Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

NN 56/2019 (5.6.2019.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

1073

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je tiskarska pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 103 od 23. studenog 2018. godine te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINIMA I UVJETIMA ODLAGANJA OTPADA, KATEGORIJAMA I UVJETIMA RADA ZA ODLAGALIŠTA OTPADA

U Prilogu IV, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (u daljnjem tekstu Pravilnik) u podtočki 3.11. zamjenjuje se tablica koja ispravno glasi:

»

Aktivno
korištenje
Naknadno održavanje nakon zatvaranja (2)
2.1. Količina procjedne vodemjesečno (1) (3)svakih šest mjeseci
2.2. Sastav procjedne vode (2)kvartalno (3)svakih šest mjeseci
2.3. Količina i sastav površinske vode (7)kvartalno (3)svakih šest mjeseci
2.4. Potencijalne emisije odlagališnog plina i atmosferski tlak (4) (CH4, CO2, O2, H2S, H2, itd.)mjesečno (1) (5)svakih šest mjeseci (6)

(1) Učestalost uzorkovanja može se prilagoditi obliku odlaganja otpada (u humcima, zakopano itd). Oblik mora biti naveden u dozvoli.

(2) Parametri za mjerenje i tvari za analiziranje variraju u skladu sa sastavom odloženog otpada. Oni moraju biti utvrđeni u dozvoli i odražavati svojstva procjeđivanja otpada.

(3) Ako procjena podataka pokaže da su dulji intervali jednako učinkoviti, oni se mogu usvojiti. Za procjedne vode provodljivost se mora obavezno mjeriti najmanje jednom godišnje.

(4) Ova se mjerenja uglavnom odnose na sadržaj organskog materijala u otpadu.

(5) CH4, CO2, O2 mjeriti redovno, druge odlagališne plinove kako se zahtijeva u skladu sa sastavom odloženog otpada, ali pazeći da odražavaju svojstvo procjeđivanja.

(6) Učinkovitost sustava za skupljanje odlagališnog plina mora se redovito provjeravati.

(7) Na temelju značajki odlagališta nadležno tijelo smije odrediti da se ta mjerenja ne zahtijevaju i u skladu s tim podnosi izviješće kako je utvrđeno člankom 22. ovoga Pravilnika 2.1. i 2.2. se primjenjuju samo kada se provodi sakupljanje procjednih voda


«

Klasa: 351-01/18-04/03

Urbroj: 517-03-2-2-19-29

Zagreb, 21. svibnja 2019.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.