Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

NN 68/2019 (17.7.2019.), Ispravak Plana dodjele za frekvencijski pojas 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

1393

Nakon izvršenog pregleda teksta utvrđena je pogreška u Planu dodjele za frekvencijski pojas 880 – 915/925 – 960 MHz i 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 62 od 26. lipnja 2019. godine, te se daje

ISPRAVAK PLANA

DODJELE ZA FREKVENCIJSKI POJAS 880 – 915/925 – 960 MHz i 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz

U Planu dodjele za frekvencijski pojas 880 – 915/925 – 960 MHz i 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz (»Narodne novine« br. 62/19), umjesto Tablice 1 koja glasi:

»Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaRasterŠirina kanalaNapomena
880 – 915/925 – 960Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz1, 3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz2, 3
1710 – 1785/1805 – 1880Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz3


1 – nije dopuštena uporaba nosioca frekvencije 882,4 MHz kod uzlazne veze i 927,4 MHz kod silazne veze;

2 – minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba LTE kanala iznosi 200 kHz;

3 – razmak između rubova GSM, UMTS i LTE kanala između dva operatora nije obavezan u nekoordiniranom načinu rada.«

treba stajati Tablica 1 koja glasi:

»Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaRasterŠirina kanalaNapomena
880 – 915/925 – 960Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz1, 3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz2, 3, 4
1710 – 1785/1805 – 1880Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz3, 4


1 – nije dopuštena uporaba nosioca frekvencije 882,4 MHz kod uzlazne veze i 927,4 MHz kod silazne veze;

2 – minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba LTE kanala iznosi 200 kHz, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a;

3 – razmak između rubova GSM, UMTS i LTE između dva operatora nije obavezan u nekoordiniranom načinu rada, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a, a GSM obuhvaća EC-GSM-IoT;

4 – Uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE ruba kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz.«

Klasa: 011-02/19-02/06

Urbroj: 376-06-1-19-2

Zagreb, 12. srpnja 2019.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.