Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 59/2019 (14.6.2019.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

1141

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 13. lipnja 2019. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2019., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,66490,3911
Srednji napon
0,64630,3802
Niski naponPlavi0,6305

Bijeli
0,72400,4259
Crveni
0,63150,3715
Žuti
(javna rasvjeta)
0,4935


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju
[kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,75530,4443
Srednji napon
0,73420,4319
Niski naponPlavi0,7163

Bijeli
0,82240,4838
Crveni
0,71740,4220
Žuti
(javna rasvjeta)
0,5606


II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. srpnja 2019.

Klasa: 310-03/19-28/8

Urbroj: 371-06-19-3

Zagreb, 13. lipnja 2019.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.