Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

NN 61/2019 (21.6.2019.), Odluka o razrješenju člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije

HRVATSKI SABOR

1167

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 96/01.) Hrvatski sabor na sjednici 14. lipnja 2019. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE IZVJEŠTAJNE NOVINSKE AGENCIJE

Razrješuje se VLADIMIR LULIĆ, imenovan iz reda stručnjaka za medije, dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije, s danom 20. ožujka 2019., radi isteka mandata.

Klasa: 021-13/19-07/14

Zagreb, 14. lipnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.