Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 52/2019 (22.5.2019.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Slavonska kobasica« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

999

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »SLAVONSKA KOBASICA« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) 4. svibnja 2019. godine zaprimilo je izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Slavonska kobasica« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge Čuvari slavonske tradicije, Trg Ante Starčevića 1, 31540 Donji Miholjac.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva ­(poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Slavonska kobasica«.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/18-01/63
Urbroj: 525-09/1341-19-6
Zagreb, 13. svibnja 2019.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.