Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1161

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 63. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora dr. sc. TOMISLAV SOKOL.

II.

Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se MATO ČIČAK.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/15

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.