Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

NN 68/2019 (17.7.2019.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1389

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 62 od 26. lipnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UNIVERZALNIM USLUGAMA U ELEKTRONIČKIM KOMUNIKACIJAMA

U članku 9. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o univerzalnim uslugama u elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 62/19), umjesto navođenja »članka 3. stavka 6.«, treba stajati »članka 4. stavka 6.«.

Klasa: 011-02/19-02/03

Urbroj: 376-05-4-19-6

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.