Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o imenovanju predsjednice i članova Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj

HRVATSKI SABOR

1411

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 11. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 113/17.) Hrvatski sabor na sjednici 12. srpnja 2019. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST, VISOKO OBRAZOVANJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

I.

Za predsjednicu Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj imenuje se prof. dr. sc. MIRJANA POLIĆ BOBIĆ.

II.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda znanstvenih savjetnika u trajnom zvanju imenuju se:

– prof. dr. sc. VLASTA ILIŠIN

– prof. dr. sc. MLADEN ŠOLIĆ

– prof. dr. sc. LJILJANA KALITERNA LIPOVČAN.

III.

Za članove Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika redovitih profesora u trajnom zvanju imenuju se:

– prof. dr. sc. DAMIR MAGAŠ

– akademik IVICA KOSTOVIĆ

– prof. dr. sc. DAMIR AGIČIĆ

– prof. dr. sc. MIRJANA POLIĆ BOBIĆ.

IV.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika gospodarstva imenuje se prof. dr. sc. ZDRAVKO TOLUŠIĆ.

V.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj iz reda predstavnika poduzetništva imenuje se dr. sc. GOJKO OSTOJIĆ.

Za člana Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, kao predstavnik reprezentativnih sindikata u znanosti i visokom obrazovanju, imenuje se dr. sc. PETAR PERVAN.

VI.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/19-07/20

Zagreb, 12. srpnja 2019.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.