Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1163

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU ČLANA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora dr. sc. TOMISLAV SOKOL.

II.

Za člana Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se IVAN ŠIPIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/18

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.