Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti

NN 52/2019 (22.5.2019.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

998

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »BRAČKO MASLINOVO ULJE« ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 10. kolovoza 2018. godine zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Bračko maslinovo ulje« zaštićena oznaka izvornosti od podnositelja zahtjeva Poljoprivredne zadruge Supetar, M. Vodanovića 4, 21400 Supetar.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Bračko maslinovo ulje«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/22
Urbroj: 525-09/0563-19-7
Zagreb, 8. svibnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.