Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge

NN 63/2019 (28.6.2019.), Uredba o izmjeni Uredbe o Uredu za udruge

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1239

Na temelju članka 27. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lipnja 2019. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O UREDU ZA UDRUGE

Članak 1.

U Uredbi o Uredu za udruge (»Narodne novine«, broj 34/12), u članku 2. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi:

» – uključivanja udruga i ostalih organizacija civilnoga društva te građana u donošenje, provedbu i vrednovanje javnih politika;«.

Članak 2.

Okvirni broj državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda određen u tablici koja je sastavni dio Uredbe o Uredu za udruge, zamjenjuje se Okvirnim brojem državnih službenika potrebnih za obavljanje poslova iz djelokruga Ureda koji je određen u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/19-03/43

Urbroj: 50301-25/27-19-2

Zagreb, 27. lipnja 2019.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU ZA UDRUGE

Redni brojBroj državnih službenika
1.Ravnatelj Ureda1
2.Zamjenik ravnatelja Ureda1
3.Administrativni tajnik1
4.Odjel za strateško planiranje, programiranje i informiranje6
5.Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju7
6.Odjel za financijsko upravljanje i osiguranje kvalitete6
UKUPNO22