Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Josipu (Mato) Petraču

NN 62/2019 (26.6.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske Josipu (Mato) Petraču

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1198

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske, za izniman doprinos u promicanju prava i položaja invalida rada i osoba s invaliditetom te dugogodišnji doprinos sportu i sportskoj rekreaciji osoba s invaliditetom, odlikuje se

JOSIP (Mato) PETRAČ.

Klasa: 060-03/19-13/07

Urbroj: 71-06-04/4-19-01

Zagreb, 30. travnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.