Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

NN 65/2019 (5.7.2019.), Izmjena Statuta Hrvatske komore dentalne medicine

Hrvatska komora dentalne medicine

1284

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o dentalnoj medicini (»Narodne novine« br. 121/03, 117/08 i 120/09) te članka 27. točke 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine (»Narodne novine« br. 18/18) Skupština Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora) na 7. redovnoj sjednici održanoj 10. i 11. svibnja 2019. godine, uz suglasnost ministra zdravstva donosi

IZMJENU STATUTA

Članak 1.

U članku 26. Statuta briše se stavak 2.

Stavak 3. i 4. istoga članka postaju stavak 2. i 3.

Članak 2.

Ova izmjena Statuta stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/06
Urbroj: 497-01/01-19-01
Poreč, 10. i 11. svibnja 2019.

Predsjednik Komore
mr. sc. Hrvoje Pezo, dr. med. dent., v. r.