Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo

NN 67/2019 (12.7.2019.), Odluka o povećanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

1353

Na temelju točke VI.a Odluke o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca za kalendarsku godinu 2019. (»Narodne novine«, broj 116/18 i 60/19), ministar rada i mirovinskoga sustava donosi

ODLUKU

O POVEĆANJU GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA ZA KALENDARSKU GODINU 2019. U DJELATNOSTI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

I.

Povećava se godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u Republici Hrvatskoj za kalendarsku godinu 2019. u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo za 500 dozvola.

Povećanje je izvršeno u odnosu na utvrđenu godišnju kvotu dozvola za novo zapošljavanje stranaca od 10.811 dozvola i za sezonski rad od 6.800 dozvola.

Godišnja kvota dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo iznosi ukupno za novo zapošljavanje 10.911 dozvola i za sezonski rad 7.200 dozvola.

II.

Pregled povećanja godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca u djelatnosti Turizam i ugostiteljstvo je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-01/18-01/112

Urbroj: 524-04-02-01/5-19-80

Zagreb, 3. srpnja 2019.

Ministar
mr. sc. Marko Pavić, v. r.

PREGLED POVEĆANJA GODIŠNJE KVOTE DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE STRANACA U DJELATNOSTI TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

DJELATNOSTNAZIV ZANIMANJAUkupno
Turizam i ugostiteljstvoTuristički animator5
Kuhar internacionalne kuhinje10
Kuhar25
Konobar50
Slastičar10
Sezonski rad do 6 mjeseci – Pomoćni radnik u turizmu400
Ukupno:500