Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«

NN 53/2019 (24.5.2019.), Odluka o puštanju u optjecaj prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. - 30. SVIBNJA 2019.«

Hrvatska narodna banka

1022

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 14. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008. i 54/2013.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 7. svibnja 2019. donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ PRIGODNOGA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA OD 25 KUNA »25. OBLJETNICA UVOĐENJA KUNE KAO NOVČANE JEDINICE REPUBLIKE HRVATSKE, 30. SVIBNJA 1994. – 30. SVIBNJA 2019.«

1. Prigodni optjecajni kovani novac od 25 kuna u povodu obilježavanja 25. obljetnice uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 30. svibnja 1994. – 30. svibnja 2019., izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 37/1994., 44/1994. i 68/1994.), s osnovnim obilježjima utvrđenima u Odluci o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnoga kovanog novca od 25 kuna, »25. obljetnica uvođenja kune kao novčane jedinice Republike Hrvatske, 30. svibnja 1994. – 30. svibnja 2019.« (»Narodne novine«, br. 47/2019), pušta se u optjecaj 30. svibnja 2019.

2. Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 850/2019.

Zagreb, 22. svibnja 2019.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.