Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

NN 54/2019 (29.5.2019.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1038

Na temelju članka 17. stavka 1. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. 82/13, 148/13 i 115/18) potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar poljoprivrede donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O MJERAMA ZAŠTITE ŽIVOTINJA OD ZARAZNIH I NAMETNIČKIH BOLESTI I NJIHOVOM FINANCIRANJU U 2019. GODINI

I.

U Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2019. godini (»Narodne novine«, br. 5/19, 26/19) u Dijelu II., članku 4.

– stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Cijepljenje životinja iz stavka 1. ovog članka mora biti provedeno:

a) na području županija Bjelovarsko-bilogorske, Brodsko-posavske, Dubrovačko-neretvanske, Karlovačke, Koprivničko-križevačke, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske i Zadarske najkasnije do 21. lipnja 2019. godine.

b) na području županija Istarske, Krapinsko-zagorske, Ličko-senjske, Međimurske, Primorsko-goranske, Varaždinske i Zagrebačke te Grada Zagreba najkasnije do 30. rujna 2019. godine.«

– stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Nakon isteka rokova navedenih u stavku (2) ovoga članka cijepljenje se provodi na zahtjev posjednika.«

II.

Dio V., Bolesti kopitara mijenja se i glasi:

»Članak 14.

(1) U svrhu ranog otkrivanja te praćenja prevalencije određenih bolesti kopitara određuje se provedba Programa nadziranja, praćenja prevalencije i proširenosti IAK, leptospiroze i groznice Zapadnog Nila (klasa: 322-02/18-01/66).

(2) Troškovi provedbe mjera iz ovoga članka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna«

Infekciozna anemija kopitara (IAK)

Članak 15.

(1) U slučaju nalaza kliničkih znakova i uginuća kopitara koji upućuju na IAK obavezno je isključivanje iste.

(2) Svi radni konji koji se koriste na šumskim radilištima, moraju biti negativni na IAK te u tu svrhu pretraženi na IAK na sljedeći način:

a) 30 dana prije početka rada

b) najviše 7 dana nakon povratka na gospodarstvo podrijetla.

(3) Troškovi provedbe mjera iz ovoga članka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.

Groznica zapadnog Nila

Članak 16.

(1) U slučaju nalaza kliničkih znakova i uginuća kopitara obavezno je isključivanje infekcije virusom groznice zapadnog Nila.

(2) Troškovi provođenja mjera iz ovoga članka podmiruju se iz državnog proračuna.

Leptospiroza

Članak 17.

(1) U slučaju nalaza kliničkih znakova ili pobačaja koji upućuju na leptospirozu obavezno je isključivanje iste.

(2) Troškovi provedbe mjera iz ovoga članka podmiruju se iz sredstava državnog proračuna.«

III.

U dijelu VI., članku 17. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Troškovi provođenja mjera iz stavka 1. i 5. ovog članka podmiruju se iz državnog proračuna.«

IV.

U dijelu VII., članku 21. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Radi ranog otkrivanja dokaza prisutnosti virusa influence ptica u peradi određuje se provedba Programa nadziranja influence ptica u peradi u 2019. godini (klasa: 322-02/18-01/73).«

V.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dane objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/19-01/220
Urbroj: 525-10/0246-19-1
Zagreb, 21. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.