Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

NN 68/2019 (17.7.2019.), Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 1920 - 1980/2110 - 2170 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1391

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Planu dodjele za frekvencijski pojas 1920 – 1980/2110 – 2170 MHz, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 62 od 26. lipnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PLANA

DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS
1920 – 1980/2110 – 2170 MHz

U Planu dodjele za frekvencijski pojas 1920 – 1980/2110 – 2170 MHz (»Narodne novine« br. 62/19) u članku 1. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.«

Klasa: 011-02/19-02/07

Urbroj: 376-06-1-19-2

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.