Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina

NN 61/2019 (21.6.2019.), Obvezatne upute broj LN-II – o obrascima za postupak kandidiranja i primjeni obvezatnih uputa i obrazaca na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1180

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12 i 121/16, dalje: Zakon) Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) 19. lipnja 2019. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN-II

O OBRASCIMA ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA I PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA I OBRAZACA NA PRIJEVREMENIM IZBORIMA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PODRAVSKA MOSLAVINA

1. Postupak kandidiranja na prijevremenim izborima za općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Podravska Moslavina (dalje: prijevremeni izbori) koji će se održati 28. srpnja 2019. obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim uputama:

1.1. Obrasci za postupak kandidiranja su:

OLN-1 – Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata političke stranke/političkih stranaka za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,

OLN-2 – Prijedlog kandidata i zamjenika kandidata grupe birača za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,

OLN-3 – Obrazac za prikupljanje potpisa birača uz kandidaturu za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana,

OLN-4 – Očitovanje kandidata/zamjenika kandidata o prihvaćanju kandidature, te

OLN-5 – Podaci o posebnom računu za financiranje izborne promidžbe kandidata i zamjenika kandidata za općinskog načelnika/gradonačelnika/župana.

2. U pripremi i provedbi prijevremenih izbora primjenjivat će se:

2.1. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L I o obrascima za pripremu i provedbu izbora – imenovanje izbornih povjerenstava (»Narodne novine«, broj 14/17), i to:

OL-1 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednice/predsjednika/ potpredsjednice/potpredsjednika/članice/člana stalnog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,

OL-2 – Izjava o prihvaćanju dužnosti članice/člana proširenog sastava izbornog povjerenstva za provedbu lokalnih izbora,

OL-3 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava županijskog izbornog povjerenstva,

OL-4 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava županijskog izbornog povjerenstva,

OL-7 – Rješenje o imenovanju stalnog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva, te

OL-8 – Rješenje o imenovanju proširenog sastava općinskog/gradskog izbornog povjerenstva.

2.2. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj L-III o obrascima za pripremu i provedbu izbora (»Narodne novine«, broj 38/17), i to:

OL-9 – Izjava o prihvaćanju dužnosti predsjednika/potpredsjednika biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,

OL-10 – Izjava o prihvaćanju dužnosti člana biračkog odbora za provedbu lokalnih izbora,

OL-11 – Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području općine/grada, te

OL-13 – Rješenje o imenovanju biračkog odbora.

2.3. Obrasci propisani Obvezatnim uputama Državnog izbornog povjerenstva broj LN-III o obrascima za provedbu izbora za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike (»Narodne novine«, broj 43/17), i to:

OLN-6- Glasački listić za izbor općinskog načelnika,

OLN-10- Zapisnik o radu biračkog odbora za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika,

OLN-12- Zapisnik o radu općinskog/gradskog izbornog povjerenstva za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika, te

OLN-16 – Glasački listić za drugi krug glasovanja za izbor općinskog načelnika.

3. Na prijevremenim izborima primjenjivat će se sljedeće obvezatne upute:

3.1. Obvezatne upute broj LN-II – Postupak kandidiranja kandidata za općinske načelnike, gradonačelnike, župane te njihove zamjenike (»Narodne novine«, broj 38/17), osim u točki 4. stavak 2. i 3., koji se odnose na navođenje akademskih i stručnih naziva te akademskog stupnja kandidata u kandidaturi,

3.2. Obvezatne upute broj L-IV o pravima i dužnostima promatrača političkih stranaka, promatrača birača, promatrača nevladinih udruga i stranih promatrača na lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 38/17) osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača,

3.3. Obvezatne upute broj L-V o načinu glasovanja birača s tjelesnom manom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto (»Narodne novine«, broj 38/17) te

3.4. Obvezatne upute broj L-VI o načinu uređenja biračkog mjesta (»Narodne novine«, broj 38/17).

4. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 27. lipnja 2019.

5. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/19-01/32

Urbroj: 507-04/06-19-2

Zagreb, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
Đuro Sessa, v. r.

str. 3 do 5