Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1160

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 61. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA USTAV, POSLOVNIK I POLITIČKI SUSTAV HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora dr. sc. TOMISLAV SOKOL.

II.

Za članicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora bira se BRANKA JURIČEV-MARTINČEV.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/16

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v.r.