Odluka o imenovanju članova povjerenstva za fiskalnu politiku

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o imenovanju članova povjerenstva za fiskalnu politiku

HRVATSKI SABOR

1410

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 14., a u vezi s člankom 17. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (»Narodne novine«, br. 111/18.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2019. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU

I.

Za članove Povjerenstva za fiskalnu politiku imenuju se:

– mr. Vesna Kasum, predstavnica Državnog ureda za reviziju

– dr. sc. Maruška Vizek, predstavnica Ekonomskog instituta Zagreb

– dr. sc. Vjekoslav Bratić, predstavnik Instituta za javne financije

– dr. sc. Maroje Lang, predstavnik Hrvatske narodne banke

– izv. prof. dr. sc. Domagoj Karačić (iz reda predstavnika ekonomskih fakulteta)

– doc. dr. sc. Zoran Šinković (iz reda predstavnika pravnih fakulteta).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 021-13/19-07/21

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.