Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini

NN 61/2019 (21.6.2019.), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini

Ministarstvo financija

1176

Na temelju članka 24. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (»Narodne novine«, broj 113/18), ministar financija donosi

NAREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O NAČINU UPLAĆIVANJA PRIHODA PRORAČUNA, OBVEZNIH DOPRINOSA TE PRIHODA ZA FINANCIRANJE DRUGIH JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

I.

U Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2019. godini (»Narodne novine«, broj 12/19), u glavi II. VLASTITI PRIHODI PRORAČUNA, u točki 1. PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA, u podtočki 1.1. Opći prihodi i primici te namjenski prihodi, u podtočki 1.1.7. Ostali prihodi Državnog proračuna, iza podtočke 1.1.7.1. Ostali prihodi za posebne namjene, dodaje se nova podtočka:

»1.1.7.2. Povrati sredstava iz ranijih godina

Vrsta prihodaPodvrsta prihodaNaziv
-7196019Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 31
-7196027Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 41
-7196035Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 43
-7196043Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 51
-7196051Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 52
-7196060Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 61
-7196078Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 71
-7196086Povrat sredstava iz ranijih godina, izvor 81


Dosadašnja podtočka 1.1.7.2. postaje podtočka 1.1.7.3.

U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.5. Pomoći, podtočki 1.5.1. Pomoći iz inozemstva, iza brojčane oznake vrste prihoda 7188 i podvrste prihoda 213 stavlja se zarez i dodaju brojčane oznake s podvrstama:

Vrsta prihodaPodvrsta prihodaNaziv
-7188221Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije i
-7188230Tekuće pomoći od institucija i tijela EU – ostale refundacije.


II.

U glavi III. ZAJEDNIČKI PRIHODI u točki 3. ZAJEDNIČKI PRIHOD DRŽAVNOGA, ŽUPANIJSKIH, GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA, u podtočki 3.4. Prihod od prodaje i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, iza GRAČIŠĆA dodaje se GRADAC a iza VELIKOG GRĐEVCA dodaje se VELIKO TROJSTVO.

IBANGrad/Općina
HR3910010051713464571GRADAC
HR5610010051748364574VELIKO TROJSTVO


III.

U glavi VII. OSTALI PRIHODI ZA JAVNE POTREBE, u točki 1. PRIHODI TURISTIČKIH ZAJEDNICA, u podtočki 1.1. Članarina turističkim zajednicama, iza BARBANA dodaje se BARILOVIĆ, iza BOLA dodaje se BOSILJEVO, iza FAŽANE – FASANA dodaje se FERDINANDOVAC, iza FUŽINA dodaje se GALOVAC, iza GAREŠNICE dodaje se GENERALSKI STOL, iza LIPOVLJANA dodaju se LIŠANE OSTROVIČKE, iza NIJEMACA dodaje se NETRETIĆ iza PODSTRANE dodaje se POLAČA, iza SPLITA dodaju se STANKOVCI, iza ŠIBENIKA, ZLARINA dodaje se ŠKABRNJA i iza ZAPREŠIĆA dodaje se ZEMUNIK DONJI.

IBANGrad/Općina
HR8010010051700727151BARILOVIĆ
HR6710010051703027158BOSILJEVO
HR8410010051711527156FERDINANDOVAC
HR7310010051757127151GALOVAC
HR9710010051712027151GENERALSKI STOL
HR1210010051723427151LIŠANE OSTROVIČKE
HR7310010051728127158NETRETIĆ
HR1710010051734427152POLAČA
HR8610010051741127155STANKOVCI
HR8310010051744527156ŠKABRNJA
HR7110010051752527156ZEMUNIK DONJIU istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza DRNIŠA briše se DRNJE.

IBANGrad/Općina
HR9310010051709627152DRNJE


U istoj glavi i istoj točki u podtočki 1.2. Boravišna pristojba, iza CESTICE dodaje se CETINGRAD i iza MARINE dodaje se MARTIJANEC.

IBANGrad/Općina
HR7510010051704904740CETINGRAD
HR6210010051708504741MARTIJANEC


U istoj glavi, istoj točki i istoj podtočki iza DRNIŠA briše se DRNJE.

IBANGrad/Općina
HR8210010051709604749DRNJE


IV.

U glavi VIII. ZAJEDNIČKE ODREDBE u točki 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, u podtočki 9.6., iza stavka drugog dodaje se stavak treći i glasi:

»Zahtjevi za povrat pogrešno i više uplaćenih prihoda te preknjiženje prihoda za brojčane oznake vrste prihoda 7013 i 6084, za uplate koje u pozivu na broj primatelja sadrže identifikator 20181, kao i za uplate na brojčanu oznaku vrste prihoda 6084 s podvrstom prihoda 019, dostavljaju se Poreznoj upravi.«

V.

Mijenja se Prilog 1 – POPIS RAČUNA PRORAČUNA i Prilog 3 – POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE (državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje).

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/19-01/12

Urbroj: 513-05-03-19-3

Zagreb, 7. lipnja 2019.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

POPIS RAČUNA PRORAČUNA

Naziv županije/grada/općineIBANOznaka grada/općineMjerodavna ispostava
Porezne uprave


I. ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zagrebu)

DUGO SELOHR5124020061810100008101DUGO SELO
SVETA
NEDJELJA (Samobor)
HR6324020061843600003436SAMOBOR


II. KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Krapini)

JESENJEHR2724020061855200008552KRAPINA


III. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
(sjedište u Sisku)

TOPUSKOHR9424000081845700009457GVOZD


V. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Varaždinu)

DONJA VOĆAHR1323900011808000000080IVANEC
KLENOVNIKHR5923400091818900002189IVANEC


XII. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Slavonskom Brodu)

SIKIREVCIHR8523900011857000000570SLAVONSKI BROD


XIII. ZADARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Zadru)

BENKOVACHR8023900011801700002017BENKOVAC
ŠKABRNJAHR8824020061844500004445ZADAR


XIV. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Osijeku)

ĐAKOVOHR8223600001810300000103ĐAKOVO
ERDUTHR9523600001811000009110OSIJEK


XV. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Šibeniku)

KNINHR8523900011819600001196KNIN


XVI. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Vukovaru)

VINKOVCIHR7423900011848700005487VINKOVCI


XVII. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Splitu)

PODGORAHR2223900011833900002339MAKARSKA
SEGETHR5824020061838200006382TROGIR
SUPETARHR3824020061842700002427SUPETAR


XVIII. ISTARSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Pazinu)

SVETVINČENATHR9524020061843500002435PULA – POLA


XIX. DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Dubrovniku)

SMOKVICAHR3524070001840200003402KORČULA
VELA LUKAHR4623400091847400000474KORČULA


XX. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
(sjedište u Čakovcu)

MEĐIMURSKA ŽUPANIJAHR7724070001800020004060


PRILOG 3

POPIS VRSTA PRIHODA I DOPUŠTENIH MODELA ZA VLASTITE PRIHODE
(državnog, županijskih i gradskih/općinskih proračuna i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje)

Brojčana oznaka vrste prihodaModel
HR23HR24HR26HR27HR28HR29HR62HR63HR64HR65HR68
A. Vlastiti prihodi Državnoga proračuna
6084


HR63HR64HR65
7196

HR62HR63HR64HR65HR68