Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

NN 58/2019 (12.6.2019.), Odluka o zatvaranju za promet postojećih željezničko-cestovnih prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1117

Na temelju članka 82. stavka 6. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆIH ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA

I.

Ukidaju se postojeći željezničko-cestovni prijelazi:

– na križanju željezničke pruge M201 (Gyekenyes) Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo u km 465+449 i nerazvrstane ceste u općini Gradec,

– na križanju željezničke pruge M201 (Gyekenyes) Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo u km 467+164 i nerazvrstane ceste u općini Gradec i

– na križanju željezničke pruge M201 (Gyekenyes) Državna granica – Botovo – Koprivnica – Dugo Selo u km 472+580 i nerazvrstane ceste u općini Gradec.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-04/19-01/05
Urbroj: 387-03-01-19-04
Zagreb, 31. svibnja 2019.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.