Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom akademiku Davorinu (Martin) Rudolfu

NN 67/2019 (12.7.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Velereda kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom akademiku Davorinu (Martin) Rudolfu

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1317

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 9. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom, za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti i međunarodnom ugledu Republike Hrvatske te za izgradnju i razvitak odnosa Republike Hrvatske s drugim zemljama, odlikuje se

akademik DAVORIN (Martin) RUDOLF.

Klasa: 060-03/19-04/01
Urbroj: 71-06-04/4-19-01
Zagreb, 14. lipnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.