Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju članice i izboru člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

1164

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 80. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I PRAVA NACIONALNIH MANJINA HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora LJUBICA LUKAČIĆ.

II.

Za člana Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora bira se ANTE BABIĆ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-03/19

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.