Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

NN 64/2019 (3.7.2019.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine

Ministarstvo poljoprivrede

1263

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE PROIZVOĐAČIMA RADI OBNOVE NARUŠENOG PROIZVODNOG POTENCIJALA U SEKTORU GOVEDARSTVA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE

Članak 1.

U Pravilniku o provedbi programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva za razdoblje od 2018. do 2020. godine, (»Narodne novine« broj 44/19), u članku 13. stavku 1. riječi: »15. svibnja 2019. godine« zamjenjuju se riječima: »1. listopada 2019. godine«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/19

Urbroj: 525-15/2-19-3

Zagreb, 12. lipnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. iur., v. r.