Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1162

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 82. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA PRAVOSUĐE HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora
dr. sc. TOMISLAV SOKOL.

II.

Za članicu Odbora za pravosuđe Hrvatskoga sabora bira se
LJUBICA LUKAČIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/17

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.