Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.

NN 60/2019 (19.6.2019.), Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019.

Državni zavod za statistiku

1152

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U SVIBNJU 2019.

Indeks potrošačkih cijena u svibnju 2019. u odnosu na travanj 2019. iznosi 100,6.

Klasa: 957-04/19-01/1
Urbroj: 555-09-05-19-12
Zagreb, 14. lipnja 2019.

Ravnateljica
Lidija Brković, v. r.