Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

NN 59/2019 (14.6.2019.), Uredba o dopuni Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1123

Na temelju članka 6. stavka 2. i članka 7. stavka 1. Zakona o plaćama u javnim službama (»Narodne novine«, br. 27/01 i 39/09), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. lipnja 2019. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U JAVNIM SLUŽBAMA

Članak 1.

U Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (»Narodne novine«, br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 – ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 – ispravak, 74/17, 122/17, 9/18 i 57/18), u članku 7. podstavku b) Radna mjesta I. vrste, iza točke 15. dodaju se točke 16., 17. i 18. koje glase:

»16. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – savjetnik 1,676

17. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju – mentor 1,532

18. učitelj – stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila, učitelj, nastavnik, stručni suradnik u školi/ustanovi u kojoj se izvode samo programi za djecu s teškoćama u razvoju 1,400«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/39
Urbroj: 50301-27/12-19-2
Zagreb, 13. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.