Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o prestanku mirovanja zastupničkog mandata zastupnice i prestanku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnice u Hrvatskom saboru

HRVATSKI SABOR

1159

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 14. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00., 53/03., 44/06., 19/07., 20/09., 145/10., 24/11., 93/11., 19/15., 66/15. i 104/15.) Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENIKA ZASTUPNICE U HRVATSKOM SABORU

Dana 18. lipnja 2019. prestaje mirovanje zastupničkog mandata zastupnici VLADIMIRI PALFI SINČIĆ.

Zastupničku dužnost zamjenika zastupnice prestaje obnašati
dr. sc. BRANIMIR BUNJAC dana 18. lipnja 2019.

Klasa: 021-14/19-01/06

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.