Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

NN 69/2019 (19.7.2019.), Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1433

Na temelju članka 14. stavka 4. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05, 25/09, 55/11 i 115/18) i članka 6. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19), ministar poljoprivrede donosi

ODLUKU

O ODREĐIVANJU DEMARKIRANIH PODRUČJA U KOJIMA SE PROVODE MJERE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE ZLATNE ŽUTICE VINOVE LOZE

I.

Određuju se demarkirana područja u kojima je obvezno provođenje mjera navedenih u člancima 8., 9., 10. i 12. Naredbe o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanje zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, br. 48/18 i 63/19).

II.

Demarkirana područja iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju zaraženo područje širine najmanje 1 km od mjesta na kojem je utvrđena prisutnost zlatne žutice vinove loze i koje obuhvaća jednu ili više susjednih katastarskih općina te sigurnosno područje širine najmanje 5 km računajući od granice zaraženog područja, koje obuhvaća više susjednih katastarskih općina koje okružuju zaraženo područje.

III.

Karte demarkiranih područja iz točke I. ove Odluke nalaze se u Prilogu koji je tiskan uz ovu Odluku i njezin je sastavni dio.

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju demarkiranih područja u kojima se provode mjere sprječavanja širenja i suzbijanja zlatne žutice vinove loze (»Narodne novine«, broj 55/18).

V.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-20/19-01/26

Urbroj: 525-09/1177-19-1

Zagreb, 1. srpnja 2019.

Potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske
i ministar poljoprivrede
Tomislav Tolušić, dipl. ing., v. r.

PRILOG

KARTE DEMARKIRANIH PODRUČJA

Karta 1: Demarkirana područja u Republici Hrvatskoj

Karta 2: Demarkirana područja u Istarskoj županiji

Karta 3: Demarkirana područja u Karlovačkoj županiji

Karta 4: Demarkirana područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Karta 5: Demarkirana područja u Zagrebačkoj županiji

Karta 6: Demarkirana područja u Gradu Zagrebu

Karta7: Demarkirana područja u Krapinsko-zagorskoj županiji

Karta 8: Demarkirana područja u Varaždinske županiji

Karta 9: Demarkirana područja u Koprivničko-križevačkoj županiji

Karta 10: Demarkirana područja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Karta 11: Demarkirana područja u Međimurskoj županiji

Karta 12: Demarkirana područja u Virovitičko-podravskoj županiji

Karta 13: Demarkirana područja u Sisačko-moslavačkoj županiji

Karta 14: Demarkirana područja u Požesko-slavonskoj županiji

Karta 15: Demarkirana područja u Brodsko-posavskoj županiji