Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

NN 60/2019 (19.6.2019.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019.

Vlada Republike Hrvatske

1146

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 74. Zakona o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11, 74/13, 69/17 i 46/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. lipnja 2019. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019.

I.

U Odluci o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. (»Narodne novine«, broj 116/18), u točki I. broj: »65.100« zamjenjuje se brojem: »68.100«.

II.

U točki III. broj: »41.810« zamjenjuje se brojem: »43.010«.

U podtočki 1. GRADITELJSTVO broj: »17.800« zamjenjuje se brojem: »18.800«.

U podtočki 3. TURIZAM I UGOSTITELJSTVO broj: »10.611« zamjenjuje se brojem: »10.811«.

III.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Uvažavajući stanje na tržištu rada, utvrđuje se godišnja kvota dozvola za sezonski rad koja iznosi 8.340 dozvola od kojih za sezonski rad u turizmu i ugostiteljstvu 6.800, a u poljoprivredi i šumarstvu 1.540 dozvola.«.

IV.

Iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:

»VI.a

Ovom Odlukom istodobno se ovlašćuje ministar nadležan za rad da odlukom poveća i preraspodijeli utvrđenu kvotu dozvola iz točaka III. i IV. ove Odluke u djelatnostima Turizam i ugostiteljstvo za najviše do 1.000 dozvola te Graditeljstvo za najviše do 1.000 dozvola, pod uvjetom da u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje nema raspoloživih radnika traženih zanimanjima.«.

V.

Pregled potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019., mijenja se u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo te Graditeljstvo prema Pregledu potreba za zapošljavanje stranaca po djelatnostima i zanimanjima za 2019. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-04/249
Urbroj: 50301-25/05-19-1
Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PREGLED POTREBA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA PO DJELATNOSTIMA I ZANIMANJIMA ZA 2019. GODINU

DjelatnostNaziv zanimanjaUkupno
GraditeljstvoTesar3.100
Zidar3.000
Armirač1.300
Betonirac800
Rukovatelj građevinskim strojevima400
Elektroinstalater550
Elektromonter300
Krovopokrivač400
Soboslikar/ličilac550
Keramičar650
Zavarivač700
Vodoinstalater300
Fasader750
Geobušač50
Izolater400
Vozač200
Asfalter100
Mehaničar50
Stolar300
Klesar50
Podopolagač50
Pomoćni građevinski radnik1.450
Građevinski radnik1.350
Monter2.000
Ukupno:18.800
Turizam i ugostiteljstvoTuristički animator150
Maser posebnih vrsti masaža200
Kuhar internacionalne kuhinje40
Kuhar930
Turistički zastupnik50
Instruktor ronjenja20
Pomoćni radnik u turizmu7.510
Konobar1.410
Recepcionar120
Pekar190
Slastičar80
Spasilac60
Vozač turističkog vlakića10
Yoga terapeut1
Liječnik tradicionalne kineske medicine10
Brijač10
Spa terapeut20
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu6.800
Ukupno:17.611