Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

NN 57/2019 (7.6.2019.), Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1078

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), a u vezi s člankom 9. stavkom 2. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

I.

Daje se suglasnost na Statut Hrvatske matice iseljenika, koji je Upravno vijeće Hrvatske matice iseljenika donijelo na sjednici održanoj 2. svibnja 2019. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/199

Urbroj: 50301-23/21-19-2

Zagreb, 6. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.