Odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

HRVATSKI SABOR

1165

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 9. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 16/19.) Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

I.

Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se:

– mr. sc. KREŠIMIR DRAGIĆ, član iz Ministarstva financija

– NATAŠA VEŠLIGAJ, članica iz Ministarstva financija

– SANJA KRNIĆ BASTAĆ, članica iz Ministarstva poljoprivrede

– mr. sc. PAVO ŠAŠLIN, član iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

– MIRO MACAN, član iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– mr. sc. JASNA DIVIĆ, članica iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– KREŠIMIR FRANČIĆ, član iz osiguravajućeg društva.

II.

Predsjednik i članovi Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda iz reda zastupnika Hrvatskoga sabora imenovani Odlukom o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 105/16.) i Odlukom o razrješenju predsjednika i člana i imenovanju predsjednika i člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 65/17.) navedene dužnosti nastavljaju obnašati do prestanka zastupničkog mandata.

III.

Članovima Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenovanima na prijedlog ministarstva financija, ministarstva poljoprivrede, Hrvatske gospodarske komore i osiguravajućeg društva Odlukom o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 105/16.) i Odlukom o razrješenju i imenovanju članice Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, br. 16/18.) mandat prestaje danom donošenja ove Odluke.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-06/04

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.