Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede

NN 55/2019 (31.5.2019.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1048

Na temelju članka 8. i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 68. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. svibnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O IZMJENAMA UVJETA KREDITA ODOBRENIH OD STRANE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE

I.

U Odluci o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 105/04, 98/05, 108/10 i 79/15), u točki I. iza riječi: »županije« dodaju se riječi: »i kredite iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i županija.«.

II.

U točki IV. riječi: »do 31. prosinca 2002. godine« brišu se.

III.

U točki VII. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Odobrava se otpis duga po kreditu u cijelosti za 115 korisnika kredita s Popisa IV., koji se nalazi u Prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio, u iznosu od 31.909.709,26 kuna, od čega se iznos od 13.696.961,35 kuna odnosi na glavnicu, iznos od 1.562.166,07 kuna na redovnu kamatu, iznos od 16.603.991,22 kuna na zateznu kamatu, te iznos od 46.590,61 kuna na druge troškove i naknade po kreditu, a kod kojih je ispunjen najmanje jedan od uvjeta iz stavka 3. ove točke.«.

IV.

Postupci započeti prema uvjetima iz Odluke o izmjenama uvjeta kredita odobrenih od strane Ministarstva poljoprivrede (»Narodne novine«, br. 105/04, 98/05, 108/10 i 79/15) završit će se sukladno ovoj Odluci.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/190

Urbroj: 50301-25/06-19-2

Zagreb, 30. svibnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG

Popis IV. Otpis duga korisnicima kredita u cijelosti

Redni BrojPartijaKorisnikOIBProgramDospjela glavnicaRedovna kamataZatezna kamataTroškoviUkupnoUvjet
1234567891011
15810004923MIKOLAŠ ZDENKA89314658150MP 22 – Razvitak i obnova14.098,954.532,1223.050,510,0041.681,58C
25810003931NOTA MIRKO57446638990MP 22 – Razvitak i obnova31.397,672.234,0861.677,631.190,7096.500,08D
35810093958SETOVIA d.o.o. ZA PROIZVOD. TRGOVINU I USLUGE14581785273MP 22 – Razvitak i obnova595.092,2976.206,4271.803,620,00743.102,33C
45810006206TUŠEK DAVOR61278680382MP 22 – Razvitak i obnova27.185,411.814,9850.956,650,0079.957,04C
55810007827RADIĆ DARKO31550004008MP 22 – Razvitak i obnova39.824,503.650,0487.167,991.698,20132.340,73C
65810008077VINCEK IVICA46824367904MP 22 – Razvitak i obnova27.690,793.948,3649.387,630,0081.026,78C
75810008565SEVER IVAN97479171122MP 22 – Razvitak i obnova43.437,086.352,7168.575,520,00118.365,31D
85810012582JANDREČIĆ JASENKA68301627949MP 22 – Razvitak i obnova56.937,344.832,28111.404,220,00173.173,84D
95810013842VUJNOVIĆ ANDRIJA93375638995MP 22 – Razvitak i obnova18.782,812.865,9813.295,860,0034.944,65C
105810017680ZDRAVČEVIĆ ZDENKO58033436728MP 22 – Razvitak i obnova34.509,403.509,5971.862,780,00109.881,77D
115810014690SELJAN ĐURĐICA04099568738MP 22 – Razvitak i obnova15.725,771.058,2733.617,480,0050.401,52C
125810013983MESAROV VLADO17698828540MP 22 – Razvitak i obnova34.590,62915,4670.251,630,00105.757,71D
135810013804SLAVUJEVIĆ GAVRO60606749486MP 22 – Razvitak i obnova39.075,951.476,2576.677,001.577,50118.806,70C
145810014281KUKOLJA VJEKOSLAV14916069030MP 22 – Razvitak i obnova45.285,9811.505,4250.471,910,00107.263,31C
155810023052IŽAK IVAN01888403622MP 22 – Razvitak i obnova26.860,392.850,1554.681,951.409,6485.802,13C
165810021456pok. SRBLJANOVIĆ JOSIP32029873285MP 22 – Razvitak i obnova19.400,002.217,0138.357,061.064,7561.038,82C
175810082581FIJAČKO DRAŽEN90939940466MP 22 – Razvitak i obnova32.789,102.928,0651.788,891.280,0088.786,05C
185810086312HABUZIN JOVO67792527691MP 22 – Razvitak i obnova57.062,855.298,0188.675,610,00151.036,47D
195810085540REMUŠ MILAN44942363989MP 22 – Razvitak i obnova26.821,643.381,7143.145,51922,5074.271,36C
205810068055NOVAK DEJAN33416442072MP 22 – Razvitak i obnova776,48913,644.723,050,006.413,17C
215810024116ŽIVODER ANKICA33784854113MP 22 – Razvitak i obnova15.000,001.520,5425.164,020,0041.684,56C
225810068440LUKAČIĆ ZDRAVKO22159145418MP 22 – Razvitak i obnova25.000,002.537,8642.307,20972,5070.817,56C
235810051756JELIĆ VESNA33418341688MP 22 – Razvitak i obnova81.914,744.353,87117.448,280,00203.716,89D
245810052061MIKOLAŠ BLAGICA19300078788MP 22 – Razvitak i obnova62.210,296.264,4193.791,090,00162.265,79D
255810077840PLIVALIĆ ROZALIJA50575148976MP 22 – Razvitak i obnova61.757,693.282,5188.546,960,00153.587,16C
265810066284ZDRAVČEVIĆ MARIJA19515280605MP 22 – Razvitak i obnova83.951,107.496,82126.912,630,00218.360,55D
275810094919ŽIVODER ANKICA33784854113MP 22 – Razvitak i obnova15.000,001.528,5122.907,220,0039.435,73C
285810095860MALJKOVIĆ JOVAN41837705074MP 22 – Razvitak i obnova37.500,003.826,8656.748,860,0098.075,72C
295810097071LATIĆ FERID83002380375MP 22 – Razvitak i obnova13.012,951.408,5421.607,460,0036.028,95C
305810098788ŠOSTARIC VLADO92180258969MP 22 – Razvitak i obnova16.500,001.773,9824.279,570,0042.553,55C
315810098537VUJNOVIĆ ANDRIJA93375638995MP 22 – Razvitak i obnova14.152,364.493,7622.183,030,0040.829,15C
325810065577MIKIČIĆ JOSIP96894065136MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR37.981,780,0061.769,291.996,76101.747,83C
335810089948pok. MILOŠ ĐURO46022407645MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR160.216,9122.820,55311.011,640,00494.049,10D
345810026327JAMBREŠIĆ ŠTEFANIJA65859369463MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR64.617,2311.133,8785.994,790,00161.745,89C
355810027371pok. TOMEC ZVONIMIR-MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR61.136,379.712,5141.547,830,00112.396,71C
365810026169pok. MARKOVINA JAKOV90867233572MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR15.301,13459,0430.830,420,0046.590,59C
375810088396PRERADOVIĆ NIKOLA40794287568MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR344.516,4774.295,97123.303,042.487,76544.603,24C
385810071035FURMEK MARIO48809797722MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR73.080,0035.125,43157.763,810,00265.969,24C
395810045016ŠOŠA DRAGAN02449110861MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR524.890,5260.238,80986.972,380,001.572.101,70D
405810028538MAJIĆ TOMO69803742074MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR172.944,6724.964,38379.903,590,00577.812,64D
415810092791SIM-KOMERC d.o.o. ZA POLJ. PROIZV. I TRGOVINU56386050356MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR0,000,001.630.883,030,001.630.883,03C
425810091125pok. HADŽIM KREŠO36182408382MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR156.390,8113.951,8930.076,300,00200.419,00C
435810091101ZAGORŠĆAK IZIDOR20687386022MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR164.892,7527.138,30315.445,440,00507.476,49D
445810034883PLEŠA JOSIP55214524345MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR359.069,26102.357,071.053.050,540,001.514.476,87D
455810033877ZEBEC MIRKO84295865765MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede HBOR6.356,590,003.889,541.235,6811.481,81D
465810093408HUDOROVIĆ NENAD43662827009MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta76.495,9612.557,8518.631,990,00107.685,80C
475810071561BOGDAN TIHOMIR17021608289MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta198.490,0515.648,8411.949,890,00226.088,78D
485810091527BORIK d.d.-MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta – 118309.787,929.293,642.340,290,00321.421,85A
495810091565KOOPERACIJA d.d. – VIROVITICA-MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta -125132.226,736.420,901.143,310,00139.790,94A
505810092894BANEKS-AGROKRBAVA d.o.o. ZA TRG. UGOST. I PR.-MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta – 200357.627,0335.326,9631.003,890,00423.957,88A
515810093783BANEKS-AGROKRBAVA d.o.o. U LIKVIDACIJI-MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta -302317.776,5440.737,0966.467,580,00424.981,21A
525810082684pok. KUNIĆ MARIJAN--MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta74.153,875.513,103.639,400,0083.306,37C
535810087627MERINO d.o.o. ZA POLJOPRIVR.PROIZVODNJU68475418312MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta316.554,4742.732,97183.610,350,00542.897,79A
545810093477BROĐANAC-COMMERCE d.o.o. ZA UGOST. I TRGOV.42587477447MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta208.715,4021.908,7080.664,920,00311.289,02C
555810040028JAMBREŠIĆ ŠTEFANIJA65859369463MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta169.015,0730.375,5329.255,8518,75228.665,20D
565810040963KOPORČIĆ BERISLAV32735779974MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta253.293,310,00228.758,390,00482.051,70D
575810040303MAGDIĆ JURAJ69161905634MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta23.216,724.399,0347.657,611.083,2076.356,56C
585810050207LEŠNJAKOVIĆ GORAN38550699270MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta11.654,751.912,5713.296,390,0026.863,71C
595810050661DESANČIĆ JADRANKA68788129688MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta32.087,145.093,4728.723,470,0065.904,08C
605810051622ĐUROKOVIĆ MARIJA18501606493MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta25.769,957.476,6735.769,960,0069.016,58C
615810052463VUJNOVIĆ ANDRIJA93375638995MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta20.940,503.314,1415.426,860,0039.681,50C
625810067207BAKOVIĆ MIRKO40427255515MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje4.911,506.709,65237.675,820,00249.296,97C
635810067087GORIČANEC STJEPAN17555142491MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje17.201,550,0034.657,38900,0052.758,93C
645810083418MALEKOVIĆ BARBARA99457393135MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje13.111,240,0034.873,581.200,0049.184,82C
655810085447ANTONI RATKO04244389735MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje111.677,984.544,1228.924,780,00145.146,88C
665810090315SUDAŠ DARKO16721668109MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje6.146,00329,246.136,450,0012.611,69C
675810070878pok. FUDERER DRAGO-MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje77.306,134.973,2017.953,191.386,76101.619,28C
685810071750ANTONI RATKO04244389735MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje145.641,275.744,4535.287,340,00186.673,06C
695810067032MATAS ANTE36793231639MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje42.225,441.385,1191.722,561.885,00137.218,11C
705810074128JASINJE d.d. ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU12006668158MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje1.387.487,92129.813,011.004.429,360,002.521.730,29A
715810095107KLARIKO VOĆE d.o.o.28038473185MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje837.590,830,002.136.922,240,002.974.513,07A
725810072663POLJOPRIVREDNA ZADRUGA ILAGRO89206328367MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede481.842,2888.727,07714.292,970,001.284.862,32A
735810048044KUJUNDŽIĆ ANTE13012271484MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede64.959,610,00111.749,8414.068,51190.777,96C
745810049421BUBIĆ VELJKO36381776740MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede65.175,280,00110.763,630,00175.938,91C
755810053486MILAK ZORAN40212300826MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede23.981,870,0024.462,500,0048.444,37C
765810054447JURKOVIĆ JULIJANA36089354636MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede34.000,580,0074.870,520,00108.871,10D
775810060022KUJUNDŽIĆ ANTE13012271484MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede19.476,980,0037.994,920,0057.471,90C
785810062549BOROJEVIĆ LJUBOMIR35973433547MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede51.148,940,00100.413,290,00151.562,23D
795810064705RAST MILAN28277996517MP 10 – Svjetska banke – obnova – poljoprivrede27.213,690,0056.908,640,0084.122,33D
805810088293BENAK ZDENKO92700598029MP-Torpedo77.560,5013.785,36124.341,600,00215.687,46D
815810089467BOŠNJAK MATO89308251313MP-Torpedo101.461,9913.883,13166.214,960,00281.560,09C
825810084163BRAJEVIĆ TONČI92524629287MP-Torpedo108.941,5813.860,47178.515,330,00301.317,38C
835810087940GORETA SLAVKO00135065271MP-Torpedo109.031,7313.884,93173.464,500,00296.381,16C
845810088585pok. KAMBER VLADO37144675197MP-Torpedo36.266,074.684,977.585,810,0048.536,86C
855810051299BIONDIĆ ANTUN42835024444MF ŽUBA BLB145.051,227.498,03171.488,14662,22324.699,62C
865810071028AGRO TIN d.o.o. ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU90696752188MF ŽUBA Hypo326.600,7659.586,41515.186,85662,22902.036,23C
875810056957DRAŠKOVIĆ BRANKO99555619333MF ŽUBA Hypo43.286,616.252,2865.833,94668,16116.040,99C
885301147338PAVIČIĆ DRAGUTIN3666640172MP HPB HBOR17.500,000,0083.542,682.230,00103.272,68C
895301161042DRAŠKOVIĆ BRANKO99555619333MP HPB HBOR7.500,000,0028.054,700,0035.554,70C
905810088310KNEŽEVIĆ SVETIN52786798428MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje83.745,140,00218.248,550,00301.993,69C
915810088499NEMET FRANJO13265250465MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje73.285,652.890,5830.843,425.989,80113.009,45C
925810091448TOMEKOVIĆ DRAGO81195298966MP 27 – razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje216.776,0212.034,1748.860,430,00277.670,62C
935810089931TOMEKOVIĆ DRAGO81195298966MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede492.235,900,000,000,00492.235,90C
945810093563BLAŽEVIĆ IVICA87693031163MP 11 – Fond za razvitak poljoprivrede448.191,85199.130,82592.746,700,001.240.069,37C
955810039297KNEKLIN ZLATKO60137712093MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta63.555,320,0067.352,440,00130.907,76C
965810092698ŠUMA AGRO PROJEKT d.o.o.58951778304MP 21 – sredstva naknade za prenamjenu zemljišta317.326,5210.538,911.064,730,00328.930,16C
UKUPNO12.361.960,011.406.143,3815.107.634,4046.590,6128.922.328,41
Udružena sredstva sa županijamaOtpis udio Ministarstva poljoprivrede
Redni brojPartijaKorisnikOIBUdružena sredstva MP i županijaDospjela glavnicaRedovna kamataZatezna kamataTroškoviUkupnoUvjet
97170-81221-111Seka Nekić82684599415Zadarska80.990,590,0092.962,910,00173.953,50D
9836090000271, 64/2002-ZŽ, 13.03.2002.Ivica Borošić64637887488Zagrebačka59.974,3411.845,6173.461,590,00145.281,53D
9936090000831, 22/2002-ZŽ, 14.02.2002.Janko Režek21324457725Zagrebačka26.663,075.266,2632.229,730,0064.159,06D
10036090001102, 115/2002-ZŽ, 25.07.2002.Ivan Riđanec37475111263Zagrebačka62.730,475.320,5698.427,840,00166.478,87D
10136090000025, 13/2002-ZŽ, 12.02.2002.Vlado Šturlić14062433786Zagrebačka29.010,087.370,3523.630,570,0060.010,99D
10236090001323, 26/2002-ZŽ, 14.02.2002.Vlado Kolić14483137174Zagrebačka18.709,1991,0927.410,490,0046.210,77D
10357090000065, 6/2003-ZŽ, 27.03.2003.Ivica Cvitkušić79396485742Zagrebačka55.988,552.995,5878.758,080,00137.742,21D
10428/2002-VPŽpok. Josip Beneta49949265836Virovitičko-podravska24.414,86246,9212.180,410,0036.842,20D
10582/2002-VPŽBranislav Miladinović33055236961Virovitičko-podravska26.074,704.814,1920.168,660,0051.057,56D
10695/2002-VPŽpok. Andrija Mesić84934487390Virovitičko-podravska64.076,455.136,6178.577,890,00147.790,95D
107111/2002-VPŽPavle Čakmak56545543425Virovitičko-podravska83.698,755.295,74141.004,970,00229.999,46D
108121/2003-VPŽMirko Turniški09909783955Virovitičko-podravska141.680,3027.983,48155.575,860,00325.239,65D
109116/2003-VPŽMarijan Lincmajer67499501218Virovitičko-podravska87.850,4717.351,4794.676,960,00199.878,89D
11012/2002 VPŽDubravko Ognjanović02171299881Virovitičko-podravska25.671,002.292,4145.192,910,0073.156,33D
1115440003-289-72103050Zvonko Bobovec12994014824Koprivničko-križevačka101.708,7019.847,3573.373,220,00194.929,27D
1125440003-289-72103882Josip Uremović25736191619Koprivničko-križevačka100.724,1011.511,63130.656,000,00242.891,73D
113999-0998-9990002939Zvjezdana Barberić98907282966Koprivničko-križevačka9.047,90561,136.635,340,0016.244,37D
114999-0998-9990002906Davor Tušek61278680382Koprivničko-križevačka51.322,402.939,5437.778,520,0092.040,46D
115022/02 PGŽAnton Kružić46883906218Primorsko-goranska284.665,4125.152,78273.654,870,00583.473,06C
UKUPNO: udio MP1.335.001,34156.022,691.496.356,820,002.987.380,85
# 115Prema stanju u poslovnim knjigama 30. 9. 2018.SVEUKUPNO13.696.961,351.562.166,0716.603.991,2246.590,6131.909.709,26