Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera Ivani (Franjo) Husar Mlinac i Mariji (Franjo) Husar Rimac

NN 67/2019 (12.7.2019.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog pletera Ivani (Franjo) Husar Mlinac i Mariji (Franjo) Husar Rimac

PREDSJEDNICA REPUBLIKE HRVATSKE

1333

Na temelju odredbe članka 98. stavka 1. podstavka 5. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10 i 05/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i odredbe članka 2., 3. i 21. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog pletera, za izniman doprinos razvoju glazbene umjetnosti i pedagoškom radu, odlikuju se

IVANA (Franjo) HUSAR MLINAC

MARIJA (Franjo) HUSAR RIMAC.

Klasa: 060-03/19-16/05
Urbroj: 71-06-04/4-19-01
Zagreb, 14. lipnja 2019.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.