaLSO-212, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
563060306044713Ortoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice 138EgeriaEgeriaOrtoza za imobilizaciju slabinskokrižne kralježnice, EgeriaOSK00212, 65NEkom.18 mj1 g2 g515,575%541,35ISSP, LJElastični materijal koji lokalno ne povisuje temperaturu kože. Prozračni materijal. Plastika. Pojačanje. Čičak traka.
564060306044800Florida ortoza 14112, 6,305NEkom.18 mj1 g2 g3.135,005%3.291,75IISPPDPlastika, metal, čičak traka, izrada po sadrenom odljevu ili fotometrijski.
05
ORTOPROTEZE I ELEKTRONIČKI UREĐAJIOrtoproteze565062451050100Ortoproteza za potkoljenicu, endoskeletna 10312, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.
566062451050200Ortoproteza za natkoljenicu, endoskeletna 10312, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.
567062451050300Ortoproteza za potkoljenicu, egzoskeletna 10312, 39NEkom.11 g1,5 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, modul originalni proizvod.
568062451050400Ortoproteza za natkoljnicu, egzoskeletna 10312, 39NEkom.11,5 g2 g3 gstvarni trošak5%stvarni trošakIISPPDPlastika, metal, modul originalni proizvod.

Ležište za ortoproteze

569062454050500Ležište ortoproteze za potkoljenicu 10212, 35NEkom.16 mj8 mj.1 g3.990,005%4.189,50IISPPDPlastika, modul originalni proizvod.
570062454050600Ležište ortoproteze za natkoljenicu 10212, 35NEkom.16 mj8 mj1 g4.180,005%4.389,00IISPPDPlastika, modul originalni proizvod.


Elektronički uređaj za ruke

571062454050700Elektronski jednokanalni stimulator za ruke 143135NEkom.1
4g4g3.294,175%3.458,88ISSP, LJJednokanalni stimulator za funkcionalnu električnu elektrostimulaciju kod pareze šake.


Elektronički uređaj za noge

572062454050800Elektronski peronealni uređaj 144135NEkom.1
4g4g2.697,625%2.832,50ISSP, LJJednokanalni stimulator za funkcionalnu električnu elektrostimulaciju kod pareze stopala.

Rezervni dijelovi elektronskih uređaja

573062454050900Elektrode za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.1
2 g2 g240,005%252,00ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
574062454051000Električni vodiči za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.1
2 g2 g180,005%189,00ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
575062454051100Elastična navlaka za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.1
2 g2 g130,005%136,50ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
576062454051200Uložak za postolu s prekidačem za elektronske uređaje 102


12, 3, 45NEkom.1
2 g2 g240,005%252,00ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
577062454051300Ručni prekidač za elektronske uređaje 10212, 3, 45NEkom.1
2 g2 g350,005%367,50ISSP, LJMetal, plastika, svi moduli i materijali-originalni proizvod.
06
ORTOPEDSKE CIPELE

578063306060100Ortopedske cipele grupa I 14512, 35NEpar16 mj8 mj2 g1.368,005%1.436,40IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
579063306060200Ortopedske cipele grupa II 14612, 35NEpar16 mj8 mj2 g1.175,635%1.234,41IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
580063306060300Ortopedske cipele grupe III i IV 14712,35NEpar16 mj8 mj2 g1.111,505%1.167,08IISPPDKoža, tekstil, guma, poliuretan, izrada po odljevu, plantografija, peodbarografija, pjena i scan. Individualna izrada.
07
POMAGALA ZA KRETANJE
ŠTAKE, ŠTAP I HODALICE
581120306070101Podlaktične štake s podešavanjem visine 149KOWSKYBAUERFEINDPodlaktične štake s podešavanjem visine, KowskiErgo griff ; Anatomic griff ; Child Ergo griff12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
582120306070102Podlaktične štake s podešavanjem visine 149ThuasneFokus MedicalPodlaktične štake s podešavanjem visine, ThuasneGlobetrotter crutch; Globetrotter+ cructh12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
583120306070103Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Invacare-AquatecOrto ReaPodlaktične štake s podešavanjem visine, Invacare-AquatecAdvantik children ; Advantik, Basik, Big 150 ; Elbow12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
584120306070104Podlaktične štake s podešavanjem visine 149HerdegenSimBexPodlaktične štake s podešavanjem visine, HerdegenTIKI CRUTCH for children or teenagers ; EVOLUTION CRUTCH12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
585120306070105Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Ortopedija MakoOrtopedija MakoPodlaktične štake s podešavanjem visine, Ortopedija MakoŠT - 512, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
586120306070106Podlaktične štake s podešavanjem visine 149RebotecEgeriaPodlaktične štake s podešavanjem visine, RebotecStandard clip12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
587120306070107Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Ossenberg GmbH,Karl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Ossenberg GmbH,Štake podlaktne 220D, 332C, 241, 230112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
588120306070108Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Nova OrthopedicKarl DietzPodlaktične štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podlaktne 7760, 7711, 775112, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
589120306070109Podlaktične štake s podešavanjem visine 149FDI France MedicalOtosPodlaktične štake s podešavanjem visine, FDI France MedicalFDI Safe Walk12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
590120306070110Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaPodlaktične štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS937L; FS923L12, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
591120306070111Podlaktične štake s podešavanjem visine 149Better Medical Technology Co.MediX-rayPodlaktične štake s podešavanjem visine, Better Medical Technology Co.BT742, BT743, BT744, BT74512, 3, 6, 1410DAkom.do 21 god.3 god.3 god.65,415%68,68ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
592120312070201Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Apex Medical CorpBauerfeindPotpazušne štake s podešavanjem visine, Apex medical Corp.DW-0112, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
593120312070202Potpazušne štake s podešavanjem visine 150ThuasneFokus MedicalPotpazušne štake s podešavanjem visine, ThuasneAxilla crutches12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
594120312070203Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Invacare-AquatecOrto ReaPotpazušne štake s podešavanjem visine, Invacare-AquatecQuick Adjust12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
595120312070204Potpazušne štake s podešavanjem visine 150RebotecEgeriaPotpazušne štake s podešavanjem visine, RebotecQuick¸n easy12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
596120312070205Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Nova OrthopedicKarl DietzPotpazušne štake s podešavanjem visine, Nova OrthopedicŠtake podpazušne 7200AB, 7201AB12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
597120312070206Potpazušne štake s podešavanjem visine 150VermerienOtosPotpazušne štake s podešavanjem visine, VermerienAshley Tall, Ashley Medium12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
598120312070207Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaPotpazušne štake s podešavanjem visine, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS925(L,M,S)12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
599120312070208Potpazušne štake s podešavanjem visine 150Herdegen SNCPlasting ortopedijaPotpazušne štake s podešavanjem visine, Herdegen SNCAxillary crutches12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
600120312070209Potpazušne štake s podešavanjem visine 150MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedijaPotpazušne štake s podešavanjem visine, MDH sp.z.o.o.Armpit crutches, VCBP0041, MDH sp.z.o.o.12, 3, 610DAkom.do 21 god.3 god.3 god.55,405%58,17ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma, drvo.
601120316070301Štap s četiri noge 151Apex Medical CorpBauerfeindŠtap s četiri noge, Apex Medical Corp.DW-05-0212, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
602120316070302Štap s četiri noge 151ThuasneFokus MedicalŠtap s četiri noge, ThuasneTETRAPOD WALKING STICK12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
603120316070303Štap s četiri noge 151Invacare-AquatecOrto ReaŠtap s četiri noge, Invacare-AquatecQuad, Auxil12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
604120316070304Štap s četiri noge 151RebotecEgeriaŠtap s četiri noge, RebotecQuadro12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
605120316070305Štap s četiri noge 151BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusŠtap s četiri noge,
BISCHOFF&
BISCHOFF
VFG12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
606120316070306Štap s četiri noge 151Nova OrthopedicKarl DietzŠtap s četiri noge, Nova OrthopedicHodalica, štap s četiri noge 5560, 556112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
607120316070307Štap s četiri noge 151Dietz GmbHKarl DietzŠtap s četiri noge, Dietz GmbHHodalica, štap s četiri noge VFG-112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
608120316070308Štap s četiri noge 151Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaŠtap s četiri noge, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS921; FS93112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
609120316070309Štap s četiri noge 151Better Medical Technology Co.MediX-rayŠtap s četiri noge, Better Medical Technology Co.BT75912, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
610120316070310Štap s četiri noge 151Herdegen SNCPlasting ortopedijaŠtap s četiri noge, Herdegen SNCQuadruped12, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
611120316070311Štap s četiri noge 151MDH sp.z.o.o.Egeria; Nova ortopedijaŠtap s četiri noge, MDH sp.z.o.o.Quadruped cane, VCBP002112, 310DAkom.11 god.3. god.3 god.92,345%96,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
612120603070401Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Prima-ProtetikaRothmedHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Prima-ProtetikaAlu. hodalica na podešavanje PP-526212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
613120603070402Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Apex Medical CorpBauerfeindHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Apex Medical Corp.DK-0312, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
614120603070403Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152ThuasneFokus MedicalHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, ThuasneFIXED WALKER; FOLDING WALKER; HINGED FOLDING WALKER; ROLLATOR DUO12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
615120603070404Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Invacare-AquatecOrto ReaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Invacare-AquatecP409, P402, P435B ; Actio/212, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
616120603070405Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152RebotecEgeriaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, RebotecGo-on12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
617120603070406Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, BISCHOFF&
BISCHOFF
REZI I GEBO12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
618120603070407Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Drive Medical GmbH & Co. KGOtto Bock AdriaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Drive Medical GmbH & Co. KGGecko hodalica sa četiri noge, gibljiva i fiksna, 700 100 100 ili 700 100 20012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
619120603070408Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Dietz GmbHG-201, G-10412, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
620120603070409Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Nova OrthopedicHodalice G-201, G-104 serije 4080, G-100 serije 4200/420112, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
621120603070410Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Maxhealth CorporationHodalica s dva kotača HE6103000012, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
622120603070411Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152VermerienOtosHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, VermerienLyn, Lyna12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
623120603070412Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS962 (hodalica s dvije noge i dva kotača); FS913L (hodalica s četiri noge); FS915L (hodalica s četiri noge)12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
624120603070413Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Better Medical Technology Co.MediX-rayHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Better Medical Technology Co.BT51512, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
625120603070414Hodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača 152Herdegen SNCPlasting ortopedijaHodalica s četiri noge ili dvije noge i dva kotača, Herdegen SNC2 wheeled; 3in1 walking frame; Reciprocal walker12, 3, 6, 145DAkom.11 god.3. god.3 god.263,175%276,33ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
626120606070501Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Prima-ProtetikaRothmedHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Prima-ProtetikaHodalica na kotače PP-526112,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
627120606070502Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Apex Medical CorpBAUERFEINDHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Apex Medical CorpDR41010112,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
628120606070503Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152ThuasneFokus MedicalHodalica s tri kotača ili četiri kotača, ThuasneROLLATOR QUATRO12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
629120606070504Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Invacare-AquatecOrto ReaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Invacare-AquatecP429/2 Delta ; P452E-3 Banjo12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
630120606070505Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152RebotecEgeriaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, RebotecPolo12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
631120606070506Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152MeyraFamaxHodalica s tri kotača ili četiri kotača, MeyraIdeal12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
632120606070507Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusHodalica s tri kotača ili četiri kotača, BISCHOFF&
BISCHOFF
DELTA B I ROLLATOR B12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
633120606070508Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Drive Medical GmbH & Co. KGOtto Bock AdriaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Drive Medical GmbH & Co. KGRollator Cristallo, 722 100 00012,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
634120606070509Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Dietz GmbHKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Dietz GmbHRollator-Ergo, DGW12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
635120606070510Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Nova OrthopedicKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Nova OrthopedicRollator, V43TP11B, DGW 490112,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
636120606070511Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Maxhealth CorporationKarl DietzHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Maxhealth CorporationHodalice Rollator (četiri kotača), Delta (tri kotača)12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
637120606070512Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152VermerienOtosHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Vermerien286B, 201 Delta12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
638120606070513Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS914H (hodalica s četiri kotača)12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
639120606070514Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Better Medical Technology Co.MediX-rayHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Better Medical Technology Co.BT80812,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
640120606070515Hodalica s tri kotača ili četiri kotača 152Herdegen SNCPlasting ortopedijaHodalica s tri kotača ili četiri kotača, Herdegen SNC4 wheeled (4 kotača); Delta (3 kotača)12,35DAkom.1
3. god.3 god.380,915%399,96ISSP, LJMetal, aluminij, plastika, guma.
641120603070601Hodalica za djecu posebne izvedbe 153OrmesaBAUERFEINDHodalica za djecu posebne izvedbe, OrmesaDynamico12, 35DAkom.11 god.3. god.
3.829,325%4.020,79ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
642120603070602Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaHodalica za djecu posebne izvedbe, Ottobock SE & Co. KGaANurmi Neo / Yogi, HR2460, HR2461, HR2416, HR2426, HR243612, 35DAkom.11 god.3. god.
3.829,325%4.020,79ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
643120603070603Hodalica za djecu posebne izvedbe 153RvS AlvemaKarl DietzHodalica za djecu posebne izvedbe, RvS AlvemaHOPLA S i L 10301003 i 1030100212, 35DAkom.11 god.3. god.
3.829,325%4.020,79ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.
644120603070604Hodalica za djecu posebne izvedbe 153Plasting ortopedijaPlasting ortopedijaHodalica za djecu posebne izvedbe, Plasting ortopedijaDino S; Dino L12, 35DAkom.11 god.3. god.
3.829,325%4.020,79ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika s dijelovima od poliestera ili plastike. Podesive pelote. Sjedne hlačice ili zdjelični pojas. Četiri kotača. Na dva kotača mogućnost blokade.

INVALIDSKA KOLICA 314
645122103070701Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica za privremenu uporabu, Sunrise MedicalBreezy Unix12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
646122103070702Invalidska kolica za privremenu uporabu 154ThuasneFokus MedicalInvalidska kolica za privremenu uporabu, ThuasneCLASSIC DF12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
647122103070703Invalidska kolica za privremenu uporabu 154VermeirenOtosInvalidska kolica za privremenu uporabu, Vermeiren708 Delight12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
648122103070704Invalidska kolica za privremenu uporabu 154InvacareOrto ReaInvalidska kolica za privremenu uporabu, InvacareAtlas lite, Action 112, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
649122103070705Invalidska kolica za privremenu uporabu 154MeyraFamaxInvalidska kolica za privremenu uporabu, MeyraService 3.600 ; Budget 9.05012, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
650122103070706Invalidska kolica za privremenu uporabu 154BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusInvalidska kolica za privremenu uporabu, BISCHOFF&
BISCHOFF
S-ECO 30012, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
651122103070707Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica za privremenu uporabu, Ottobock SE & Co. KGaACentro S1, 480F1412, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
652122103070708Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
653122103070709Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
654122103070710Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaInvalidska kolica za privremenu uporabu, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufastoryFS90912, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655122103070711Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Herdegen SNCPlasting ortopedijaInvalidska kolica za privremenu uporabu, Herdegen SNCEagle12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
655a122103070712Invalidska kolica za privremenu uporabu 154Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica za privremenu uporabu, Dietz GmbHBasik12, 3, 6, 14*5DA+kom.1
2 god.2 god972,005%1.020,60ISSP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, papučice podesive po visini, čičak traka za stopala, standardna širina sjedišta od 38 do 50 cm.
656122103070801Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Sunrise medicalBauerfeindStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Sunrise MedicalBreezy Unix12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
657122103070802Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155ThuasneFokus MedicalStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, ThuasneCLASSIC DF (samo širina 41 cm i 45 cm)12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
658122103070803Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155VermeirenOtosStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Vermeiren708 Delight B7812, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
659122103070804Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155InvacareOrto ReaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, InvacareAtlas lite, Action 112, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
660122103070805Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155MeyraFamaxStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, MeyraService 3.600 ; Budget 9.05012, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
661122103070806Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF&
BISCHOFF
S-ECO 30012, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
662122103070807Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaACentro S1 sa balanserom, 480F1412, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
663122103070808Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Nova OrthopedicKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-25 Primo Novum, NW-29 Primo Basico ; NW-43 Caneo_B12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
664122103070809Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHPrimo BASICO12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
665122103070810Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryFS90912, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
666122103070811Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155VassilliPlasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, VassilliEvolution Standard12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667122103070812Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Herdegen SNCPlasting ortopedijaStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Herdegen SNCEagle Standard12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
667a122103070813Standardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta 155Dietz GmbHKarl DietzStandardna invalidska kolica s ili bez pomaknutog težišta, Dietz GmbHBasik12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.1.053,005%1.105,65ISSP, LJOkvir od čelika. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Papuče podesive po visini. Čičak traka za stopala. Standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
668122106070901Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Sunrise medicalBauerfeindStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Sunrise MedicalBreezy Basix ; Breezy 30512, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
669122106070902Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155ThuasneFokus MedicalStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, ThuasneCLASSIC LIGHT (samo širina 41 cm, i 45 cm)12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
670122106070903Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155VermeirenOtosStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, VermeirenEclips12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
671122106070904Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Reha TEAM ProgeoOtosStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Reha TEAM ProgeoBasic Light Classic12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
672122106070905Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155InvacareOrto ReaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, InvacareAction 2, Action 3, Action 412, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
673122106070906Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155MeyraFamaxStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, MeyraFormat 3.940 ; Eurochair Vario 1.75012, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
674122106070907Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, BISCHOFF&
BISCHOFF
PYRO LIGHT I PYRO LIGHT XL12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
675122106070908Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaAStart Effekt, 480F53=20000 ; Start Effekt sa balanserom, 480F53=20000-A12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
676122106070909Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Nova OrthopedicKarl DietzStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Nova OrthopedicNW-30 Caneo12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
677122106070910Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr Pharma; Arcus VitaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Foshan Dongbang Medical Equipment ManufactoryFS955LQ12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
678122106070911Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155VassilliPlasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, VassilliEvolution light12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
679122106070912Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Herdegen SNCPlasting ortopedijaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Herdegen SNCAlbatros12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
680122106070913Standardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta 155Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStandardna lagana invalidska kolica sa ili bez pomaknutog težišta, Ottobock SE & Co. KGaAStart M2S; Start M112, 35DA+kom.1
2 god.5 god.3.462,755%3.635,89ISSP, LJOkvir od aluminija. Naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina pomagala do 17 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, mogučnost skidanja zadnjih kotača bez alata, standardna širina sjedišta od najmanje 38 cm, balanser protiv prevrtanja.
681122106071001Aktivna invalidska kolica 156Reha TEAM ProgeoOtosAktivna invalidska kolica, Reha TEAM ProgeoExelle12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
682122106071002Aktivna invalidska kolica 156Invacare-KüschallOrto ReaAktivna invalidska kolica, Invacare-KüschallSpin-X, Compact12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
683122106071003Aktivna invalidska kolica 156MeyraFamaxAktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
684122106071004Aktivna invalidska kolica 156BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusAktivna invalidska kolica, BISCHOFF&
BISCHOFF
REVOLUTION12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
685122106071005Aktivna invalidska kolica 156Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaAktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde CS, 480F64=00000 ; Motus, 480F61=00000-A12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
686122106071006Aktivna invalidska kolica 156Off Carr S.r.l.Karl DietzAktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.VENUS ; VEGA12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
687122106071007Aktivna invalidska kolica 156Sunrise MedicalBAUERFEINDAktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalEasy Life12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
688122106071008Aktivna invalidska kolica 156VassilliPlasting ortopedijaAktivna invalidska kolica, VassilliEvolution activa compact12, 35DA+kom.1
2 god.5 god.8.031,265%8.432,82IS/ISPPDOkvir od aluminija ili lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, do 13 kg težine (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, regulacija naslona po visini - čičak trakom., štitnici zadnjih kotača, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
689122115071101Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Sunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Sunrise MedicalBreezy 305 plus12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
690122115071102Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157VermeirenOtosInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Vermeiren708 Delight HEM212, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
691122115071103Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Reha TEAM ProgeoOtosInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Reha TEAM ProgeoBasic Light Classic One Arm Drive12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
692122115071104Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157InvacareOrto ReaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, InvacareAction 3 plus, Action 4 plus; Variable Plus12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
693122115071105Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157MeyraFamaxInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, MeyraEurochair Vario Hemi Plus 1.75012, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
694122115071106Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Ottobock SE & Co. KGaAStart Hemi, 480F53=3000012, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
695122115071107Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Off Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Off Carr S.r.l.ELEGANT (monoguida)12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
696122115071108Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Nova OrthopedicKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Nova OrthopedicNW-25 Primo, Basico, NW-30 (Caneo) plus12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
697122115071109Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Dietz GmbHKarl DietzInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Dietz GmbHPrimo NOVUM plus, Primo BASICO plus12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
698122115071110Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157VassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, VassilliEvolution standard plus; Evolution light plus12, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
699122115071111Invalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom 157Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s pogonom jednom rukom. ili polugom, Ottobock SE & Co. KGaAStart M212, 35NEkom.1

5 god.5.472,005%5.745,60ISSP, LJOkvir od aluminija, čelika ili lake legure, naslon i sjedalo od tehničke tkanine. Pogon kolica duplim obručima s prijenosom na lijevoj ili desnoj strani, težine do 21 kg (kod minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivih po visini, ili pogon kolica polugom za jednu ruku na lijevoj ili desnoj strani, težina do 27 kg zajedno s papučicama podesivih po visini, čičak traka za stopala, jedna kočnica.
700122103071201Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aSunrise medicalBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Sunrise Medical - za odrasleBreezy Relax 2 (za odrasle) ; Breezy 321 (za odrasle)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
701122103071202Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aOrmesaBauerfeindInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Ormesa - za djecuOBI (dječja kolica)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
702122103071203Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aVermeirenOtosInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren - dječjaGemini (dječja)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
703122103071204Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aVermeirenOtosInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Vermeiren - za odrasleSerenys (odrasli)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
704122103071205Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aInvacare-PatronOrto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Invacare-Patron - za odrasleRea Clematis (odrasli), Tom 4 Xcountry (dječja), Jacko Streeter (dječja)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
705122103071206Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aMeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, MeyraPolaro II 1.745 ; Solero Light 9.02712, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
706122103071207Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aOttobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Ottobock SE & Co. KGaAStart Comfort, 480F53=50000 ; Lisa 1, HR32130000 ; Lisa 2, HR32140000 ; Kiwi 2, 470G57=0000012, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
707122103071208Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aF.A.O.C. SrlOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, F.A.O.C. SrlBascula Kid Basic 1 ; Bascula Kid Basic 2 ; Bascula Kid Basic 312, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
708122103071209Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aRvS AlvemaKarl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, RvS AlvemaPixi I i II 10101800,801 1010900,901, Ito S i L 10108600/50012, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
709122103071210Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aOff Carr S.r.l.Karl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Off Carr S.r.l.MINISTAR12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
710122103071211Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aNova Orthopedic & Rehabilitation ApplianceKarl DietzInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Nova Orthopedic & Rehabilitation ApplianceNW-3812, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
711122103071212Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aTomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoSwifty12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712122103071213Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aFumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Fumagalli S.r.L.Pliko; Mitico S; Mitico M12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.8.010,005%8.410,50IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712a122103071217Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aAlurehab ASOrtho Medical DiffusionInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, Alurehab ASNetti 4U Plus-za odrasle12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.7.209,005%7.569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
712b122103071218Invalidska kolica s posebnom prilagodbom 157aVassilliPlasting ortopedijaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom, VassilliVario plus (za odrasle)12, 35DA+kom.11 god.2 god.5 god.7.209,005%7.569,45IS/ISPPDSTANDARD ZA DJEČJA KOLICA: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 25 kg, oslonac za glavu, mogućnost nagiba naslona do 30 stupnjeva, papučice podesive po visini. Sastavni dijelovi pomagala: abdukcijski klin, sigurnosni pojas, naslon za glavu. STANDARD ZA KOLICA ZA ODRASLE: Okvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom, težina do 35 kg, naslon za glavu prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30%, nagib sjedala, podešavanje naslona za ruke, papučice podesive po visini i naprijed. Sastavni dijelovi pomagala su: naslon za glavu, oslonac za ruke, sigurnosni pojas, abdukcijski klin.
713122201071001Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157bOttobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAKimba Neo12, 35DA+kom.1
3 god.
15.318,005%16.083,90IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom., abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
714122201071002Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157bLIW Care TechnologyKarl DietzModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care TechnologyBaffin Buggy; Modi Buggy12, 35DA+kom.1
3 god.
15.318,005%16.083,90IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom., abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
715122201071003Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157bPatronOrto ReaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronTom 5 Streeter12, 35DA+kom.1
3 god.
15.318,005%16.083,90IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom., abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
716122201071004Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157bThomashilfenPlasting ortopedijaModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenEasys12, 35DA+kom.1
3 god.
15.318,005%16.083,90IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom., abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
717122201071005Modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 157bOrmesaBauerfeindModularna dječja kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaBUG kolica (sa sjedalom i osnovicom na 4 kotača 869)12, 35DA+kom.1
3 god.
15.318,005%16.083,90IS/ISPPDOkvir od aluminija, naslon i sjedalo obloženi spužvom i presvučeni tehničkom. tkaninom. Podešavanje širine i dubine sjedišta, visine naslona za leđa, dužine potkoljenice. Podešavanje nagiba sjedišta, leđa i potkoljenice, podešavanje nagiba sjedne jedinice do 30 stupnjeva. Mehanizam za stavljanje i pomicanje sjedne jedinice/promjena smjera u kojem se kreće. Oslonac za stopala s mogućnošću odmicanja i podesiv po visini. Sastavni dijelovi pomagala: lateralna potpora s presvlakom., abdukcioni klin, naslon za glavu, pojas za trup, pelote za trup, prednji metalni štitnik, remen za stopala. Jamstveni rok za pomagalo iznosi najmanje 3 godine.
718122103071301Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158BISCHOFF&
BISCHOFF
Orto ReaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, InvacareRea Base12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.36.887,695%38.732,07ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
719122103071302Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158MeyraFamaxInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, MeyraMotivo 2.25112, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.36.887,695%38.732,07ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
720122103071303Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta, Ottobock SE & Co. KGaADiscovery + Shape ; Dino + Shape12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.36.887,695%38.732,07ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
720a122103071304Invalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta 158NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionInvalidska kolica s posebnom prilagodbom sjedišta,NEATECH S.R.L.Levia Cloud; Levia12, 39NEkom.11 god.2 god.5 god.33.198.925%34.858,87ISSP, LJKolica se sastoje od čeličnog ili aluminijskog podvozja i individualnog sjedišta za korisnike s posebnom prilagodbom, bez ograničenja na težinu kolica zbog individualne izrade sjedišta. Podvozje za sjedni sustav mora sadržavati: aluiminijski ili čelični okvir, naslon za glavu-prilagodljiv, mogućnost nagiba naslona do 30°, oslonac za ruke, papučice podesive po visini i naprijed, prednje i zadnje kotače s gumama, anti-tip protiv prevrtanja, siguronosni kotač, siguronosni pojas, abdukcioni klin, prilagodnik za spajanje sa sjednim sustavom, kočnice, remen za stopala, rukohvat za guranje. Jamstveni rok: minimalno 12 mjeseci.
721122106071401Dječja standardna invalidska kolica 157Sunrise medicalBauerfeindDječja standardna invalidska kolica, Sunrise medicalFriend12, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
722122106071402Dječja standardna invalidska kolica 157InvacareOrto ReaDječja standardna invalidska kolica, InvacareAction Junior12, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
723122106071403Dječja standardna invalidska kolica 157Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja standardna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAStart Junior, 480F53=6000012, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
724122106071404Dječja standardna invalidska kolica 157Nova OrthopedicKarl DietzDječja standardna invalidska kolica, Nova OrthopedicNW-05 Wizard ( Timo)12, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
725122106071405Dječja standardna invalidska kolica 157Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja standardna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN12, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
726122106071406Dječja standardna invalidska kolica 157VassilliPlasting ortopedijaDječja standardna invalidska kolica, VassilliEvolution light Junior12, 35DA+kom.12 god.2 god.
4.385,765%4.605,05ISSP, LJOkvir od aluminija, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, težina do 15 kg (minimalne proizvođačke širine) zajedno s papučicama podesivim po visini s čičak trakom., širina sjedišta do 38 cm, visina sjedišta do 46 cm od poda.
727122106071501Dječja aktivna invalidska kolica 159Sunrise medicalBauerfeindDječja aktivna invalidska kolica, Sunrise MedicalYoungster12, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
728122106071502Dječja aktivna invalidska kolica 159Invacare-KüschallOrto ReaDječja aktivna invalidska kolica, Invacare-KüschallK-Junior (NS)12, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
729122106071503Dječja aktivna invalidska kolica 159MeyraFamaxDječja aktivna invalidska kolica, MeyraAvanti 1.73612, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
730122106071504Dječja aktivna invalidska kolica 159Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaDječja aktivna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAAvantgarde Teen 2, 480F45=3000012, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
731122106071505Dječja aktivna invalidska kolica 159Off Carr S.r.l.Karl DietzDječja aktivna invalidska kolica, Off Carr S.r.l.CHILDREN 300012, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
732122106071506Dječja aktivna invalidska kolica 159VassilliPlasting ortopedijaDječja aktivna invalidska kolica, VassilliBaby Evolution12, 35DA+kom.11 god.2 god.
7.524,005%7.900,20IS/ISPPDOkvir od aluminija ili od druge lake legure, sjedalo i naslon od tehničke tkanine, težina do 11 kg s papučicama podesivih po visini s čičak trakom. za stopala, širina sjedišta do 36 cm, sjedište od poda visine do 46 cm, mogućnost skidanja zadnjih kotača bez alata. Pogon kolica duplim obručima.
733122104071601Elektromotorna invalidska kolica 160Sunrise medicalBauerfeindElektromotorna invalidska kolica, Sunrise MedicalRumba (za odrasle)12, 39DA+kom.1
2 god.5 god.16.625,005%17.456,25IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
734122104071602Elektromotorna invalidska kolica 160InvacareOrto ReaElektromotorna invalidska kolica, InvacareMirage, Mistral12, 39DA+kom.1
2 god.5 god.16.625,005%17.456,25IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
735122104071603Elektromotorna invalidska kolica 160MeyraFamaxElektromotorna invalidska kolica, MeyraClever 9.50612, 39DA+kom.1
2 god.5 god.16.625,005%17.456,25IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
736122104071604Elektromotorna invalidska kolica 160Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica, Ottobock SE & Co. KGaAB400 light, 490E65=00000 ; Skippi, 490E55=0000012, 39DA+kom.1
2 god.5 god.16.625,005%17.456,25IS/ISPPDOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, do 85 kg težine s akumulatorom, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle, i minimalno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 30 Ah za dječja i od 40 do 50 Ah za odrasle, punjač za bateriju. Za težinu osobe do 120 kg.
738122104075101Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300Sunrise medicalBauerfeindElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Sunrise MedicalSalsa ; Quickie Jive12, 39DAkom.1
2 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
739122104075102Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300InvacareOrto ReaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, InvacareStorm 412, 39DAkom.1
2 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
740122104075103Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300MeyraFamaxElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, MeyraiChair Mc2 1.61112, 39DAkom.1
2 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
741122104075104Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaAB600 sa specijalnom kontrolom,
490E32 ; 490E32=20000;
C1000DS
12, 39DAkom.1
2 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.
741a122104075105Elektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja 300Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaElektromotorna invalidska kolica s posebnim načinima upravljanja, Ottobock SE & Co. KGaAJuvo B612, 39DAkom.1
2 god.6 god.stvarni trošak5%stvarni trošakIS/ISP, LJOkvir od aluminija ili čelika, naslon i sjedalo od tehničke tkanine, s akumulatorom, ovisno o individualnoj konfiguraciji, podesivi naslon, mogućnost uspona od minimalno 15% za odrasle i minimlno 10% za djecu, širina sjedala do 50 cm, s gel baterijom od 60 A, punjač za bateriju, za težinu osobe do 140 kg. Oprema za upravljanje prilagođena potrebama korisnika.

Jastuk za kolica
742180942071701Jastuk za kolica 161Sunrise medicalBauerfeindJastuk za kolica, Sunrise medicalJay Basic12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
743180942071702Jastuk za kolica 161ThuasneFokus MedicalJastuk za kolica, ThuasneMORPHOLOGY MEMORY FOAM CUSHION12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
744180942071703Jastuk za kolica 161OtosOtosJastuk za kolica, OtosJastuk za invalidska kolica12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
745180942071704Jastuk za kolica 161VicairOrto ReaJastuk za kolica, VicairEuro-Foam12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
746180942071705Jastuk za kolica 161AbenaSimBexJastuk za kolica, AbenaRollstuhlkissen12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
747180942071706Jastuk za kolica 161BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusJastuk za kolica, BISCHOFF&
BISCHOFF
SEAT CUSHION12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
748180942071707Jastuk za kolica 161Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJastuk za kolica, Ottobock SE & Co. KGaACubic Foam12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
749180942071708Jastuk za kolica 161Dietz GmbHKarl DietzJastuk za kolica, Dietz GmbHSito Standard12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.
750180942071709Jastuk za kolica 161MDH sp.z.o.o.PAR MAR; Nova ortopedijaJastuk za kolica, MDH sp.z.o.o.ANTI-BEDSORE CUSHION DRVCT12, 35NEkom.12 god.2 god.3 god.342,005%359,10ISSP, LJVisokoelastična spužva presvučena tekstilnom tkaninom ili paropropusnom nepromočivom navlakom.. Protuklizajuća podloga ili čičak. Minimalna debljina 5 cm.

Rezervni dijelovi za invalidska kolica
751122421071801Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102ThuasneFokus MedicalVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, ThuasneVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
752122421071802Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, VermeirenVanjska guma zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
753122421071803Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoVanjska guma zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
754122421071804Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Invacare-PatronTyres for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
755122421071805Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, MeyraVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
756122421071806Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, 481G00=SK422, 481G00=SK423145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
757122421071807Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
758122421071808Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
759122421071809Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
760122421071810Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
761122421071811Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
762122421071812Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
763122421071813Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
764122421071814Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
765122421071815Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766122421071816Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.60,8625%76,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766a122421071817Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab ASVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766b122421071818Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
766c122421071819Vanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,7725%68,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
767122421071901Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102ThuasneFokus MedicalVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, ThuasneVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
768122421071902Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, VermeirenVanjska guma prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
769122421071903Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoVanjska guma prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
770122421071904Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Invacare-PatronTyres for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
771122421071905Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, MeyraVanjska guma prednja kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
772122421071906Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAVanjska guma prednja, kolica na ručni pogon, 481F00=ST209, 481F00=ST112145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
773122421071907Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
774122421071908Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
775122421071909Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
776122421071910Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
777122421071911Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
778122421071912Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
779122421071913Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
780122421071914Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
781122421071915Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.54,6425%68,30ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
781a122421071916Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Alurehab ASVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.49,1725%61,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
781b122421071917Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.49,1725%61,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
781c122421071918Vanjska guma prednja kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaVanjska guma prednja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.49,1725%61,46ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
782122421072001Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102ThuasneFokus MedicalZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, ThuasneZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
783122421072002Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, VermeirenZračnica zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
784122421072003Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoZračnica zadnja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
785122421072004Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Invacare-PatronTubes for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
786122421072005Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, MeyraZračnica zadnja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
787122421072006Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, 481G00=ST322, 481G00=ST323145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
788122421072007Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
789122421072008Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
790122421072009Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
791122421072010Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
792122421072011Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
793122421072012Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
794122421072013Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
795122421072014Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
796122421072015Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
797122421072016Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,3225%30,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
797a122421072017Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab ASZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.21,8825%27,35ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
797b122421072018Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.21,8825%27,35ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
797c122421072019Zračnica zadnja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaZračnica zadnja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.21,8825%27,35ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
798122421072101Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102ThuasneFokus MedicalZračnica prednja, kolica na ručni pogon, ThuasneZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
799122421072102Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosZračnica prednja, kolica na ručni pogon, VermeirenZračnica prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
800122421072103Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoZračnica prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
801122421072104Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Invacare-PatronTubes for manule wheel-chairs145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
802122421072105Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxZračnica prednja, kolica na ručni pogon, MeyraZračnica prednja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
803122421072106Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAZračnica prednja, kolica na ručni pogon, 481F00=ST208, 481F00=ST111145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
804122421072107Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
805122421072108Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
806122421072109Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
807122421072110Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
808122421072111Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
809122421072112Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
810122421072113Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
811122421072114Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
812122421072115Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.24,9325%31,16ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
812a122421072116Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Alurehab ASZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.22,4325%28,04ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
812b122421072117Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionZračnica prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Zračnica prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.22,4325%28,04ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
812c122421072118Zračnica prednja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaZračnica prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.22,4325%28,04ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
813122421072201Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102ThuasneFokus MedicalPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, ThuasnePuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Thuasne145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
814122421072202Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, VermeirenPuna guma prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
815122421072203Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoPuna guma prednja145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
816122421072204Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Invacare-PatronPU-Tyres145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
817122421072205Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, MeyraPuna guma prednja, kolica na ručni pogon145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
818122421072206Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, BISCHOFF&
BISCHOFF
RAD 6"145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
819122421072207Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, 481F00=SV304, 481F00=SV305, 481F00=SV310, 481F00=SV306, 481F00=SV350, 481F00=SV320, 481F00=SV326145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
820122421072208Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
821122421072209Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
822122421072210Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
823122421072211Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
824122421072212Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
825122421072213Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Co.Original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
826122421072214Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.Original prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
827122421072216Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryOriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
828122421072219Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, VassilliOriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
829122421072220Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Herdegen SNCOriginal prema modelu145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
830122421072221Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.96,9625%121,20ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
830a122421072222Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Alurehab ASPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.87,2625%109,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
830b122421072223Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Puna guma prednja, kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.87,2625%109,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
830c122421072224Puna guma prednja, kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaPuna guma prednja, kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 21 god.1 god.1 god.87,2625%109,08ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
831122421073001Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma prednja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF02/KF03; KF02/KF04)145NEkom.do 2
1,5 god.
276,3025%345,38ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
832122421073002Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102LIW Care TechnologyKarl DietzPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care TechnologyPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy za prilagodbu i pozicioniranje; Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy za prilagodbu i pozicioniranje145NEkom.do 2
3 god.
276,3025%345,38ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
833122421073003Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102PatronOrto ReaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronPuna guma prednja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)145NEkom.do 2
1,5 god.
276,3025%345,38ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
834122421073004Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys145NEkom.do 2
1,5 god.
276,3025%345,38ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
835122421073005Puna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102OrmesaBauerfeindPuna guma prednja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaPuna guma prednja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje145NEkom.do 2
1,5 god.
276,3025%345,38ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
836122421072301Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102VermeirenOtosPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, VermeirenPuna guma zadnja145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
837122421072302Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Reha TEAM ProgeoOtosPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Reha TEAM ProgeoPuna guma zadnja145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
838122421072303Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Invacare-PatronOrto ReaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Invacare-PatronPU-Tyres145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
839122421072304Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102MeyraFamaxPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, MeyraPuna guma zadnja kolica na ručni pogon145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
840122421072305Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, BISCHOFF&
BISCHOFF
RAD 24"145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
841122421072306Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, 481G00=ST457, 481G00=ST458, 481G00=ST440, 481G00=ST437, 481G00=ST436, 481G00=ST443145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
842122421072307Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Dietz GmbHKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
843122421072308Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Nova OrthopedicKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
844122421072309Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Maxhealth CorportaionKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
845122421072310Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102RvS AlvemaKarl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, RvS Alvemaoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
846122421072311Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Off Carr S.r.l.Karl DietzPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
847122421072312Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Cooriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
848122421072313Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Fumagalli S.r.L.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
849122421072315Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
850122421072318Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
851122421072319Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
852122421072320Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.152,3625%190,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
852a122421072321Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102Alurehab ASOrtho Medical DiffusionPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Alurehab ASPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Alurehab AS145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.137,1225%171,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
852b122421072322Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102NEATECH S.R.L.Ortho Medical DiffusionPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.Puna guma zadnja kolica na ručni pogon, NEATECH S.R.L.145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.137,1225%171,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
852c122421072323Puna guma zadnja kolica na ručni pogon 102VassilliPlasting ortopedijaPuna guma zadnja kolica na ručni pogon, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.137,1225%171,40ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
853122421074001Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, Ottobock SE & Co. KGaAPuna guma zadnja, modularna dječja Kimba invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (KF01/KG01/KF03; KF01/KG01/KF04)145NEkom.do 2
1,5 god.
355,8625%444,83ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
854122421074002Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102LIW Care TechnologyKarl DietzPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, LIW Care TechnologyPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Baffin Buggy; Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica Modi Buggy145NEkom.do 2
3 god.
355,8625%444,83ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
855122421074003Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102PatronOrto ReaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, PatronPuna guma zadnja, modularna dječja Tom 5 Streeter invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje (original prema modelu)145NEkom.do 2
1,5 god.
355,8625%444,83ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
856122421074004Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102ThomashilfenPlasting ortopedijaPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, ThomashilfenPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje Easys145NEkom.do 2
1,5 god.
355,8625%444,83ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
857122421074005Puna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje 102OrmesaBauerfeindPuna guma zadnja, modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje, OrmesaPuna guma zadnja, modularna dječja BUG invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje145NEkom.do 2
1,5 god.
355,8625%444,83ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
858122421072401Set guma za elektromotorna kolica 102VermeirenOtosSet guma za elektromotorna kolica, VermeirenGume za elektromotorna kolica, set149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
859122421072402Set guma za elektromotorna kolica 102InvacareOrto ReaSet guma za elektromotorna kolica, InvacareTyres for power wheel-chairs149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
860122421072403Set guma za elektromotorna kolica 102MeyraFamaxSet guma za elektromotorna kolica, MeyraSet guma za elektromotorna kolica149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
861122421072404Set guma za elektromotorna kolica 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSet guma za elektromotorna kolica, Ottobock SE & Co. KGaASet guma za elektromotorna kolica, 491G31, 491F32149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
862122421072405Set guma za elektromotorna kolica 102Dietz GmbHKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
863122421072406Set guma za elektromotorna kolica 102Nova OrthopedicKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
864122421072407Set guma za elektromotorna kolica 102Maxhealth CorportaionKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
865122421072408Set guma za elektromotorna kolica 102RvS AlvemaKarl DietzSet guma za elektromotorna kolica, RvS Alvemaoriginal prema modelu149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
866122421072409Set guma za elektromotorna kolica 102Off Carr S.r.l.Karl DietzSet guma za elektromotorna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu149NEkom.plet11 god1 god1 god980,0025%1.225,00ISSP, LJSet guma. 4 gume i 4 zračnice.
867122418072501Kočnica za standardna kolica 102Sunrise medicalBauerfeindKočnica za standardna kolica, Sunrise medicalC03058 ; C03059145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
868122418072502Kočnica za standardna kolica 102ThuasneFokus MedicalKočnica za standardna kolica, ThuasneKočnica za standardna kolica, Thuasne145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
869122418072503Kočnica za standardna kolica 102VermeirenOtosKočnica za standardna kolica, VermeirenKočnica standardna145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
870122418072504Kočnica za standardna kolica 102Reha TEAM ProgeoOtosKočnica za standardna kolica, Reha TEAM ProgeoKočnica standardna145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
871122418072505Kočnica za standardna kolica 102InvacareOrto ReaKočnica za standardna kolica, Invacarebrake145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
872122418072506Kočnica za standardna kolica 102MeyraFamaxKočnica za standardna kolica, MeyraKočnica za standardna kolica145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
873122418072507Kočnica za standardna kolica 102BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusKočnica za standardna kolica, BISCHOFF&
BISCHOFF
FESTSTELLBREMSE145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
874122418072508Kočnica za standardna kolica 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za standardna kolica, Ottobock SE & Co. KGaAKočnica za standardna kolica, 481H53=PK013, 481H53=ST001145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
875122418072509Kočnica za standardna kolica 102Dietz GmbHKarl DietzKočnica za standardna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
876122418072510Kočnica za standardna kolica 102Nova OrthopedicKarl DietzKočnica za standardna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
877122418072511Kočnica za standardna kolica 102Maxhealth CorportaionKarl DietzKočnica za standardna kolica, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
878122418072512Kočnica za standardna kolica 102Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica za standardna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
879122418072513Kočnica za standardna kolica 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaKočnica za standardna kolica, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
880122418072514Kočnica za standardna kolica 102VassilliPlasting ortopedijaKočnica za standardna kolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
881122418072515Kočnica za standardna kolica 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaKočnica za standardna kolica, Herdegen SNCoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
882122418072516Kočnica za standardna kolica 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za standardna kolica, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.85,195%89,45ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
883122418072601Kočnica za aktivna kolica 102Sunrise medicalBauerfeindKočnica za aktivna kolica, Sunrise Medical104216-001 ; 104216-002 ; 760761050 ; 760861050145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
884122418072602Kočnica za aktivna kolica 102Reha TEAM ProgeoOtosKočnica za aktivna kolica, Reha TEAM ProgeoKočnica za aktivna kolica145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
885122418072603Kočnica za aktivna kolica 102InvacareOrto ReaKočnica za aktivna kolica, Invacarebrake145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
886122418072604Kočnica za aktivna kolica 102MeyraFamaxKočnica za aktivna kolica, MeyraKočnica za aktivna kolica145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
887122418072605Kočnica za aktivna kolica 102BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusKočnica za aktivna kolica, BISCHOFF&
BISCHOFF
FESTSTELLBREMSE145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
888122418072606Kočnica za aktivna kolica 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za aktivna kolica, Ottobock SE & Co. KGaAKočnica za aktivna kolica, 481H61=PK002145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
889122418072607Kočnica za aktivna kolica 102Dietz GmbHKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
890122418072608Kočnica za aktivna kolica 102Nova OrthopedicKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
891122418072609Kočnica za aktivna kolica 102Maxhealth CorportaionKarl DietzKočnica za aktivna kolica, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
892122418072610Kočnica za aktivna kolica 102Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica za aktivna kolica, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
893122418072611Kočnica za aktivna kolica 102VassilliPlasting ortopedijaKočnica za aktivna kolica, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god2 god.2 god441,005%463,05ISSP, LJOriginal. Rezervni dio.
894122418072701Kočnica za jednu ruku 102Sunrise medicalBauerfeindKočnica za jednu ruku, Sunrise Medical64980 ; 064982145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
895122418072702Kočnica za jednu ruku 102Reha TEAM ProgeoOtosKočnica za jednu ruku, Reha TEAM ProgeoKočnica za jednu ruku145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
896122418072703Kočnica za jednu ruku 102InvacareOrto ReaKočnica za jednu ruku, Invacarebrake for one arm145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
897122418072704Kočnica za jednu ruku 102MeyraFamaxKočnica za jednu ruku, MeyraKočnica za jednu ruku145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
898122418072705Kočnica za jednu ruku 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za jednu ruku, Ottobock SE & Co. KGaAKočnica za jednu ruku, 481H53=LK017, 481H53=RK017145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
899122418072706Kočnica za jednu ruku 102Dietz GmbHKarl DietzKočnica za jednu ruku, Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
900122418072707Kočnica za jednu ruku 102Nova OrthopedicKarl DietzKočnica za jednu ruku, Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
901122418072708Kočnica za jednu ruku 102Maxhealth CorportaionKarl DietzKočnica za jednu ruku, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
902122418072709Kočnica za jednu ruku 102Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica za jednu ruku, Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
903122418072710Kočnica za jednu ruku 102VassilliPlasting ortopedijaKočnica za jednu ruku, Vassillioriginal prema modelu145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
904122418072711Kočnica za jednu ruku 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica za jednu ruku, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.12 god.2 god.2 god.1.051,265%1.103,82ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
905122418072801Kočnica s produžetkom. 102Reha TEAM ProgeoOtosKočnica s produžetkom., Reha TEAM ProgeoKočnica s produžetkom.145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
906122418072802Kočnica s produžetkom. 102InvacareOrto ReaKočnica s produžetkom., Invacarebrake with extension145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
907122418072803Kočnica s produžetkom. 102MeyraFamaxKočnica s produžetkom., MeyraKočnica s produžetkom.145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
908122418072804Kočnica s produžetkom. 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica s produžetkom., Ottobock SE & Co. KGaAKočnica s produžetkom., 481H53=SK012145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
909122418072805Kočnica s produžetkom. 102Dietz GmbHKarl DietzKočnica s produžetkom., Dietz GmbHoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
910122418072806Kočnica s produžetkom. 102Nova OrthopedicKarl DietzKočnica s produžetkom., Nova Orthopedicoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
911122418072807Kočnica s produžetkom. 102Maxhealth CorportaionKarl DietzKočnica s produžetkom., Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
912122418072808Kočnica s produžetkom. 102Off Carr S.r.l.Karl DietzKočnica s produžetkom., Off Carr S.r.l.original prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
913122418072809Kočnica s produžetkom. 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaKočnica s produžetkom., Foshan Dongfang Medical Equipemt Manufactoryoriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
914122418072810Kočnica s produžetkom. 102VassilliPlasting ortopedijaKočnica s produžetkom., Vassillioriginal prema modelu145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
915122418072811Kočnica s produžetkom. 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaKočnica s produžetkom., Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M145NEkom.do 22 god.2 god.2 god.149,595%157,07ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
916122430072901Sigurnosni pojas 102VermeirenOtosSigurnosni pojas, VermeirenSigurnosni pojas12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
917122430072902Sigurnosni pojas 102Invacare-PatronOrto ReaSigurnosni pojas, Invacare-Patrontwo-point immobilisation belt12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
918122430072903Sigurnosni pojas 102MeyraFamaxSigurnosni pojas, MeyraSigurnosni pojas12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
919122430072904Sigurnosni pojas 102BISCHOFF&
BISCHOFF
SalvusSigurnosni pojas, BISCHOFF&
BISCHOFF
SAFETY BELT12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
920122430072905Sigurnosni pojas 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSigurnosni pojas, Ottobock SE & Co. KGaASigurnosni pojas, 446B1=2-712, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
921122430072906Sigurnosni pojas 102Dietz GmbHKarl DietzSigurnosni pojas, Dietz GmbHoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
922122430072907Sigurnosni pojas 102Nova OrthopedicKarl DietzSigurnosni pojas, Nova Orthopedicoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
923122430072908Sigurnosni pojas 102Maxhealth CorportaionKarl DietzSigurnosni pojas, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
924122430072909Sigurnosni pojas 102RvS AlvemaKarl DietzSigurnosni pojas, RvS Alvemaoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
925122430072910Sigurnosni pojas 102Off Carr S.r.l.Karl DietzSigurnosni pojas, Off Carr S.r.l.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
926122430072911Sigurnosni pojas 102Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaSigurnosni pojas, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Cooriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
927122430072912Sigurnosni pojas 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaSigurnosni pojas, Fumagalli S.r.L.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
928122430072913Sigurnosni pojas 102Foshan Dongfang Medical Equipment ManufactoryDr PharmaSigurnosni pojas, Foshan Dongfang Medical Equipment Manufactoryoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
929122430072914Sigurnosni pojas 102VassilliPlasting ortopedijaSigurnosni pojas, Vassillioriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
930122430072915Sigurnosni pojas 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaSigurnosni pojas, Herdegen SNCoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
931122430072916Sigurnosni pojas 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaSigurnosni pojas, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.80,415%84,43ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
932122430073001Pojas za trup 102VermeirenOtosPojas za trup, VermeirenPojas za trup12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
933122430073002Pojas za trup 102Invacare-PatronOrto ReaPojas za trup, Invacare-Patronfour-point immobilisation belt12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
934122430073003Pojas za trup 102MeyraFamaxPojas za trup, MeyraPojas za trup12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
935122430073004Pojas za trup 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPojas za trup, Ottobock SE & Co. KGaAPojas za trup, 434S7=1.5-712, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
936122430073005Pojas za trup 102Dietz GmbHKarl DietzPojas za trup, Dietz GmbHoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
937122430073006Pojas za trup 102Nova OrthopedicKarl DietzPojas za trup, Nova Orthopedicoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
938122430073007Pojas za trup 102Maxhealth CorportaionKarl DietzPojas za trup, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
939122430073008Pojas za trup 102RvS AlvemaKarl DietzPojas za trup, RvS Alvemaoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
940122430073009Pojas za trup 102Off Carr S.r.l.Karl DietzPojas za trup, Off Carr S.r.l.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
941122430073010Pojas za trup 102Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaPojas za trup, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Cooriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
942122430073011Pojas za trup 102Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPojas za trup, Fumagalli S.r.L.original prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
943122430073012Pojas za trup 102VassilliPlasting ortopedijaPojas za trup, Vassillioriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
944122430073013Pojas za trup 102Herdegen SNCPlasting ortopedijaPojas za trup, Herdegen SNCoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
945122430073014Pojas za trup 102Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPojas za trup, Ottobock SE & Co. KGaAoriginal prema modelu Start M12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.185,955%195,25ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
945a122430073015Pojas za trup 102VassilliPlasting ortopedijaPojas za trup, Vassillioriginal prema modelu, Vario plus (za odrasle)12, 3, 45NEkom.11 god.1 god.1 god.167,355%175,72ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
946122430073101Potporna i rasteretna pelota 162Sunrise medicalBauerfeindPotporna i rasteretna pelota, Sunrise MedicalA30/L12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
947122430073102Potporna i rasteretna pelota 162VermeirenOtosPotporna i rasteretna pelota, VermeirenPotporno rasteretna pelota12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
948122430073103Potporna i rasteretna pelota 162Invacare-PatronOrto ReaPotporna i rasteretna pelota, Invacare-Patronside trunkrest adjustable12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
949122430073104Potporna i rasteretna pelota 162MeyraFamaxPotporna i rasteretna pelota, MeyraPotporna i rasteretna pelota12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
950122430073105Potporna i rasteretna pelota 162Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaPotporna i rasteretna pelota, Ottobock SE & Co. KGaAPotporna i rasteretna pelota, 434P1=1-712, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
951122430073106Potporna i rasteretna pelota 162Dietz GmbHKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Dietz GmbHoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
952122430073107Potporna i rasteretna pelota 162Nova OrthopedicKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Nova Orthopedicoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
953122430073108Potporna i rasteretna pelota 162Maxhealth CorportaionKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, Maxhealth Corportaionoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
954122430073109Potporna i rasteretna pelota 162RvS AlvemaKarl DietzPotporna i rasteretna pelota, RvS Alvemaoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
955122430073110Potporna i rasteretna pelota 162Off Carr S.r.l.Karl DietzPotporna i rasteretna pelota, Off Carr S.r.l.original prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
956122430073111Potporna i rasteretna pelota 162Tomashilfen fur Behinderte GmbH&CoPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Tomashilfen fur Behinderte GmbH&Cooriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
957122430073112Potporna i rasteretna pelota 162Fumagalli S.R.l.Plasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Fumagalli S.r.L.original prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
958122430073113Potporna i rasteretna pelota 162VassilliPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Vassillioriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
959122430073114Potporna i rasteretna pelota 162Herdegen SNCPlasting ortopedijaPotporna i rasteretna pelota, Herdegen SNCoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.303,375%318,54ISSP, LJOriginalni dio prema kolicima.
959a122430073115Potporna i rasteretna pelota 162Alurehab ASOrtho Medical DiffusionPotporna i rasteretna pelota, Alurehab ASoriginal prema modelu12, 3, 45NEkom.do 21 god.1 god.1 god.273,035%286,68IS