Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

NN 54/2019 (29.5.2019.), Obavijest o podnesenom Zahtjevu za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1039

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »ZAGORSKI ŠTRUKLI«/»ZAGORSKI ŠTRUKLJI« ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) je 10. kolovoza 2018. godine zaprimilo Zahtjev za zaštitu naziva »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji« – zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla od podnositelja zahtjeva Udruge za zaštitu, očuvanje i promociju tradicionalnih zagorskih proizvoda »Tradicija Zagorja«, Magistratska 1, 49000 Krapina.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od dana objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Zagorski štrukli«/»Zagorski štruklji«.

5. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/18-01/20

Urbroj: 525-09/1341-19-5

Zagreb, 21. svibnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.